Hjem Nyheter Norge Tromsø-professor maner til motstand mot koronarepresjonen

Tromsø-professor maner til motstand mot koronarepresjonen

KORONA En psykologiprofessor anklager nordmenn for å være alt for lydige når de aksepterer koronarestriksjoner, som foruten psykiske helseproblemer også forårsaker sosiale konflikter.

Illustrasjonsbilde. Foto: CC public domain.

Charlotte Reedtz, professor i psykologi ved Tromsø Universitet, kritiserer tiltakene som Norge har tatt mot koronapandemien for å være uproporsjonale i forhold til helserisikoen, og hun advarer for de negative effektene på nasjonens psykiske helse.

Psykologiprofessorens hovedinteresse er den mentale helsen hos barn og unge og hun uroer seg for samfunnets forfall, som hun mener at en nedgående spiral her fører til.

«En nasjonal lydighetskonkurranse»

«Det politiske landskapet har endret seg til å bli en nasjonal lydighetskonkurranse» forklarer Reedtz til NRK og understreker at man må begynne å veie restriksjonstiltakenes eventuelle positive virkning mot deres åpenlyse skadelige. Hun fortsetter:

Man kappes om å ha de strengeste tiltakene for hele befolkningen i hele landet, lengst mulig. […]

Når det gjelder koronapandemien har Norge hittil blitt regnet for å være et av de minst rammede nordiske landene. Norge har ikke desto mindre tatt en rekke restriksjonstiltak og mindre omfattende nedstenginger.

Reedtz understreker at det faktum at Norge er blant de landene med lavest antall alvorlig syke og døde «av korona» ikke reduserer problemer som utbredd arbeidsløshet i forskjellige aldersgrupper og sviktende mental helse blant mange barn og unge.

«I tillegg har vi har stor økning i psykiske helseproblemer, sosiale og emosjonelle problemer, i en bred andel av barn og ungdom. På mange parametere klarer vi oss faktisk mye dårligere etter alle disse tiltakene» skriver Reedtz.

Hun henviser til studier som viser at så vel adferdsrelaterte problemer som konsentrasjonsproblemer, ensomhet, depresjon og uro har økt stort – spesielt i yngre aldersgrupper, men også i eldre.

På spørsmål om hvorvidt hun synes at unge burde slutte å være så lydige og bli «litt mer opprørske» svarer Reedtz at hun «mener at alle, ikke bare unge, er for lydige».

Hun fremholder også at koronarestriksjonene må kritiseres også i et land som enda ikke utøver den hardeste represjonen.

Reedtz minner samtidig om at Oslo nylig introduserte de hardeste restriksjonene i hovedstadsområdet under hele pandemien. Tiltakene inkluderer forbud mot flere enn to besøkere i private hjem og nedstenging av skoler.

Les også:
Koronaviruset