Hjem Nyheter Globalt USAs utenriksdepartement klassifiserer Den nordiske motstandsbevegelsen som en terrororganisasjon

USAs utenriksdepartement klassifiserer Den nordiske motstandsbevegelsen som en terrororganisasjon

CHUTZPAH I en overraskende kunngjøring har Den nordiske motstandsbevegelsen blitt klassifisert som en terrororganisasjon av det amerikanske utenriksdepartementet. Tre personer som er identifisert som ledere i organisasjonen får også status som «globale terrorister».

USAs utenriksdepartement ledes av den jødiske utenriksministeren Anthony Blinken. Foto: Brookings Institution/Paul Morigi (CC BY-NC-ND 2.0).

Fredag kveld sendte det amerikanske utenriksdepartementet ut en pressemelding der de kunngjorde at de hadde klassifisert Den nordiske motstandsbevegelsen som en terrororganisasjon. USAs utenriksdepartement, ledet av jøden Anthony Blinken, skriver at Motstandsbevegelsens «voldelige aktiviteter er basert på deres rasistiske, innvandringsfiendtlige, antisemittiske og anti-LHBTQI+-plattform».

Tre personer, deriblant Den nordiske motstandsbevegelsens leder, Fredrik Vejdeland, får også en spesiell status som «globale terrorister».

Det amerikanske utenriksdepartementet hevder også at motstandsbevegelsen er klassifisert som terrorist fordi den «har begått eller forsøkt å begå, utgjør en betydelig risiko for å begå, eller har deltatt i trening for å begå terrorhandlinger som truer sikkerheten til amerikanske borgere, nasjonal sikkerhet, utenrikspolitikk eller den amerikanske økonomien». Det fremgår imidlertid ikke av pressemeldingen hva det refereres til.

I en kommentar til Aftonbladet avviser Säpo at Den nordiske motstandsbevegelsen driver noen form for terrorvirksomhet.

— Når det gjelder operativ virksomhet, er den omfattet av taushetsplikt. Den eneste gangen vi snakker om enkeltpersoner er når vi gjennomfører en foreløpig undersøkelse. Vi har ingen pågående forundersøkelser av terrorforbrytelser mot disse personene, sier Säpos pressesekretær Gabriel Wernstedt.

Säpos syn er også at terrorister ofte blir inspirert av ting de finner på internett og ikke av organisasjoner.

– Vi ser at de ofte mangler tilknytning til etablerte organisasjoner, men heller har satt sammen et eget koldtbord av ulike ideologiske meninger fra ulike nettverk på internett, sier Wernstedt.

At den svenske sikkerhetstjenesten hevet terrortrusselnivået til fire på en fempunkts skala i august i fjor, har ifølge Säpo ingenting med Den nordiske motstandsbevegelsen å gjøre.

– Terrortrusselen kommer hovedsakelig fra voldelige islamistiske og voldelige høyreekstremister, som regel ensomme personer, sier Gabriel Wernstedt.

Allerede i 2019 ønsket demokratiske politikere i den amerikanske kongressen å klassifisere Den nordiske motstandsbevegelsen, Azov-bataljonen i Ukraina og National Action i Storbritannia som terrorister. Av uklare grunner ble denne planen aldri implementert, og siden da har National Action opphørt på grunn av forbud og massiv undertrykkelse, mens Azov i dag til og med mottar våpen direkte fra Pentagon.

Den nordiske motstandsbevegelsens nettsider beskrives avgjørelsen som «absurd». De skriver at det amerikanske utenriksdepartementet «uten noen som helst bevis [hevder] at organisasjonen, som i Sverige er et fullstendig lovlig registrert politisk parti, er svært voldelig og har utført angrep mot politiske motstandere og journalister, og at flere medlemmer samler våpen og øver på nærkamp».

Organisasjonen skriver også at man vil komme tilbake til saken.