Hjem Nasjonal kamp Tilbakeslag for det finske politistyret: Intet «midlertidig virksomhetsforbud» for Motstandsbevegelsen

Tilbakeslag for det finske politistyret: Intet «midlertidig virksomhetsforbud» for Motstandsbevegelsen

MOTSTANDSBEVEGELSEN Åbo lagmannsrett har avvist det finske politistyrets begjæring om midlertidig virksomhetsforbud for Den nordiske motstandsbevegelsen. Beskjeden innebærer at Motstandsbevegelsen offisielt kan fortsette sin kamp som vanlig i Finland frem til lagmannsrettens dom.

Det var den 30. november i fjor Birkaland tingrett annonserte sin skandalebeskjed om å forby Den nordiske motstandsbevegelsen i Finland. Beslutningen kom etter noe som liknet en kenguru-rettssak, hvor Politistyret med vage argumenter om «god skikk» hadde krevd at organisasjonens virksomhet skulle avvikles gjennom juridisk tvang.

Innledningsvis rådet det en viss forvirring om dommen hadde blitt rettskraftig eller om den var inaktiv frem til Motstandsbevegelsens anke hadde blitt tatt opp i en høyere rettsinstans. Politistyret valgte dog å begjære et såkalt midlertidig virksomhetsforbud, hvilket innebærer at et forbud vil være effektivt til tross for at saken er anket, og følgelig ikke er rettslig ferdigbehandlet.

Svenske Yle skriver at lagmannsretten avviser Politistyrets begjæring med begrunnelse at en uregistrert forening ikke kan ilegges et midlertidig virksomhetsforbud.

Det gjenstår å se når Åbo lagmannsrett velger å behandle Den nordiske motstandsbevegelsens anke av forbudsdommen.