Hjem Nasjonal kamp Trondheim var bare begynnelsen!

Trondheim var bare begynnelsen!

I dag er det ett år siden den Nordiske Motstandsbevegelsen arrangerte Torgmøtet i Trondheim. Denne helgen har medlemmer fra Motstandsbevegelsen markert ettårsjubileumet med landsdekkende aktivisme.

01331-640x348

Den Norske Motstandsbevegelsen

Motstandsbevegelsen er fremdeles å regne som en ung organisasjon i Norge. Vi forhaster oss ikke, men legger sten for sten, i hva som danner et solid fundament som organisasjonen videre kan vokse videre på. Som et tre som vokser for fort, vil vi som organisasjon også lettere knekke når det stormer – om vi forhaster oss. Med en kraftig stamme så vi er bedre skodd for den stormfulle fremtid!

Trondheim 2012

Når vi i 2012 marsjerte gjennom Trondheims gater var det i regi av Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Vi er først og fremst en nordisk organisasjon, og vårt samarbeide med Sverige og Finland er essensielt. At enkelte har kritisert det faktum at mange av våre svenske kamerater var der og støttet Den Norske Motstandsbevegelsen, ser vi på som helt irrelevant. Vi er en nordisk motstandsbevegelse! Vi er en organisasjon representert i tre nordiske land (så langt) som kjemper for et fritt, sterkt og nasjonalsosialistisk Norden!

IMAG03601

Norge 2013

Vi i Den Norske Motstandsbevegelsen ønsket å feire at det var ett år siden vi stod på Trondheim torg og for første gang på lang, lang tid spredte det nasjonalsosialistiske budskapet til det norske folk. I den sammenheng har de ulike kampgruppene rundt om i landet bedrevet aktivisme, arrangert sosiale tilstelninger, skogsturer og mye, mye mer. I blant annet Halden, Moss, Trondheim, Vestby, Bergen, Oslo, Drammen, Haugesund og mange flere steder – har Motstandsbevegelsens budskap blitt meddelt det norske folk!

Så sann mine ord – Trondheim var bare begynnelsen!

https://www.youtube.com/watch?v=krc9slRTFG0