Hjem Nasjonal kamp Tingretten: Jesse Torniainen er ikke skyldig i Karttunens død

Tingretten: Jesse Torniainen er ikke skyldig i Karttunens død

FINLAND På fredag forrige uke falt dommen mot Motstandsbevegelsens aktivist Jesse Torniainen. Han ble frikjent for uaktsomt drap, men ble dømt til to års fengsel for grov vold.

Eppu

I løpet av forrige uke foregikk rettssaken mot Motstandsbevegelsens finske aktivist Jesse Torniainen, som var tiltalt for uaktsomt drap på den narkomane Jimi Karttunen. Bakgrunnen for tiltalen var at Torniainen irettesatte Karttunen i forbindelse med at Karttunen spyttet på en av Motstandsbevegelsens aktivister da de delte ut løpesedler på gatene i Helsinki. Da Karttunen døde en uke senere skal massemedia, men også politi og påtalemyndighet, ha hetset mot Torniainen og Motstandsbevegelsen og påstått at et syv dager gammelt spark mot brystet skal ha forårsaket Jimi Karttunens død.

LES OGSÅ: Rettssaken mot Jesse Torniainen

Aktor la ned påstand om seks års fengsel for Torniainen og forklarte at den harde straffen ble rettferdiggjort på grunn av tidligere dommer (hvorav den siste skal være over fem år gammel), men også fordi hendelsen var «ideologisk motivert».

Under rettssaken fremkom det dog informasjon som kastet nytt lys på årsakene til hjerneblødningen, som forårsaket Karttunens død. Blant annet skal han ha brukt dødelige kombinasjoner av harde narkotiske stoffer og alkohol, både under hendelsen i Helsinki, samt under og etter sykehusinnleggelse og på selve dagen han døde. Aktor skal under hele rettsaken ha forsøkt å tone ned Karttunen betydelig alkohol- og narkotikabruk, og det faktum at Karttunen ved flere anledninger skal ha dratt fra sykehuset der han var innlagt for å bruke narkotika sammen med en venn.

LES OGSÅ: Sannheten om Jimi Joonas Karttunen

Torniainen skal under rettsaken ha innrømmet å ha utført vold, men nektet for å ha forårsaket Karttunen død. Hans forsvarere insisterte samtidig på straffen burde reduseres gitt medieoppmerksomhet rundt saken og den medfølgende hetsen mot Torniainen.

I selve skyldspørsmålet mente retten at Torniainen var skyldig i grov vold, men at det ikke kan bevises at han var ansvarlig for Karttunens død. Dette begrunnes blant annet med det som har kommet frem om Karttunens høye alkohol- og narkotikaforbruk. Retten var imidlertid enig med aktor om at lovbruddet var «ideologisk» og at derfor straffen bør styrkes, noe som betyr at Jesse Torniainen dømmes til to års fengsel.

Forsvaret vil nå anke dommen og kreve at Torniainen bare blir dømt for uaktsomt vold og at straffen blir betydelig redusert, og henviser til det faktum at både aktors påstand og tingrettens dom har vært mye mildere i de fleste ndre lignende saker i Finland, noe som kan konkluderes med at dommen er politisk motivert.

Massemedia har konsekvent løyet om saken under etterforskningen og hetset mot både Motstandsbevegelsen og Jesse Torniainen. Blant annet hevdet den svenske avisen Aftonbladet at Karttunen bare skal ha «gått forbi og uttrykt sin mening» til Motstandsbevegelsens aktivister og at han for dette alene ble «slått ihjel».

Selv om Torniainen nå frikjennes for å være ansvarlig for Karttunen død, fortsetter fiendemedia fremdeles å referere til saken som «dødsvold».  Blant annet skriver flere svenske aviser overskriver som «Nazist får to år for dødsvold».

Aktor i saken, Anja-Riitta Rinkinen, kunngjorde at hun også akter å anke dommen. Det er først og fremst frifinnelsen fra ansvaret for Karttunens død hun er misfornøyd med. Videre mener hun at straffen i seg selv er for kort.

Kilde:
Tingsrätten: Jesse Torniainen inte skyldig till Karttunens död