Hjem Nyheter Norge Ti muslimske navn får egen navnedag i Norge

Ti muslimske navn får egen navnedag i Norge

MASSEINNVANDRING Fra og med 2017 vil ti muslimske navn få egen navnedag i Norge. Blant disse navnene er Mohammad som siden 2014 er det vanligste navnet blant nyfødte gutter i Oslo.

masseinnvandring_flyfoto

Fra og med 2017 vil ti muslimske navn få plass i den norske kalenderen. Ett av navnene er Mohammad som nå er det mest vanlige guttenavnet blant nyfødte i Oslo. Allerede i 2014 viste tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at Muhammed var det vanligste fornavnet til gutter født i Oslo. På statistikken for hele landet havner Mohammad på 35. plass.

Solveig Wikström, som rådgiver ved Universitetet i Oslo og ansvarlig for navnedagskalenderen, har satt en minimumsgrense på 450 personer som må bære navnet for å kunne få egen navnedag. Wikstrøm sier hun bare velger navn etter hvor vanlige de er. De arabiske/muslimske navnene ble valgt fordi de er noen av de vanligste utenlandske navnene i Norge.

Hun sier at målet er at så mange nordmenn som mulig skal få navnedag uavhengig av bakgrunn. De arabiske navnene vil på plass på kalenderen sammen med det opprinnelige navnet og vil altså ikke erstatte de norske navnene.

En person som er svært positivt til initiativet er Mehtab Afsar som er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.

– Det vil kanskje bidra positivt og muligens skape en debatt. Det ser vi jo, hver gang det er noe om islam og muslimer, skaper det debatt i samfunnet, uttaler hun.

Her er de arabiske/muslimske navnene som får navnedag i 2017:

• 6. januar: Aisha, 725 bærere.
• 16. januar: Hassan, 1206 bærere.
• 2. februar: Revisjon, 1252 bærere.
• 18. februar: Fatima, 1268 bærere.
• 7. mars: Ali, 3258 bærere.
• 16. april: Mohammad, 4119 bærere. Flere andre alternativer.
• 16. mai: Samira, 498 bærere.
• 21. juni: Ahmed, 2486 bærere. Ahmad kommer med det alternativet.
• 10. juli: Amina, 1127 bærere.
• 08. august: Yasmin, 555 bærere.

Kilder:
Tio muslimska namn får egen namnsdag i Norge
Nå får Mohammad navnedag i Norge