Hjem Nasjonal kamp Unntakstilstand på Eidsvoll etter aktivisme

Unntakstilstand på Eidsvoll etter aktivisme

MOTSTANDSBEVEGELSEN Rede 1s aktivisme skapte nylig krisetilstander på Eidsvoll. Aksjonen ble blåst opp stort i folkefiendtlig media, og det lokale (tanke)politiet ser på hendelsen som «svært alvorlig».

Eidsvoll-reaksjon

Som Frihetskamp kunne rapportere om på fredag i forrige uke, gjennomførte Motstandsbevegelsens Rede 1 nylig aktivisme på Eidsvoll. Blant annet ble flyveblader delt ut, og klistremerker og plakater satt opp.

LES OGSÅ: Aktivisme på Eidsvoll

Lokalavisen Eidsvoll Ullensaker publiserte lørdag to artikler om saken med overskriftene «Politiet: – En alvorlig sak» og «Skremmende med slike miljøer i bygda».

Vil bekjempe «feil» politiske ytringer

I sistnevnte artikkel intervjues Knut Bakkehaug fra Venstre. Han anser at Motstandsbevegelsens aksjon var «målrettet» mot lokalpolitikerne. Dette da de hadde møter på rådhuset hvor det ble besluttet å bosette asylsøkere i kommunen, og flyveblader med teksten «Refugees not welcome» ble plassert under vindusviskerne på bilene til lokalpolitikerne som var parkert utenfor.

Eidsvoll-reaksjon2

Til avisen forteller lokalpolitikeren at han ikke bare er imot innholdet på flyvebladet, men også imot retten til å spre politisk informasjon han er uenig i. Bakkehaug forteller han vil ta initiativ til å få innført et forbud mot å dele ut flyveblader med «et slikt innhold» på kommunens eiendom.

Bakkehaug er skuffet over at det finnes mennesker på Eidsvoll med «et slikt menneskesyn». Hva han legger i dette, og hvorvidt han har satt seg inn i hva Motstandsbevegelsen står for, fremkommer ikke. Den intolerante politikeren håper dog det nå kan «mobiliseres» mot slike holdninger i kommunen.

– Nei til nynazister i Eidsvoll, proklamerer Bakkehaug til lokalavisen.

Hvorvidt han ønsker at kommunen skal tvangsflytte personer med «feil» holdninger, eller om de skal hjernevaskes for å bli politisk «stuerene», sier han ingenting om.

18_suffrage_jan10_1913_lrg-640x356

En svært alvorlig sak

Espen Sandvold ved Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor forteller til avisen at de ser svært alvorlig(!) på at det har blitt delt ut flyveblader. Han kobler også aktivismen til en hendelse som fant sted på Stensby barnehage og Stensby sykehus før jul. Det skal da ha blitt tagget og satt opp klistremerker.

Sandvold anser at flyvebladene som ble delt ut er i «grenseland til straffbare i forhold til rasistiske ytringer». Han mener altså at motstand mot masseinnvandring – noe flyvebladet med teksten «Refugees not welcome» er et soleklart eksempel på – kan være «rasistisk» og derfor straffbart.

HF_640

Motstandsbevegelsen ble kontaktet

Den nordiske motstandsbevegelsen ble også kontaktet og fikk komme til tale. På det intelligente spørsmålet om hvorfor det deles ut flyveblader, svarte Haakon Forwald:

– For å spre Den nordiske motstandsbevegelsens budskap, tiltrekke flere lesere til vår nettside og rekruttere flere medlemmer.

På spørsmål om hvordan organisasjonen stilte seg til skadeverket som hadde blitt utført før jul, ble det klargjort at det er noe organisasjonen hverken bedriver eller oppfordrer til.

– Skadeverk er et brudd på organisasjonens regler, og er noe vi hverken bedriver eller oppfordrer til. At slikt forekommer i dagens Norge, synes jeg dog ikke er noe merkelig. Det er en naturlig konsekvens av den folkemordspolitikk som føres. Jeg vil tippe at det i 99 prosent av tilfellene dreier seg om opprørte og frustrerte nordmenn, som føler seg maktesløse overfor den situasjonen som nasjonen og folket befinner seg i.

Kilder:
Politiet: – En alvorlig sak
– Skremmende med slike miljøer i bygda