Hjem Nasjonal kamp Til nye lesere!

Til nye lesere!

OPPLYSNING Frihetskamp tipser om grunnleggende og forklarende artikler til den nye leser.

På lørdag arrangerte Den nordiske motstandsbevegelsen torgmøter i Østfold som har fått mye oppmerksomhet i løgnpressen. Torgmøtene inngikk i organisasjonens pågående kampanje «Revolusjon – NÅ!». Ettersom Frihetskamp har en storm av nye lesere, velger vi her å lenke til grunnleggende og forklarende artikler som tar for seg alt i fra nasjonalsosialisme, organisasjonen, «holocaust» og kampen mot homolobbyen.

Frihetskamp ønsker å oppfordre alle som leser dette, og som ser på selv som selvstendige frittenkende individer, om å bruke litt tid å gå igjennom våre forklarende artikler eller vårt politiske program for å gjøre opp sin egen mening om Den nordiske motstandsbevegelsen, fremfor å blindt akseptere løgnpressens bilde av organisasjonen.

Vi i Den nordiske motstandsbevegelsen har full forståelse for at enkelte av våre meninger, holdninger og løsninger ved første øyekast kan virke kontroversielle for mange mennesker. Vi mener derimot at dette først og fremst baserer seg på seierherrenes krigspropaganda og det skrekkbildet av nasjonalsosialismen som har blitt videreformidlet i skole og media, fremfor en åpen og ærlig debatt om emner som rase, andre verdenskrig, «holocaust», innvandring, kulturmarxisme og internasjonal storfinans. Vi som er nasjonalsosialister frykter ikke debatt. Det er derfor vi, i motsetning til NRK og andre massemedier, har et åpent kommentarfelt på alle våre artikler med stor takhøyde for diskusjon. Sannheten frykter ikke etterforskning!

God lesning!

Motstandsbevegelsen

Nasjonalsosialisme

Homolobbyen

«Holocaust»