Hjem Nyheter Norge Terroren i Norge: Gjerningsmannen en sionist?

Terroren i Norge: Gjerningsmannen en sionist?

22. JULI Frihetskamp gjengir her en eldre artikkel skrevet av Motstandsbevegelsens Fredrik Vejdeland, samt en kommentar fra Motstandsbevegelsen i Norge.

Utoyabehring3

I skrivende stund har 92 (nedjustert til 76 nå) personer blitt funnet døde etter terrorhandlingene i Oslo og Utøya. Men hvem er den pågrepne mannen? En radikal islamist? Nynazistisk terrorist? Nei, den som mistenkes å ha utført den største terrorhandling i Norden i moderne tid, er en kristen høyresionist.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan de jødiske mediefamiliene Bonnier og Hjörne – eiere av rundt 80% av alle avisene i Sverige – gnei seg i hendene når de ante at noe stort var i gjære. For når det ble kjent at en terrorhandling hadde skjedd i Norge, så kunne det ikke være andre enn islamistiske fundamentalister, eller muligens «nynazister»? Og i begge grupper – uansett hvor lite vi nasjonale har med islam å gjøre – er i mot den sionistiske verdensordningen som både Bonnier og Hjörne gir uttrykk for.

Og man kan tenke seg deres egne journalister virre rundt aldeles oppspilte i redaksjonsrommet, klare for å maksimalt utnytte massakren i Oslo. Glefsende, foran sine arbeidsgivere satt de nok klare og planla sine kommende overskrifter. «Terroristen ville styrte demokratiet». «Hyllet 9/11». «Hadde Mein Kampf i sin bokhylle». Og så videre.

Men i blant blir det helt enkelt feil. Ekstremt feil. Til tross for at man hadde spekulerte i det ovenfor nevnte, før den siktedes identitet hadde blitt kjent, så stemte det altså ikke i det hele tatt. Nei, for Anders Behring Breivik er snarere en representant for dagens samfunn, og de verdier som mediefamiliene Bonnier og Hjörne står for.

Ingen kobling til den nasjonale bevegelsen

Anders Behring Breivik er ingen «høyreekstremist», uansett hvor mye media vil det. Han er muligens til «høyre», som en kristen, fundamentalistisk og sterkt kulturkonservativ (hans egen betegnelse). Eller «ekstremist» ettersom han kjemper for en jødisk okkupasjon av Palestina. Men han er ikke en «høyreekstremist» eller «nasjonalist» i den betydning at han skulle hatt noe til felles med oss.

Behring Breivik har visstnok i sine egne innlegg på diverse fora på internett, ment at mange muslimer som kommer til Norge er rasistisk innstilt til etniske nordmenn. Men Breivik har også uttalt at vi ikke kan møte denne rasismen med egen rasisme, eller «etnosentrisme». Behring Breivik kaller seg kort og godt «antirasist» og at krigen mot et «Eurabia», som han kaller det, er et kulturelt et. Ikke et rasemessig. Med andre ord er våre påståtte «vestlige», kristne verdier noe som alle kan vende seg til, bare de vender seg bort fra islam.

Anders Behring Breiviks måte å resonere på kan igjenkjennes fra visse grupper i Sverige. Når man leser det som Behring Breivik har skrevet så får man ganske snart inntrykk av at Behring Breivik er en slags norsk sverigedemokratisk variant, som har tatt den pro-sionistiske kampen et steg lengre. Det var ikke det minste overraskende å finne ut at den Israel-vennlige bloggen til Fjordman, som har sterkt påvirket Behring Breiviks verdensanskuelse (alternativt at bloggen er forfattet av ham selv), er lest også av riksdagsmedlemmet Kent Ekeroth, som tilhører Sverigedemokratenes jødiske fløy.

Visse journalister har til og med insinuert at Behring Breivik er nazist, men den som har tatt seg tid til å faktisk undersøke saken, har straks funnet innlegg på diverse fora der han selv betegner seg selv som «antinazist» og kaller nasjonalsosialismen, islam og kulturmarxismen som «hatideologier».

Svar på Israel-kritikk?

Det er kanskje ikke rette tiden for å spekulere for mye omkring en mann som enda ikke har blitt dømt for noe, men det må allikevel sies at tidspunktet for terrorhandlingen i Oslo er interessant. Ugjerningen skjedde samtidig som at de norske sosialdemokratene var iferd med å anerkjenne en palestinsk stat og at man også nylig hadde tatt beslutningen om å ha en palestinsk ambassade i Oslo. Dette må ha kommet som en spyttklyse i ansiktet på de nordmenn som heller vil tjene Israel enn sitt eget folk. At Behring Breivik tilhører denne skare, er åpenbart.

En representant for dagens samfunnssystem

Som en markedsliberal, antirasist, kristen-sionistisk fundamentalist etc. Er det egentlig ingen større forskjell mellom Anders Behring Breivik, som anser at Islam ikke har noe i et flerkulturelt samfunn å gjøre, og den norske sosialdemokratene, som vil integrere alle fremmede folkegrupper i det norske samfunnet. For selv om Behring Breivik er pro-jødisk på den måten at han forvarer staten Israel, så er den sosialdemokratiske kulturmarxismen som han forakter, også et verk av jødiske hjerner. De liberale jødene i USA har faktisk ikke mye til overs for de mer ortodokse israelske jødene heller, men at begge gruppene savner en felles taktikk betyr ikke det automatisk at de har ulike mål.

Det som forener de, er at begge kjemper for en jødisk sak og er fiendtlig innstilt til vår rase. Terrorhandlingen i Norge virker å være en klassisk krig om hegemoniet mellom to grupper som bevisst eller ubevisst strever mot samme sak – en internasjonal verdensregjering med verdensborgere, uten rase og kultur.

Melding fra Motstandsbevegelsen i Norge:

Med dette sagt er vi klar over at enkeltpersoner kan miste fatningen med tanke på dagens norskfiendtlige og samfunnsødeleggende politikk, det samtidig med at meningskorridoren til stadighet blir smalere og lover iverksettes for å kriminalisere og straffe opposisjonell ytring, for ikke å snakke om at opposisjonelle i lang tid har blitt uthengt og demonisert ved ren propagandaløgner i etablert media, uten selv å få komme til tale.

Myndighetene har seg selv å takke, det er deres politiske agerende som presser folk opp mot et hjørne, og eneste utfall av reaksjon mot deres represjon blir å slå tilbake, på en eller annen måte, eller helt underkaste seg – hvilket ikke er et alternativ for den med et snev av selvrespekt.

Den nordiske motstandsbevegelsen kan ha en formening om hva som er smart metode for å oppnå sitt mål, men leker ikke avstandstagende med medier om enkeltpersoner i samfunnet skulle ty til andre metoder. Helt enkelt fordi personene og handlingene ikke har noe med Motstandsbevegelsen å gjøre.

Som det har fremkommet i artikkelen, og som tidlig ble åpenbart for de mer opplyste blant befolkningen, var altså Anders Behring Breivik en sionist med tilknytning til sionistiske miljøer som Frimureriet, Fremskrittspartiet og NDL på det tidspunkt han utførte sine handlinger. Så om politikerne og media «ønsker å ta et oppgjør med tankegodset» og på ramme alvor mener det er berettiget å gå etter et helt miljø på bakgrunn av ett enkeltindivids handlinger, ja, da bør de først og fremst rette seg mot riktig miljø!