Hjem Opinion Kommentar Tidligere rabbiner i Moskva: «Mørke skyer på horisonten for russiske jøder»

Tidligere rabbiner i Moskva: «Mørke skyer på horisonten for russiske jøder»

JØDESPØRSMÅLET Den tidligere rabbineren i Moskva, Pinchas Goldschmidt, som nå lever i eksil i Israel, har for første gang uttalt seg offentlig om sin motivasjon for å forlate Russland og sine fremtidsutsikter for jøder i Russland. Mer informasjon om Russlands motivasjon for å forby Jewish Agency har også kommet frem.

Jewish Agency for Israel. Skjermdump fra Twitter

Den tidligere rabbineren i Moskva, Pinchas Goldschmidt forlot tidligere i år Russland til fordel for Israel, angivelig fordi han følte det var oppstått et truende klima i Russland i kjølvannet av invasjonen av Ukraina. Han uttaler også at han vil forbli i Israel til den politiske situasjonen i Russland endrer seg, altså til Vladimir Putin og hans krets er fjernet, med andre ord regimeskifte.

Noen få prominente jøder, rabbinere eller oligarker, gikk ut og kritiserte invasjonen, mens de fleste forholdt seg tause; det særegne med det jødiske samfunnet er imidlertid at som en distinkt etno-religiøs minoritet er jødene det eneste samfunnet som kollektivt er motstandere av invasjonen. Som Goldschmidt nå selv sier i et intervju med AFP: «det jødiske samfunnet ble forsøkt presset til å offentlig støtte invasjonen. Vi sto imidlertid samlet mot dette.» Han fortsetter: «Situasjonen er foruroligende, det er mange mørke skyer på horisonten for russiske jøder. Deres sikkerhet og fremtid er avhengig av hvordan forholdet mellom Israel og Russland utvikler seg.» Selv har Goldschmidt beregnet at ca. 30 000 jøder allerede har emigrert fra landet siden invasjonen.

Forholdet mellom Russland og Israel har nemlig mildt sagt surnet betraktelig den siste tiden. Helt siden Russland forkludret Israels planer om regimeskifte i Syria (som fremlagt i dokumentet «A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm») har forholdet vært kjølig, og Israel har selv uttalt offentlig at Russlands tilstedeværelse og beskyttelse av Syriske interesser gjør forholdet mellom de to landene anstrengt. Forholdet ble ytterligere forverret da Russland valgte å forby den jødiske organisasjonen Jewish Agency (JA).

Det har vært spekulert i hvorfor Russland valgte å forby den globale jødiske organisasjonen som på flere nivåer, uoffisielle så vel som offisielle, er støttet av både israelske og amerikanske myndigheter (JA ble opprettet i 1989 under Mikhail Gorbatsjov, etter sterkt press fra amerikanske myndigheter). Det som imidlertid virker klart er at Russland har en sterk sak når de nå gikk til dette skritt, og mest trolig sitter de på informasjon, dokumenter, som er sterkt kriminaliserende.

Den gravende publikasjonen The Cradle antyder at Russland oppfatter det jødiske samfunnet som en femte-kolonne i landet, i det jødene i både Russland og Ukraina har sterke, historiske bånd til hverandre. Russerne har rett og slett begynt å anse Jewish Agency som en organisasjon som infiltrerte og spionerte mot Russland, på linje med øvrige utenlandske NGO-er som er forbudt i landet; de var en forlenget arm av den jødiske forbindelsen som har sitt opphav nasjonalt i Israel og USA, kanalisert gjennom kretsen rundt Volodymyr Zelenskyj, inkludert Zelenskyj selv, og ut i de jødiske samfunnene i begge landene. Det er simpelthen snakk om nasjonal sikkerhet for Russland (noe som underbygger påstandene er at Russland samtidig som forbudet mot JA ble kjent, også var i full sving med å forby flere underbruk av CIA i landet, inkludert tenketanken Carnegie Moscow Center.)

Forsiden på den israelske avisen Yediot Ahronot: Russisk ultimatum, krisen med Jewish Agency: Israel kommer til å agere militært.
Skjermdump fra Twitter