Hjem Nyheter Trump eller Biden – «Vi har gardert oss uansett»

Trump eller Biden – «Vi har gardert oss uansett»

JØDISK MAKT Den venstreliberale jødinnen Elena Sztokman oppfordrer i Sputnik News jøder til beherskelse fremfor det kommende amerikanske presidentvalget: «Våre interesser er sikret med Trump – og med Biden». Hun resonnerer siden frem til at Biden er den mest stabile garantien.

Biden eller Trump spiller ingen rolle, begge duger, mener jødinnen Elena Sztokman. Bildemontage: Pixabay (Public Domain)

I avisen Sputnik News presenteres Elena Sztokmans – den venstreliberale lederen for Democrats Abroad Israel – tanker rundt det amerikanske presidentvalget.

Utgangspunktet er den uroen som uttrykkes i visse jødiske aviser for hva et skifte på presidentposten kan innebære for relasjonen mellom USA og Israel.

Sztokman begynner med å beskrive president Donald Trumps gedigne liste over støtte til den jødiske staten. Under sine fire år i tjeneste, har han «handlet på en pro-israelsk måte flere ganger enn noen annen president før han har gjort».

I 2017 erklærte han for eksempel Jerusalem som Israels hovedstad, og i mai samme år flyttet han USAs ambassade fra Tel Aviv til den omstridte byen, og «vekket dermed opp palestinernes vrede».

Senere tok han bort støtten til palestinerne, erklærte legitimiteten i de jødiske bosetningene i Judea og Samaria, konfronterte Teheran ved å si opp atomavtalen med nasjonen Iran og «spilte en avgjørende rolle i normaliseringen av relasjonene mellom den jødiske staten og tre muslimske nasjoner».

Kun dager før valget ble en israelsk meningsundersøkelse presentert, som viser at over 69 prosent av israelerne foretrekker at president Donald Trump blir gjenvalgt, mens knapt 19 prosent vil se hans utfordrer Joe Biden som ny president.

Avisen og Sztokman finner dette «fullt begripelig» gitt presidentens «lojalitet mot den jødiske staten».

Samtidig har det faktum at Biden har vist tegn på å motsette seg flere bosetninger, og ifølge mange kommer han til å ha en mindre konfrontativ holdning overfor Iran, fått enkelte jødiske medier til å uttrykke seg skeptisk mot ham som presidentkandidat.

Sztokman ser som sin oppgave å ta kappen av slike mistanker.

«Ingen grunn til panikk»

Sztokman hevder bestemt at den jødiske staten ikke har noe å bekymre seg over med Biden som president og hun er forsikret om at «normaliseringsprosessen, som ble påbegynt av Trump, kommer til å fortsette også under Biden».

Hun toner ned betydningen av at Biden sier seg villig til å stoppe Israels ekspansjon på Vestbredden og at han har forpliktet seg å gjeninnsette støtten til palestinerne som Trumpadministrasjonen tok bort.

Hun betoner i stedet at utfordreren til presidentposten «synes å stå på den jødiske statens side».

Sztokman påpeker videre at Biden deklarerte i mai at han ikke kommer til å flytte den amerikanske ambassaden tilbake til Tel Aviv om han blir valgt, at han senere lovet å fortsette sin nasjons tette militære samarbeide med Israel, samt å «forsyne den jødiske staten med milliarder av dollar i støtte».

Sztokman fortsetter sin evaluering av Biden:

Han er hundre prosent engasjert i Israels sikkerhet, men støtter samtidig en tostatsløsning og vil oppnå en langvarig fred mellom den jødiske staten og palestinerne.

Avisen kommenterer at dette blir «en vanskelig nøtt å knekke». Den siste runden med samtaler mellom de to sidene fant sted i 2013, men på den tiden feilet USA, som meklet i overveielsene, med å oppnå et gjennombrudd.

Man fremholder videre at Israel har fortsatt med sin ekspansjon på Vestbredden, mens palestinerne «har holdt seg til sin strategi med å oppvigle massene mot den jødiske staten», og har på slik måte frustrert mange i liberale kretser i Europa og USA, inklusivt Biden selv.

Ytterligere irriterende omstendigheter, mener man, er den inndratte økonomiske støtten til palestinerne og «Trumps synbare ensidige politikk». Disse faktorene skal ha bidratt ytterligere til at palestinerne «mister sin tillit til USA som en objektiv mekler» mellom de to partene.

Avisen påpeker at «Biden, om han vinner valget, kommer til å behøve å forholde seg til disse sakene og å gjenvinne palestinernes tillit». Man konstaterer herved at Sztokman ikke tviler på at Biden kommer til å klare dette:

Han kommer til å bli veldig bra for Israel og for regionen. Han er smart og forstår vekten av stabilitet og sikkerhet og kommer til å kunne løse en rekke problematiske saker.

Trusselen Iran

Avisen betoner at Biden også «kommer til å håndtere problemet med Iran om han vinner den 3. november».

I 2018, når president Trump forlot kjernevåpenavtalen med Iran, som siktet på å redusere Teherans nukleære kapasitet i bytte mot en lettelse av sanksjonene mot den muslimske republikken, var Biden kritisk til denne beslutningen.

For ham var det feil å si opp avtalen, akkurat som det var umoralsk å fortsette å bedrive sanksjoner mot den muslimske republikken, «som har kjempet med å håndtere såvel en helsebetinget som en økonomisk krise, forårsaket av covid-19».

Sztokman peker på at Biden, som erkjenner «de utfordringer som Irans regime stiller den amerikanske sikkerhetsinteressen fremfor», har oppgitt at han kommer til å innta en annen holdning i saken, og finne «en smart måte å være tøff mot Iran».

Akkurat som med Israel-Palestinakonflikten, er Sztokman også her sikker på at demokratenes kandidat som president kommer til å «gjøre det som er best for Amerika, Israel, regionen – og hele verden».

Den politikken han kommer til å føre mot Iran kommer, til forskjell fra den sittende presidentens «skyting fra hoften», ifølge Sztokman til å preges av stabilitet og langsiktighet:

Biden kommer til å gjøre det rette med Iran. Trumps beslutning med å si opp [avtalen] midt oppi alt annet, og uten å lytte til rådgivere, var feil. Det var spontant og impulsivt og det reflekterer den sittende presidentens usammenhengende utenrikspolitikk.

Sztokmans syn på Trump avslører hennes venstreliberale perspektiv

Sztokman legger i denne delen av artikkelen ikke skjul på hva hun mener når hun snakker om Trump og beslutningene som han har tatt under sin embetsperiode.

Mens hun kaller politikken hans «usammenhengende» og «full av tweeter», refererer hun også til ham som «en klovn» og «en forgjeldet narsissist – ute av stand, eller vilje til å ta tak i de sakene som vanlige amerikanere bryr seg om».

Hun kritiserer videre Trumps utnevnelser til høyesteretten, som «utmerket agendaen for presidentvalget 2020».

Det faktum at veldig mange amerikanere har forhåndsstemt i dette valget kommenterer hun slik:

Amerikas posisjon i verden er blitt gjenstand for latterliggjøring. Ingen tar Trump på alvor og det er derfor vi ser så mange stemmer nå.

I Sztokmans sluttkommentar fremkommer det tydelig at hennes motstand mot Trump og støtte til Biden grunner seg i hennes venstreliberale perspektiv:

Den yngre generasjonen som stemmer nå, det er de som motsetter seg Trumps miljø- og diskrimineringspolitikk. Eldre statsborgere stemmer fordi de har innsett at han ikke beskyttet dem fra pandemien. Jeg tror på meningsundersøkelser som forutsier Bidens seier og jeg har full tiltro til at han kommer til å skape den stabiliteten som mennesker lengter etter.

Les også:
«Den israelske lobbyen er USAs største problem»
Dokumentar: Den jødiske lobbyen i USA
Britisk baronesse: «Israel er dukkemesteren bak USAs utenrikspolitikk»
Israel påvirket valget i USA for at Trump skulle vinne
Kasinomogulen Sheldon Adelson er igjen Trumps største giver
«Finkel-Think» – den jødiske valgstrategien som lå bak Trump og Orbáns dramatiske valgseire