Hjem Verdensanskuelse Jødespørsmålet Terrorgruppen (((The Weather Underground Organization))) – Del 2

Terrorgruppen (((The Weather Underground Organization))) – Del 2

JØDISK HISTORIE Del 2 om den judeo-marxistiske terrorgruppen The Weather Underground Organization.

Kathy Boudin. Skjermbilde: Youtube.

Lykken slår til

Den 6. mars 1970 holdt jøden Terry Robbins på å gjøre seg ferdig med bomben som skulle bli plassert på et dansearrangement for amerikanske soldater. Istedet gjorde han en feil og bomben detonerte. Robbins og Diane Oughton døde umiddelbart, mens Ted Gold ble klemt ihjel da bygningen delvis kollapsetCathy Wilkerson og Kathy Boudin lyktes dessverre å rømme etter detonasjonen. Kathy Boudin skulle senere bli med i May 19 Communist Coalition (Mere om det i neste del). Cathy Wilkerson gikk under jorden i ti år, før hun overga seg til politiet. Hun ble dømt til bare tre års fengsel for ulovlig besittelse av dynamitt. Av disse tre årene, fikk hun til slutt sitte bare 11 måneder i fengsel.

Etter eksplosjonen ville Jacobs istedet danne bevæpnede grupper og eskalere voldsomhetene. Dette ville ikke de andre i gruppen og Jacobs ble tvunget til å gå av både som leder og forlate organisasjonen, av fremfor alt Bernadine Dohrn. Hun skulle senere bli elskerinnen til både Bill Ayers og Jeff Jones. Organisasjonen fikk et stort medlemstap på grunn av den mislykkede sprengingen. Nye skikkelser dukket derfor opp i WUOs kommité: Robbie Roth, Eleanor Raskin og Ronald Fliegelman, alle jøder. Fliegelman ble den som laget bomber. De fleste bombene ble utløst på toalettene i myndighetsbygninger, ofte med en bombetrussel gitt på forhånd. Langsomt ble terrorgruppen oppløst under de nestkommende årene, ofte gjennom at de etterlyste medlemmene overga seg selv til politiet innen en tiårs-periode.

Motivasjonen og hva som hendte videre

Mange av personene hadde ett dypt hat for hvite mennesker.

Mark Rudd sa dette:

What outraged me and my comrades so much about Columbia, along with its hypocrisy, was the air of genteel civility. Or should I say gentile (ikke-jøde red.anm.)? Despite the presence of so many Jews in the faculty and among the students . . . the place was dripping with goyishness (ikke-jødiskhet red.anm.). . . Certainly I reveled in my role of head barbarian within the gates.

Her ser vi altså Rudds genuine hat mot det hvite samfunnet og dens orden. Gentile og goy betyr egentlig ikke-jøde, men for mange jøder har gentile blitt ett kalleord for hvite europeere ettersom jødene har bodd i hvite europeiske nasjoner under lang tid. Rudd slapp unna mange av sine forbrytelser, takket være at FBI hadde begått ulovligheter under COINTELPRO. Han fikk bøter og mindre enn ett års fengsel.

Flere av jødene i terrorgruppen sammenlignet det hvite Amerika med det nasjonalsosialistiske Tyskland. Det man grunnet den oppfatningen på var først og fremst det de opplevde som rasisme i det hvite amerikanske samfunnet, og at de hadde blitt oppfostret med at det jødiske folket hadde blitt plaget i østeuropa og under den andre verdenskrig. Som vanlig tenker ikke dette folket på sin egen rasisme mot hvite, ta dette eksempelet som bevis:

At one point, the Weathermen adopted the belief that all white babies were «tainted with the original sin of ’skin privilege’, declaring ’all white babies are pigs’ with one Weatherwoman telling feminist poet Robin Morgan ’You have no right to that pig male baby’ after she saw Morgan breastfeeding her son and told Morgan to put the baby in the garbage.»

Her ser vi også ideene om å bli født med hvite privilegier.

Ted Gold hadde blitt oppfostret med sine foreldres historier om hvordan de ble behandlet i Europa før familien flyttet til USA. Derfor kjente han en stor harme mot det han anså var rasisme.

Jeff Jones kjente at han likte det jødiske miljøet der hetsende og lange debatter ofte oppstår innenfor gruppen. Jones ble arrestert 11 år etter hendelsen, sammen med hans senere jødiske kone Raskin. Jones fikk samfunnstjeneste og betinget fengsel. Raskin ble frifunnet fra alle anklagelser.

John Jacobs lyktes å holde seg unna myndighetene resten av sitt liv. Han døde av kreft da han var 50 år.

Bill Ayers. Skjermbilde: Youtube.

Bill Ayers fortalte dette om seg selv:

I didn’t want to be a goy. I drew a Star of David and the word Jew on my forearm . . . recolored it for weeks and kept it hidden under my jacket. In Kerry’s honor, and for Marx as well, I invented another identity, part rootless, wandering scholar, part brilliant if ill-tempered Moor—I imagined myself a Jew.

Ayers slapp unna straff av samme anledning som at Rudd ikke fikk noen stor straff. Ayers ble senere professor på University of Illinois. Der lærte han bort emnet om social justice (sosial rettferd).

Bernardine Dohrn giftet seg med Ayers og fikk to barn. Hun fikk også betinget straff på grunn av COINTELPRO, men måtte sitte syv måneder i fengsel for å ikke ha vitnet mot Susan Rosenberg, som vi kommer til å gå inn på i neste del av denne artikkelserien. Dohrn ble ansatt på samme advokatfirma som Bill Ayers far. Hun fikk derimot aldri bli advokat på grunn av rullebladet sitt, men fikk likevel undervise om lov og rett på Northwestern University School of Law fra 1991 til hun gikk av med pensjon i 2013.

Howard Machtinger overga seg i 1978. Bill Ayers viste ikke hvilken straff Machtinger fikk, men det virker ikke å ha vært noe langvarig ettersom han tok eksamen i 1981. Machtinger ble siden videregående skolelærer, for deretter å bli ansatt på University of North Carolina.

I prinsipp alle personene i ledelsen for WUO vegret å ta avstand for sitt agerende, de har tross dette fått gjort karrierer innenfor media, akademi og myndighetsverden etter deres latterlige lave straffer. (((Hollywood))) har selvsagt spilt inn en sympatisk film om WUO.

Neste del kommer først og fremst til å handle om det jødiske individet Susan Rosenberg, som var med i May 19 Communist Coalition. Denne organisasjonen hadde folk fra WUO som bestemte seg for å fortsette revolusjonen, etter at flere hadde gått under jorden etter det mislykkede bombeattentatet.