Hjem Nyheter Europa Tyskland skjuler informasjon om Nord Stream-sabotasjen

Tyskland skjuler informasjon om Nord Stream-sabotasjen

ØSTERSJØEN Den tyske forbundsstaten sitter på informasjon om sabotasjeangrepene mot Nord Stream som den er uvillig til å frigi. Dette kommer frem etter flere forespørsler fra et parlamentsmedlem fra Die Linke som sitter i forbundsdagens sikkerhetskomité.

Gasslekkasje på Nord Stream utenfor øya Bornholm.
Foto: Danmarks forsvar.

Den tyske forbundsstaten vet kanskje hvem som står bak sabotasjeangrepene mot Nord Stream, men er uvillig til å avsløre dette. Dette fremkommer etter at parlamentsmedlem Sahra Wagenknecht fra venstrepartiet Die Linke ved flere anledninger ba om informasjon fra det føderale utenriksdepartementet og økonomidepartementet.

Wagenknecht forteller til den tyske avisen Berliner Zeitung at hun ved første forsøk fikk beskjed om at «så langt har det ikke vært mulig å gjennomføre undersøkelser på stedet, og det er grunnen til at den føderale regjeringen ikke har noen pålitelig informasjon om mulige årsaker til angrep».

Men etter dette ble svarene på Wagenknechts forespørsler stadig mer kryptiske. Det ble vist til den såkalte tredjepartsregelen, med andre ord beskyttelse av informasjon som kan skade forbundsstatens samarbeid med de allierte lands etterretningstjenester.

Parlamentsmedlem Sahra Wagenknecht (Die Linke). Foto: Die Linke Nordrhein-Westfalen (CC BY-SA 2.0).

«Den etterspurte informasjonen berører dermed hemmelige interesser som krever en slik beskyttelse at dette veier tyngre enn den parlamentariske retten til å få ut informasjon», heter det i svaret til venstreparlamentarikeren, som legger til at hennes rett som medlem av Forbundsdagen til å få tilgang til informasjon ikke veier tyngre enn forbundsstatens sikkerhetsinteresser.

Derfor kan forbundsstaten – selv ikke i klassifisert form – frigi noe av informasjonen den har om sabotasjeangrepet på den russisk-tyske gassrørledningen, skrives det i svaret til Wagenknecht. Det legges til at selv en begrenset risiko for at informasjonen kan lekkes «er en alvorlig trussel» mot forbundsstatens sikkerhet.

Sara Wagenknecht retter nå skarp kritikk mot den føderale staten.

– Faktum er at den føderale regjeringen forteller oss at de har informasjon, men at de på grunn av «rikets sikkerhet» ikke engang kan dele den med et medlem av den tyske forbundsdagens sikkerhetskomité, sier hun til Berliner Zeitung, og fortsetter:

– Man kan bare spekulere i hva slags informasjon om gjerningsmennene til de aktuelle angrepene som kan påvirke den tyske staten på en så eksistensiell måte at den absolutt må holdes hemmelig. I alle fall betyr disse metodene at enhver opposisjonell gjennomgang av og kritikk av den føderale regjeringen blir umuliggjort.

En svensk aktor valgte etter sabotasjeangrepet å sperre av områdene for en «åstedsundersøkelse», selv om de befinner seg i internasjonalt farvann. I etterkant har de nektet å dele funnene sine med Russland, til tross for angrepet ble rettet mot rørledninger eid av det russiske gasselskapet Gazprom.