Hjem Nyheter Norge Tre innvandrerbrødre frikjent for voldtekt av 13-åring

Tre innvandrerbrødre frikjent for voldtekt av 13-åring

VOLDTEKT Tre syriske brødre mandag frikjent for tre fullbyrdede voldtekter av en 13 år gammel jente. Mennene, som sonet en straff på over fire år, ble løslatt på dagen.

Tre syriske brødre, som kom til Norge som flyktninger, ble mandag frifunnet av Gulating lagmannsrett for å blant annet ha voldtatt en 13 år gammel jente. Voldtekten fant sted i mai 2016, og mennene ble funnet skyldig i tingretten i januar 2017 hvor de ble dømt til over fire års fengsel. Som følge av frifinnelsen, ble de dog løslatt på dagen.

Funnet skyldig i tingretten

Overgrepene fant sted i en leilighet i Haugesund etter at mennene kom i kontakt med 13-åringen og hennes jevnaldrende venninner via sosiale medier. I leiligheten skal den ene 13-åringen ha blitt utsatt for tre voldtekter, mens den andre jenta ble befølt og kysset.

Brødrene – som i dag er 20, 21 og 25 år gamle – ble av tingretten dømt til fengsel i fire år og tre måneder for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. De ble også dømt til å betale 100 000 kroner i erstatning hver.

Straffeutmålingen ble den gang begrunnet med at retten anså det som en betydelig risiko for at jenta fikk senskader, som følge av at hun hadde blitt utsatt for tre fullbyrdede voldtekter etter hverandre.

Hadde manglende norskkunnskaper

Lagmannsretten begrunner frifinnelsen blant annet med at mennene hadde “gjort hva de kunne” for å forsikre seg om at jentene var gamle nok. Jentas advokat, Benedicte Storhaug, mener dog at retten har lagt avgjørende vekt på at mennene har begrensede språkkunnskaper, samt begrenset kunnskap om norsk kultur og lovverk.

Ettersom mennene har vært fengslet i over ett år, er det rimelig å anta at de kommer til å søke om erstatning fra staten.

 

Kilde:
Syriske brødre frikjent for voldtekt av 13-åring