Hjem Nyheter Norge Tall fra SSB viser at innvandrere står for 100,8% av Norges befolkningsvekst

Tall fra SSB viser at innvandrere står for 100,8% av Norges befolkningsvekst

FOLKEUTBYTTE Tall fra SSB viser at innvandrere og deres barn nå står for 100,8% av Norges befolkningsvekst. Kategorien «norskfødte med to norskfødte foreldre» står for -1,12% av den totale veksten.

Illustrasjonsbilde (CC0).

Tall fra SSB viser at Norge siden 2011 har har hatt en befolkningsvekst på 513 334 nye mennesker. Av disse var 326 153 innvandrere, 103 870 var andregenerasjons innvandrere, og 87 191 var barn født med en utenlandsfødt forelder. Til sammen tilsvarer det 517 214 eller 100,76% av den totale befolkningsveksten i Norge.

Folkevekst i Norge 2011–2021. Skjermbilde: SSB.

Innvandring har stått for 63,5% av Norges totale befolkningsvekst de siste 11 årene. Fra 2050 vil innvandringen stå for hele Norges befolkningsvekst, sier Ane Tømmerås fra SSB.

Fødte i Norge 2011–2021. Skjermbilde: SSB.

Det har fra 2011 blitt født 631 789 nye barn. Av disse er 122 074 andregenerasjons innvandrere, og 85 624 har en utenlandsfødt forelder. Det vil si at minst 33 % av alle barn i Norge som er 11 år og yngre har én eller to foreldre med innvandringsbakgrunn. Dette tar ikke hensyn til tredjegenerasjons innvandrere, siden det ikke finnes statistikk over dem. Dette tar heller ikke hensyn til barn som har kommet til Norge som innvandrer i samme tidsperiode, noe som gjør at vi ikke med sikkerhet kan si hvor stor andel av befolkingen under 11 år som er etniske nordmenn.

Innvandrere og deres barn står nå alene for 100,8% av Norges totale befolkningsvekst. Om man fjerner kategorien «norskfødt med en utenlandsfødt forelder», står fremdeles innvandring og andregenerasjons innvandrere for 84,6% av den totale veksten.