Hjem Nyheter Undervisning i strengemusikk legges ned – fremmer rasisme

Undervisning i strengemusikk legges ned – fremmer rasisme

USA Skoledistriktet som utgjør staten Washington, USA, har nå valgt å legge ned tilbudet de har til elever på barneskolen om opplæring i musikk som spilles på strenger. Grunnen er at strengemusikk skal fremme og fostre en tanke om “hvit overlegenhet” og sementere institusjonell rasisme og vold mot fargede.

Blair Pittman, Public domain, via Wikimedia Commons

Det er i første omgang fjerde klasse i distriktet som har fått vedtatt et forbud, men det er ventet at dette også vil gjelde alle trinnene opp til high-school etter hvert.

Skoledirektør i Washington, Scott Clifthorne, innrømmer at musikken fra strengeinstrumenter ikke er rasistisk i seg selv. Forklaringen til at undervisningen legges ned er meget vag: “Måten det er innrettet på og måten alle våre institusjoner, ikke bare skoler, men også lokale myndigheter, myndighetene på statsnivå, våre kirkesamfunn, våre nabolag, promoterer og tillater at hvit overlegenhetskultur fortsetter å bre om seg og forårsaker betydelig institusjonell vold på, er ting vi må tenke nøye igjennom som et samfunn”, hevder Clifthorne.

Nærmere definert og mer utfyllende forklaring har man ikke for forbudet mot musikk for barna. Det blir likevel raskt åpenbart hva dette dreier seg om gjennom uttalelser til andre medlemmer av skolestyret.

Én uttaler: “Det slår ulikt ut ved våre skoler på de elever som velger å delta i musikkundervisningen, og de som velger å la være. Når man har valget mellom lunsj, slappe av og pauser ellers så påvirker dette lærernes mulighet for å gi et tilfredsstillende tilbud til alle.”

Andelen mellom hvite og fargede som møter opp til musikkundervisningen har blitt så disproporsjonal at disse timene kalles bare for “White safe-space club”.

Alesha Perkins, som har tre barn på skoler i distriktet, uttaler at det ikke finnes noe holdepunkter for å si at musikkundervisning i fjerde klasse bidrar til rasisme. “Vi har nådd et punkt av absurditet i vårt skoledistrikt, blant våre skolekomiteer og vårt lederskap som er vanskelig å ignorere akkurat nå”, uttaler Perkins.