Hjem Artikler «The Second Coming»

«The Second Coming»

1

POESI Frihetskamp presenterer her diktet «The Second Coming» skrevet av den irske poeten W. B. Yeats.

«The Second Coming» er et dikt av den irske dikteren William Butler Yeats, skrevet i 1919, like etter den første verdenskrigens slutt, og publisert i tidsskriftet The Dial i 1920. Diktet bruker kristne metaforer for å beskrive atmosfæren i etterkrigstiden i Europa, samt hvordan verdensordenen oppløses og en ny kraft reiser seg. Det er blant de mest siterte engelskspråklige diktene fra det 20. århundret – dette gjelder spesielt verselinjene «things fall apart» og «the centre cannot hold».

En analyse gjennomført av forskningssenteret Factiva i 2016 viste at linjer fra diktet ble sitert oftere i løpet av de første sju månedene av 2016 enn i de siste 30 årene til sammen. Noe som tyder på at diktet også er en god beskrivelse av situasjonen i Vesten i dag.

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

Les også:
«All The Way»
«Invictus»
Du kommer til å dø

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
1 Comment
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
trackback
4 år siden

[…] også: «The Second Coming» «All The Way» «Invictus» Du kommer til å […]