Hjem Nyheter Norge «Trekker i trådene» for å finansiere indoktrineringsturer

«Trekker i trådene» for å finansiere indoktrineringsturer

INDOKTRINERING: Politikere i Vennesla vil ikke gi slipp på tradisjonen med å indoktrinere tiendeklassinger ved å sende dem til Polen.

auschwitz.si-640x359

Vennesla kommune bør bekoste indoktrineringsturer til Polen for skoleklasser, mener enkelte politikere i Vennesla. Kostnaden for å sende én klasse til Polen er cirka 250 000 kroner pluss overtidsbetaling med utenlandstillegg til medfølgende lærere.

Vennesla kommune har hatt lang tradisjon for å sende tiendeklassinger til Polen. Praksisen har imidlertid opphørt på grunn av gratisskoleprinsippet og tariffavtalen for lærerne.

Noen «ildsjeler» vil imidlertid ikke sitte og se på at ungdommene ikke får tilstrekkelig politisk indoktrinering før de går ut av ungdomsskolen.

– Det som er viktig, finnes det penger til, sier foreldrerepresentant Kjetil Viland.

– På en eller annen måte må vi trekke i trådene og få finansiert tur og få den inn i skoletida, sier Emma Martinovic, ungdomspolitiker for Arbeiderpartiet.

Kristelig folkeparti-representant Inger Turid Tonstad og Høyres Tor Søren Drivenes er også med på laget.

Rådmannen har ingen innstilling i saken. Tonstad tolker dette som at kommuneadministrasjonen ikke mener det er noe nytt i saken siden sist den ble behandlet.

Kilde:
Politikerne vil ha Polen-turer