Hjem Nyheter USA gir grønt lys for eget militært nærvær i Ukraina

USA gir grønt lys for eget militært nærvær i Ukraina

VERDENSKRIG Når formannen for den amerikanske militærkommandoen tar til orde for et USA-ledet militært treningsprogram i Ukraina, bryter han med en tidligere amerikansk linje.

General i det amerikanske flyvåpenet, Charles Q. Brown, Jr., 21. formann for Den militære sjefsnemnd.

Ukraina har bedt både USA selv og den USA-ledede krigsalliansen NATO om hjelp til å trene 150 000 nye ukrainske rekrutter. Ifølge analytikere vil en militær utdanningsvirksomhet av denne dimensjonen måtte utføres så nær det aktuelle kampområdet som mulig, i dette tilfellet innenfor Ukrainas grenser – noe USA tidligere har utelukket, med henvisning til at denne prosedyren ville risikere å motivere Russland til et svar, som igjen kunne utløse NATOs artikkel 5 med en mulig (kjernefysisk) verdenskrig som et mulig resultat.

Stemmer om vestlig militær tilstedeværelse i Ukraina

Frankrikes president Emanuel Macron fikk det varmt om ørene en stund, etter å ha sagt at når det gjelder vestlige lands utplassering av tropper i Ukraina, «skal ingenting utelukkes».

Uttalelsen fikk nestlederen i Russlands sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev, til å på en ganske grafisk måte informere om hvordan Russland ville bemøte på slike aggresjoner.

Estland og Litauen har begge vært positive til tanken om å sende tropper til Ukraina.

«Vår tilstedeværelse som utdannere er uunngåelig»

På torsdag sa formannen for fellesstaben, Charles Quinton Brown Jr., i et intervju med New York Times at en amerikansk-ledet forsvarsutdanning basert i Ukraina «blir uunngåelig», og la til som for å gjøre det klart at han mente alvor:

– Vi havner der til slutt.

I artikkelen påpeker den pensjonerte oberstløytnanten Alexander S. Vindman det meningsløse i å donere aldri så mye militært utstyr, hvis mottakeren ikke vet hvordan han skal bruke og ta vare på det.

– Det er et element av forsømmelse fra vår side at vi forsyner Ukraina med massevis av vestlig utstyr, men ikke gir dem ressurser til å vedlikeholde det.

Erfaring med trening holdt i Vesten

Under den pågående konflikten har det tidligere blitt gjennomført USA-ledet undervisning av ukrainske tropper i Polen, Tyskland og USA. Ifølge artikkelen har vanskelighetene og risikoen ved å transportere troppene ut av og deretter tilbake til Ukraina vært påtakelige, og den faktiske kvaliteten på undervisningen i flere av disse tilfellene skal ha vært svært lav.