Hjem Nasjonal kamp Torgmøte i Trondheim – Stillheten ble brutt

Torgmøte i Trondheim – Stillheten ble brutt

MOTSTANDSBEVEGELSEN: For et år siden i dag holdt den Nordiske Motstandsbevegelsen en historisk aksjon i Trondheim. Det var den første offentlige nasjonalsosialistiske aksjonen siden 1945.

Torgmøte i Trondheim, 2012.
Torgmøte i Trondheim, 2012.

Bakgrunn
I 1933 ble partiet Nasjonal Samling grunnlagt av Vidkun Quisling, som før dette hadde vært forsvarsminister i Norge. Partiet var til å begynne med nasjonalistisk, men begynte raskt å innta en mer nasjonalsosialistisk posisjon.

Når Tyskland okkuperte Norge under andre verdenskrig ble alle partier foruten Nasjonal Samling forbudt, og partiet ble opphøyet til det eneste statsbærende partiet. Fra og med februar 1942 var partilederen Vidkun Quisling også «ministerpresident» i Norge.

554px-Nasjonal_Samling_ørnemerke.svg_-460x262

Etter andre verdenskrig ble Nasjonal Samling forbudt, og partiets medlemmer tiltalt som kollaboratører. Av de 50 000 medlemmer som ble tiltalt, ble rundt halvparten dømt til fengsel. Partilederen Vidkun Quisling ble dømt til døden, en dom som ble fullbyrdet den 24. oktober 1945. Også andre ledene medlemmer ble dømt til døden.

Nasjonalsosialisme ble etter den andre verdenskrigens slutt, svært kontroversielt i Norge og ingen offentlige aksjoner ble gjennomført da Nasjonal Samling var forbudt.

Stillheten brytes
Lørdag den 10. mars 2012 gjennomførte nasjonalsosialister for første gang på 67 år en offentlig aksjon i Norge. Utstyrt med flyveblader og fire faner inntok en gruppe aktivister fra den Nordiske Motstandsbevegelsen torget i Trondheim.

På torget diskuterte aktivistene med lokalbefolkningen og responsen var god. Blant annet en eldre mann som under andre verdenskrig hadde vært aktiv i den norske motstandsbevegelsen uttrykte stor begeistring og ønsket aktivistene lykke til. De gamle motstandsmennene hadde antagelig dratt samme slutning som Erik Gjems-Onstad, en norsk motstandsmann som etter andre verdenskrig innså at feil side hadde vunnet krigen.

IMAG03472-460x275_ny

Under flyvebladsutdelingen ble Motstandsbevegelsens aktivister angrepet av lokale antifascister, men aktivistene forsvarte seg vel. Selv etter flyvebladsutdelingen, når aktivistene forlot torget, skjedde sammenstøt med antifascister. Den andre konfrontasjonen ledet til at et flertall av Motstandsbevegelsens aktivister ble pågrepet av politiet, til tross for at de bare forsvarte seg. Politiet pågrep ingen antifascister.

IMG_1013-460x306_ny

Aktivistene ble dog raskt sluppet ut av fengselet og samlet seg deretter i et lokale for å spise middag og høre på en tale av Haakon Forwald.

I etterkant
Norsk massemedia skrev etter torgmøte mye om bråket som oppstod. Skriveriene om organisasjonen skapt en økt interesse for organisasjonen som igjen ledet til mange nye medlemssøknader.

Som en konsekvens for at man hadde forsvart seg imot antifascistene ble ni av aktivistene dømt til å betale 8000 kroner i bot hver. Men systemets angrep mot Motstandsbevegelsen har kun styrket kampviljen til organisasjonen – som fortsetter å avansere!

Relaterte artikler:
Ventetiden er omme
Nordens sak er vår
Aksjonen i Trondheim: I bilder
Bråk i Trondheim etter offentlig aktivisme
Lederen for Den Norske Motstandsbevegelsen talte i Trondheim