Hjem Nyheter Norden Tillatelse har blitt gitt for torgmøte på Almedalen

Tillatelse har blitt gitt for torgmøte på Almedalen

ALMEDALEN På tirsdag vil det bli holdt et torgmøte i Visby på Gotland med taler som omhandler «viktige samfunnsproblemer og ikke-konvensjonelle løsninger».

En privatperson har søkt om å få arrangere et torgmøte på Almedalen, og fikk på lørdag tillatelsen innvilget av politiet. Til tross for at massemedia har utpekt personen som «NMR-aktivist» og hetset om at demonstrasjonsretten burde inndras, har politiet denne gangen valgt å stille seg på grunnlovens side.

– I prinsipp alle som søker om å få holde en allmenn sammenkomst får det. Det handler om en grunnlovsbeskyttet rettighet. Politiet har hittil i år bevilget 500 tillatelser under Almedalsuken, sier Carina Skagerlind, presseansvarlig for politiets innsats på Almedalen.

Torgmøtet vil holdes på tirsdag mellom klokken 17 og 18 og talene kommer til å ta opp «viktige samfunnsproblemer og ikke-konvensjonelle løsninger». Plassen for torgmøtet er på Holmen ved badehuset.

Hvorvidt Den nordiske motstandsbevegelsen kommer til å dukke opp i Almedalen gjenstår å se. Den nordiske motstandsbevegelsen har enda ikke uttalt seg om Almedalen.

Fjorårets Almedalen-uke var en stor suksess for Den nordiske motstandsbevegelsen, som dominerte nyhetsbildet ved blant annet å generere 1 500 nyhetsartikler. I forkant av årets Almedalsuke har RFSL og fire riksdagsmedlemmer fra Vänsterpartiet valgt å innstille sin deltakelse takket være Den nordiske motstandsbevegelsen.

Når løgnpressen har villet forby Den nordiske motstandsbevegelsen fra å delta har de vist til «uroligheter» som fant sted i fjor, det vil si til sine egne hetsartikler. Ingen person fra Den nordiske motstandsbevegelsen har imidlertid blitt dømt for noen forbrytelse under den forrige Almedaksuken.