Hjem Nyheter Ungarn bøtelagt av EU for sine fungerende grenser

Ungarn bøtelagt av EU for sine fungerende grenser

EU Ungarn har blitt bøtelagt 200 millioner euro for at landet holder en restriktiv innvandringspolitikk, hvilket EU-domstolen mener er et «ekstremt alvorlig brudd på EU-retten».

Ungarns statsminister Viktor Orban ønsker ikke å delta i EUs beslutning om Ukraina. Foto: EU-parlamentet/flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Torsdag kom EUs høyeste føderale domstol med en avgjørelse knyttet til en konflikt som startet i 2020 mellom Ungarn og EUs beslutningstakere i Brussel. Mens mange EU-land, inkludert Sverige, sliter med problemer rundt konsekvensene av masseinnvandringen, har Ungarn nesten helt unngått disse «utfordringene».

Fidesz-regjeringen, ledet av statsminister Viktor Orbán, har gjentatte ganger klart erklært at de ikke ønsker å følge samme vei som andre medlemsland når det gjelder innvandringspolitikk. Ungarns strammere innvandringspolitikk har resultert i et relativt fredelig samfunn med en økende levestandard som resultat.

Økonomisk press og anklager

På grunn av de demokratiske beslutningene som ble tatt i Ungarn, har EU-bistand til landet blitt holdt tilbake, og nå utstedes en bot på 200 millioner euro, som også øker med 1 million euro hver dag som Ungarn fortsetter sin nåværende politikk.

EU-domstolen mener at «Ungarn ikke har truffet de nødvendige tiltakene for å etterkomme 2020-kjennelsen» og at dette er et «ekstremt alvorlig brudd på EU-retten».

Ingen rett til selvbestemmelse

Domstolen krever at Ungarn fører en mer liberal innvandringspolitikk og slutter å deportere illegale innvandrere, eller som de selv uttrykker det; «fjerning av tredjelandsborgere med ulovlig opphold». EU-domstolen slår fast at EU-landene ikke har rett til å bestemme over egen innvandringspolitikk, men må følge EU-kommisjonens retningslinjer. Ungarn anklages for å «se bort fra prinsippet om oppriktig samarbeid» og «bevisst omgå anvendelsen av EUs felles politikk».

Ungarns statsminister Viktor Orbán har umiddelbart kritisert domstolens avgjørelse. I et innlegg på Twitter (X) skriver han: «Rettens beslutning om å bøtelegge Ungarn med 200 millioner euro, pluss 1 million euro ekstra daglig er opprørende og uakseptabelt. Det ser ut til at ulovlige innvandrere er viktigere for byråkratene i Brussel enn deres egne europeiske borgere.