Hjem Nyheter Europa To «holocaust»-forskere ble dømt for å ha løyet om «holocaust»

To «holocaust»-forskere ble dømt for å ha løyet om «holocaust»

«HOLOCAUST» Dagens Nyheter mener at det er feil av Polen å angripe forskere. Avisen har selv i lang tid angrepet revisjonister som har satt spørsmålstegn ved «holocaust».

Polen har i lang tid angrepet revisjonister. Dette har ikke vært noe problem, men nå vil ikke Polen anerkjenne at at de skulle være skyldige i medvirkning til det påståtte «holocaust». Derfor er lover skapt mot folk som påstår at Polen er medskyldige. Loven hadde vært drakonisk, med tre års fengsel for de verste synderne, men dette ble aldri innfridd, idet jødiske grupper ville har retten til å angripe Polen og ikke godtok slike straffer. Polen måtte til slutt vike for de jødiske gruppenes påtrykk, men loven finnes fremdeles.

I den nåværende saken, som er avgjort i en sivilrettslig rettssak, anklages en polakk av to «holocaus»-forskere for å ha hjulpet de nasjonalsosialistiske tyskerne. Ifølge dem hjalp han også jøder. Slektningen til den nå døde mannen krever 250 000 i skadeserstatning og en unnskyldning. Artikkelforfatteren på DN beskriver det på følgende vis:

Domstolens utslag ventes på tirsdag. Det er et sivilt søksmål, og ikke en offentlig tiltale. Men stevningen er støttet av en statlig stiftelse, og det er uunngåelig at domsslutningen kommer til å påvirke omverdenens bilde av Polen. Er det en tolerant stat med stor frihet for historisk forskning? Eller er det en ultranasjonalistisk hvor vitenskapsmenn skal belegges med munnkurv og frykte represalier for at de blottlegger ubekvemme sannheter?

Ikke minst kan det komme til å påvirke mulighetene til uavhengig forskning rundt Holocaust.

Samme avis har stått i frontlinjen med kvessede spyd mot revisjonistenes strupe når de har forsket og presentert sin forskning. Nå når det er omvendt viser de frem et praktfullt hykleri.

BBC skriver at dommen falt i dag, og domstolen krever at de to forskerne skal be offentlig om unnskyldning for sine påstander. Ingen penger skal betales ut. Forskerne har ifølge nevøen til mannen bevisst ikke tatt med at slektningen ble frikjent i en domstol etter krigen for de påståtte forbrytelsene.