Hjem Historie Dagens historiske Tyskland erklærer krig mot USA

Tyskland erklærer krig mot USA

HISTORIE Den 11. desember 1941 erklærte Tyskland krig mot USA. Samme dag holdt Adolf Hitler en tale i radio hvor han forklarte hvorfor.

Adolf Hitler erklærer krig mot USA i den tyske riksdagen den 11. desember 1941.
Adolf Hitler erklærer krig mot USA i den tyske riksdagen den 11. desember 1941.

Den 11. desember 1941 erklærte Tyskland krig mot USA. Japan hadde fire dager tidligere angrepet den amerikanske marinebasen i Pearl Harbor og dermed havnet i krig med USA, hvilket kan ses som den direkte utløsende årsaken til at også Tyskland erklærte USA krig.

Tyskland, Japan og Italia hadde i 1940 sammensluttet seg i den såkalte Tremaktspakten; en i utgangspunktet defensiv forsvarsallianse mot tenkt amerikansk aggresjon, hvor de garanterte hverandre politisk, økonomisk og militær hjelp i tilfelle noen av landene ble angrepet (av USA). Tyskland var i og for seg ikke pliktig til å erklære USA krig ifølge Tremaktspaktens vedtekter, ettersom det var Japan som hadde angrepet USA og ikke motsatt, men Tyskland mente at en åpen krig med USA var uunngåelig og at USA allerede før Japans angrep på Pearl Harbor aktivt støttet Tremaktspaktens fiender: Storbritannia, Kina og Sovjetunionen.

Ni måneder tidligere hadde USA i praksis kastet av seg sin nøytrale maske i og med den såkalte Lend-Lease Act som innebar at USA aktivt støttet Tysklands og Japans fiender med enorme mengder krigsmateriell. Allerede i mars 1941 hadde USA besluttet å forsørge Storbritannia med krigsmateriell; i april Kina; og til slutt i oktober samme år Sovjetunionen.

I den tyske krigserklæringen forklares det at USA flagrant hadde brutt nøytraliteten og at den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt allerede i september 1941 åpent hadde erklært at amerikanske styrker skulle angripe tyske fartøy når de støtte på dem. I krigserklæringen ble det også slått fast at slike angrep allerede hadde funnet sted flere ganger mot tyske krigsfartøy og at USA også hadde angrepet tyske handelsskip.

Noen timer etter at den tyske krigserklæringen hadde blitt overlevert amerikanerne holdt Adolf Hitler en tale i den tyske riksdagen hvor han forklarte bakgrunnen til krigserklæringen. Den 88 minutter lange talen ble også sendt i radio til det tyske folket.

I talen nevner Hitler blant annet at han flere ganger hadde kommet med fredsforslag som hadde blitt avvist av Winston Churchill. Han sier videre at han i 1940 var klar på at den sovjetiske militære opprustningen hadde som hensikt å legge hele Europa i ruiner og at han ikke under noen omstendigheter kunne vente på at Sovjetunionen slo til først (i ryggen på den tyske hæren mens den var opptatt med krigen i vest).

Hitler forklarer hele bakgrunnen til krigen, beskriver krigsutviklingen og i vide historiske termer maler han opp et bilde av den europeiske høysivilisasjonens kamp mot Asia og et raseblandet og jødeinfisert USA.

Etter å ha forklart bakgrunnen kommer han etter drøyt halve talen inn på USA og kritiserer den amerikanske presidenten hardt. Han sier at Roosevelt tilhører den meget rike overklassen og aldri har opplevd hverken fattigdom eller krig, i motsetning til Hitler selv. Roosevelt var ifølge Hitler en finansspekulant som levde på å stjele andre produktive menneskers levebrød. I en europeisk nasjon hadde Roosevelt, ifølge Hitler, endt i fengsel som en bedrager.

Ifølge Hitler hadde jødene, i gammeltestamentlig hevnbegjær, samlet seg rundt Roosevelt og hjulpet ham til å på forskjellige måter hetse frem krig mot Tyskland, noe som hele tiden var hans mål:

Den amerikanske presidenten brukte stadig mer sin innflytelse på å skape konflikter, intensifiere eksisterende konflikter, og over alt annet, hindre konflikter fra å få en fredelig løsning.

Hitler taler om hvordan Roosevelt og hans medhjelpere sakte men sikkert manøvrerte USA inn i krigen uten å erklære krig: Hvordan USA innførte blokader; «frøs» nasjoners ressurser; lot amerikanske piloter slåss på Storbritannias side og trente britiske piloter i USA; hvordan han gav Storbritannia 50 krigsskip i bytte mot militærbaser på britisk territorium og forsette britene med store mengder krigsmateriell; og hvordan amerikanske krigsfartøy stadig oftere, på direkte ordre fra Roosevelt, angrep tyske fartøy.

Hitler kunngjorde også at Tyskland, Japan og Italia samme dag hadde skrevet under en ny avtale mellom landene; det var en oppdatering av Tremaktspakten som deklarerte at krigen var påtvunget dem av USA og at Tyskland, Japan og Italia skulle føre krigen med alle midler og at ingen av landene skulle erklære våpenhvile eller slutte fred med fienden (USA og Storbritannia) uten at de alle først var helt enige.

Nedenfor er en veldig god video med deler av Hitlers tale fra den 11. desember 1941.

https://youtu.be/niiiHjIQu8s