Hjem Nyheter Norge Unge fiskere blir antiglobalister

Unge fiskere blir antiglobalister

NORGE Yngre fiskere som er konfrontert med et stadig snevrere inngangspunkt til næringen, har nå etablert sitt eget, desentraliserte system som omgår de kabalstyrte og utelukkende profittdrevne strukturene. De ønsker dermed å ta tilbake makten over eget liv og egen fremtid, og de ønsker å gjøre dette i de lokalsamfunnene hvor de har sin identitet og tilhørighet.

Ungdommens Fiskarlag. Foto: Facebook.

Frihetskamp har tidligere rapportert om tilstanden i fiskerinæringen i Norge, hvor det er kapitalmakten som rår, på bekostning av mindre båter, yngre fiskere som vil etablere seg i næringen, og lokalsamfunnene langs kysten. Problemstillingen bunner først og fremst i kostnadsnivået for å få etablert seg som fisker. Konkret dreier det seg om kjøp av kvoter, hvor de billigste koster fra 3 millioner og oppover. For en 20-åring i etablererfasen også ellers i livet sier det seg selv at ekstrautgiftene som lån på innkjøp av sjark og tilhørende kvote er uoverkommelig for de fleste.

Nå har en gruppe yngre fiskere etablert Ungdommens Fiskarlag som eksisterer som en åpen gruppe hvor de enkelte sjarkene leverer det de vil til lokale fiskemottak, for distribusjon i lokalsamfunnet, uten hensyn til kvotestørrelse. 

– Det er for å gi de unge en stemme i fiskerinæringen og påvirke fremtiden. Det er vi som skal fiske opp fisken fremover. Da må det løsninger og rekruttering til, sier Bent Lie Jacobsen på 17 år og student ved Fiske og fangst-linja på Strand vidaregåande på Tau i Rogaland til NRK.

– Kvoteprisene for fisk er blitt hinsides høye og du må ta gjeld opp til halsen for å komme inn i næringen, sier Jacobsen videre.

Jacobsens poeng illustreres ved å vise til nedgangen i aktive yrkesfiskere som har gått fra 20 475 i 1990 til 9 504 i fjor, ifølge fiskermanntallet til Fiskeridirektoratet.

I en virkelighet hvor vi nå importerer kjøtt og strøm fra Tyskland, landbruket sentraliseres og industrialiseres og fiskerinæringen samler alt av ressurser på en stadig mindre kabal, er slike tiltak som Ungdommens Fiskarlag imperativt for å ta tilbake nasjonalt og lokalt initiativ og råderett. Det bør også tjene som et forbilde og inspirasjon for andre næringer konfrontert med samme utfordringer. Motstandskampen er total.