Hjem Nyheter Norge Trollstigen stenges – mangler penger til sikring

Trollstigen stenges – mangler penger til sikring

NORGE Etter seks hendelser med steinsprang på ti dager har man nå bestemt å stenge turistattraksjonen Trollstigen, foreløpig frem til neste år. Lokalt og regionalt finnes det ikke penger til å rassikre veien, og staten vil ikke gå inn med ekstra midler, noe som vil ha store, negative ringvirkninger for næringslivet i området.

Trollstigen. Foto: Holger Uwe Schmitt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Med bortimot 1,5 millioner besøkende hvert år er den nasjonale turistveien Trollstigen i Møre og Romsdal en betydelig attraksjon for turister i Norge, men nå har fylkesvegsjefen bestemt at veien skal stenges, foreløpig frem til neste år. Bakgrunnen for stengingen er flere steinsprang som har satt kjøretøy og mennesker i fare, og dette skal ha skjedd stadig hyppigere de siste årene.

Næringslivet i regionen frykter for sesongen og at dette kan bli en mer langvarig affære, og i tillegg til bortfallet av turister har turistbedriftene også ansatt mange for sesongen. Ola-Elias Åndal, hotelldirektør ved Grand Hotel Åndalsnes sier til VG:

– Jeg tror dessverre dette vil gi en større ringvirkning enn folk er klar over. Det gjelder ikke bare Rauma og Åndalsnes, men hele Møre og Romsdal og hele Vestlandet.

Det er beregnet at man trenger 50 millioner kroner for å kunne åpne veien igjen for i år og ytterligere 360 millioner for å utbedre veien permanent, men Samferdselsdepartementet sier at fylket allerede har fått tildelt 126 millioner for vei inneværende år. Dette er imidlertid allerede bundet opp eller brukt på vedlikehold og ny vei andre steder.

Pengene går til Ukraina

Da Russland gikk inn i Ukraina vinteren 2022 var det politiske Norge klar på at vei og samferdsel ville bli nedprioritert til fordel for militær og humanitær bistand til Ukraina, dette til tross for et betydelig etterslep i sektoren.

– Statsministeren har varslet at forsvar, sivilt beredskap og flyktninger er elementer som skal finansieres. Da må andre sektorer være med og bidra. Også Samferdselsdepartementet må være med i den loopen, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i mai 2022.

I Forsvarets langtidsplan som ble lansert tidligere i år ble det videre vedtatt å bruke 1 624 milliarder på Norges forsvar fram til 2036, men frem til dette vedtaket hadde man allerede brukt ca. 35,5 milliarder på militær bistand til Ukraina og man har bestemt å bruke ytterligere 75 milliarder gjennom Nansen-programmet over fem år.