Hjem Nyheter USA: Bare et akselerert folkeutbytte kan redde økonomien

USA: Bare et akselerert folkeutbytte kan redde økonomien

FOLKEUTBYTTE Det amerikanske handelskammerets antihvite direktør tenker på landets økonomi når hun krever en fordobling av den legale innvandringen til USA og amnesti for samtlige illegale innvandrere.

USAs handelskammer. Foto: Almon roth (CC BY-SA 3.0).

Direktøren for USAs handelskammer Suzanne Clark mener at USA må doble antallet fremmede arbeidere og samtidig utlyse amnesti for alle illegale innvandrere.

Hensikten med tiltakene, forklarer hun, er delvis en livsnødvendig «forsterkning av arbeidsmarkedet» gjennom en endeløs flod av billig arbeidskraft, og dels skapelse av nye armadaer av villige konsumenter.

Det var på tirsdag som Clark i en tale fastslo at kammerets offisielle posisjon er en fordobling av den legale immigrasjonen.

En slik politikk vil føre til mellom to til fire millioner legale immigranter til USA hvert år – en årlig utenlandsfødt populasjon nesten seks ganger større enn Boston, Massachusetts.

Målet, som Clark flere ganger kom tilbake til, er altså å oversvømme det amerikanske arbeidsmarkedet med så mange arbeidere som mulig for å redusere bedriftenes kostnad for arbeid, hvilket senker lønnene – samt å skape flere konsumenter, som bedrifter kan selge sine produkter til.

Også eiendomsinvestorer vil, resonnerer Clark, gagnes godt av tiltakene, da høye immigrasjonsnivåer driver opp utleieprisene.

«Vi må få vår arbeidsstyrke til å vokse om vi vil få vår økonomi til å vokse», er essensen i direktørens uttalelse:

Så, hvem vil vie sitt talent til å arbeide og virkeliggjøre sine drømmer i en dynamisk økonomi med muligheter? Innvandrere på alle nivåer. Hvor skal de ta veien? USA eller Canada? La oss se til at det blir Austin eller Boston, Atlanta eller Denver, eller noen av de utallige amerikanske destinasjonene på jakt etter topptalent.

Vi må fordoble antallet mennesker som lovlig immigrerer til USA. Og vi må skape en permanent løsning for «drømmerne» – de unge mennene og kvinnene som ikke føler noe annet hjem og som bidrar til sine fellesskap, men hvis juridiske status er i limbo.

Allerede tøft for minst 16 millioner amerikanere

Clarks uttalelse kommer på en tid da 12 millioner fullstendig arbeidsløse og nesten fire millioner deltidsarbeidsløse amerikanere søker heltidsarbeid.

Et amerikansk arbeidsmarked oversvømt av lovlig masseimmigrasjon har allerede hatt ødeleggende konsekvenser for landets arbeider- og middelklasse.

Ressurser har blitt omfordelt fra dem til dem som tjener mest samt til de største bedriftene.

Den rådende økonomiske modellen har i tiår konservert lønnene for de fleste ansatte.

Det «berikende» amerikanske arbeidsmarkedet i tall

Mellom 1979 og 2013 økte lønningene for de 90 prosent lavtlønnede amerikanerne med kun 15 prosent.

Samtidig var lønnsøkningen for den øverste prosenten av amerikanerne nesten 140 prosent høyere.

En studie gjennomfør av Steven Camarota fra Center for Immigration Studies viser at for hver enprosents økning av andelen innvandrere i et amerikansk arbeideryrke, senkes den generelle ukelønnen med ca. 0,5 prosent.

Dette innebærer ifølge studien at den gjennomsnittlige innfødte amerikanske arbeideren i dag har en ukelønn unaturlig redusert med ca. 8,75 prosent, da mer enn 17 prosent av arbeidsstyrken består av utenlandsfødte.

Allerede nå deles det i USA årlig ut 1,2 millioner «grønne kort» til utenlandske innbyggere.

Dessuten utstedes det ca. 1,5 millioner midlertidige arbeidsvisum til utenlandske innbyggere for at de skal kunne ta amerikanske jobber.

Den lovlige immigrasjonen har ført til det høyeste nivået av utenlandske arbeidere i den amerikanske økonomien på flere tiår. Dessuten utgjør de nå 17,5 prosent av arbeidsstyrken.

Den lovlige immigrasjonen har kraftig bidratt til at USAs folkemengde nå har blitt presset opp til hele 331,9 millioner.