Hjem Historie Dagens historiske The Dearborn Independent og Henry Ford

The Dearborn Independent og Henry Ford

HISTORIE Den 11. januar 1919 gav bilprodusenten Henry Ford ut avisen The Dearborn Independent. Selv om avisen publiserte artikler om en mengde forskjellige emner, ble den mest kjent for sine artikler om den internasjonale jødedommen.

Foto: Offentlig eie.

I 1918 begynte Henry Ford å forhandle om å få kjøpe den lokale nyhetsavisen The Dearborn Independent som ble utgitt i hans hjemby Michigan. Det første nummeret under Fords ledelse ble så publisert den 11. januar 1919. Familien Ford tilegnet seg forlaget som gav ut avisen, og trykkeriet var på Fords store fabrikkområde Rouge Plant i Dearborn.

Foto: Offentlig eie.

Avisen publiserte artikler om en mengde forskjellige emner. Ifølge Benson Ford Research Center dekket de spesielt følgende områder: politikk, industri og jordbruk, transport, utdannelse, vitenskap og teknologi, helse og velferd, fritid og reise, samt underholdning og kunst.

Etter halvannet års publisering ville Ford utvide avisen og i april 1920 byttet han ut redaktøren E.G Pipp mot William J. Cameron. Dette ettersom den første valgte å ikke publisere artikler om den jødiske innflytelsen og jakten på makt. Den nye redaktøren Cameron fikk i oppgave å føre ut Fords tanker om emnet i artikkelform, og andre i redaksjonen skulle samle inn research-materiale.

Fra 22. mai 1920 begynte The Dearborn Independent å publisere antisionistiske artikler. Artiklene var hovedsakelig rettet mot den jødisk-ledede kapitalismen og jødenes rolle i bankvesenet. Mellom 1920 og 1921 holdt de seg for eksempel til følgende temaer:

Jewish Idea in American Monetary Affairs: The remarkable story of Paul Warburg, who began work on the United States monetary system after three weeks residence in this country

Jewish Idea Molded Federal Reserve System: What Baruch was in War Material, Paul Warburg was in War Finances; Some Curious revelations of money and politics.

Jewish Idea of a Central Bank for America: The evolution of Paul M. Warburg’s idea of Federal Reserve System without government management.

How Jewish International Finance Functions: The Warburg family and firm divided the world between them and did amazing things which non-Jews could not do

Jewish Power and America’s Money Famine: The Warburg Federal Reserve sucks money to New York, leaving productive sections of the country in disastrous need.

The Economic Plan of International Jews: An outline of the Protocolists’ monetary policy, with notes on the parallel found in Jewish financial practice.

Det var i samme periode at avisen også publiserte «Sion vises protokoller». Etter klager om at protokollene skulle være forfalsket gav Ford, i et intervju med New York World i 1921, følgende svar: «Den eneste uttalelsen jeg bryr meg om å gi om protokollen er at de passer med hva som nå skjer.»

Foto: Offentlig eie.

Artikkelserien om jødisk makt mellom 1920 og 1921 gikk i The Dearborn Independent under overskriften «The International Jew: The World’s Problem». Utfra artiklene fra 1920 gav Ford ut den bestselgende boken «The International Jew» i november samme år.

Boken handler om alt fra jøders innblanding i første verdenskrig, deres historie i USA, bolsjevismen, filmindustrien, de økonomiske planene, samt deres idé om en sentralbank i USA. Til sammen har boken 80 kapitler.

Snart fikk såvel avisen som boken stor distribusjon i Tyskland, som var på vei til å bryte med den fremmende innflytelsen over deres nasjon. Ved Nürnbergprosessene fortalte Baldur Schirach, Hitler-Jugends leder, om betydningen som Ford hadde for tyskere på den tiden:

Vi så i Henry Ford representanten for fremgang, men også representanten for en progressiv sosialpolitikk. I det fattige og elendige Tyskland på den tiden vendte ungdommen blikket mot Amerika, og bortsett fra den store velgjøreren Herbert Hoover var det Henry Ford som for oss representerte Amerika.

Hitler beundret Fords innsats for jødespørsmålet og hadde et eksemplar av The International Jew i sitt bibliotek. I 1938 ble Den tyske ørns fortjenesteorden, Tysklands høyeste utmerkelse for ikke-tyskere, utdelt til Henry Ford. Denne fortjenestemedaljen ble også utdelt til Charles Lindbergh, som hadde opprettet organisasjonen America First, som jobbet mot en amerikansk innblanding i andre verdenskrig mot Tyskland, og som Ford senere ble medlem av.

Etter avisens første antisionistiske kampanje fra 1920–1921 startet en ny mellom 1924–1925. Det var da, i 1925, at The Dearborn Independent fikk sitt største opplag med hele 900 000 lesere.

Avisen gav ut sitt siste nummer i desember 1927. Den hadde da blitt rammet av harde søksmål på grunn av dens materiale, og sionistorganisasjonen Anti Defamation League (ADL) hadde orkestrert en boikottkampanje av Fords produkter. Et samarbeid mellom sionistlobbyen – ledet av ADL – så til at et av søksmålene ble til tiltale. Samtidig klarte ADL å få Detroit-pressen til å undergrave avisen og dens artikler. Da avisen gav ut sitt siste nummer hadde Ford imidlertid nådd ut med sitt budskap til millioner av mennesker i USA og andre deler av verden.

Les The International Jew HER.