Hjem Nyheter Norge – UDI gjør som de vil og trer problemer ned over kommunene

– UDI gjør som de vil og trer problemer ned over kommunene

HØNEFOSS: Hvalsmoen transittmottak skal utvides på sommeren for opptil 700 asylsøkere. Lokalpolitiker uttrykker bekymring.

Hvalsmoen transittmottak.
Hvalsmoen transittmottak.

Hønefoss kommune har vedtatt at Hvalsmoen transittmottak kan huse opptil 450 asylsøkere. Under sommeren ønsker staten å utvide dette til 700 asylsøkere.

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd er enstemmig skeptiske til utvidelsen og peker spesielt på den helsefaglige kapasiteten.

Per Askilsrud fra Kristelig folkeparti mener det er uansvarlig å ta imot så mange flyktninger midt i fellesferien. Ifølge Askilsrud har kommunen «også et ansvar for egne innbyggere» og hevder kommunen har mottatt klager fra personer som blant annet ikke kommer inn til fastlegen.

Askilsrud mener Utlendingsdirektoratet (UDI) «gjør som de vil og trer problemer ned over kommunene».

Kilde:
– Vi kan ikke ta imot så mange