Hjem Nyheter Norge Utbyggere vil ofre skogen for å lage «grønn» energi

Utbyggere vil ofre skogen for å lage «grønn» energi

ENERGI Grunneiere har det siste året blitt kontaktet gjentatte ganger av utbyggere som vil hugge ned skogene deres for å bygge solcellepark.

Solcellepark på Hawaii. Foto: Photo by Reegan Moen. – U.S. Department of Energy from United States, Public domain, via Wikimedia Commons

Stortinget har tidligere vedtatt et mål om å produsere 8 terrawatt solkraft innen 2030. Nå har flere utbyggere fått det travelt med å finne areal til å bygge solcelleparker. NVE har mottatt så mange søknader fra ulike utbyggere det siste året at det har ført til kø og forsinkelser.

Vi må vurdere om samfunnsnytten er større enn ulempene, en eventuell skade på natur, sier Jo Arne Marvik, rådgiver i NVE.

Grunneier Karine Huseby er en av dem som har blitt kontaktet gjentatte ganger det siste året av aktører som vil ødelegge skogsarealet hun eier, i «det grønne skiftets» navn. Huseby har imidlertid satt foten ned og sagt nei, skriver NRK.

Skogen lagrer mengder av karbon, både i planter, trær og i bakken. Derfor stiller Huseby spørsmålstegn ved hvor grønn denne energien egentlig er, om skogen må ofres for å produsere kraft.

De sier de bare kan fjerne alt når leietiden går ut, men så enkelt er det jo ikke, sier Huseby.

Det er gravd, kjørt og lagt ut infrastruktur i området. Dermed er mye av det naturlige ødelagt, fortsetter Huseby og henviser til skogens symbioser, dyre- og planteliv.

Ifølge Landbruksdirektoratet kan solceller på dyrkamark eller i skog redusere matproduksjonen og øke klimagassutslippene, skrev Bondebladet i februar i år.