Hjem Nyheter Norge Utenlandske voldtektsmenn bør få lavere straff, mener feministiske fantasiforskere

Utenlandske voldtektsmenn bør få lavere straff, mener feministiske fantasiforskere

ABSURDISTAN Antirasistiske og feministiske liksomforskere har konkludert med at innvandrere bør få mildere straff når de begår voldtekter. Diskriminerende med strengere straff for grove overfallsvoldtekter, konkluderer «forskerne».

Fantasiforsker, feminist og antirasist Anne Bitsch, ved det kulturmarxistiske Senteret for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, har sammen med siviløkonom Marit Elisabeth Klemetsen forfattet en propaganda-artikkel som undersøker behandlingen av voldtektssaker i lagmannsretten.

I artikkelen, som tar for seg 176 voldtektssaker mellom 2011 og 2012, konkluderer liksomforskerne med at etnisk norske i snitt får lavere straff enn innvandrere. Straffen oppgis også være mildere dersom voldtekten fant sted i det private rom, og dersom offer og gjerningsmann kjenner hverandre.

Bitsch og Klemetsen mener de derfor har avslørt at norske rettssaler diskriminerer og bryter mot menneskerettighetene. Innvandrere som begår gruppevoldtekter eller grove overfallsvoldtekter bør med andre ord få mildere straff, anser de såkalte feministene.

– Dårlig begrunnet og misvisende

Lagdommer Rune Bård Hansen er uenig og kritisk til artikkelens innhold. Ifølge Hansen er kvinnenes konklusjoner også svakt begrunnet.

– Forfatterne synes å underbygge konklusjonen om rasediskriminering med at overfallsvoldtekter dømmes strengere enn andre voldtekter, og at slike voldtekter i hovedsak begås av menn fra Afrika og Midtøsten. Dette tyder ikke på at domstolene legger vekt på rase ved straffutmålingen, men at overfallsvoldtekter dømmes strengere enn andre voldtekter, sier Hansen til VG.

Hansen får støtte fra tingrettsdommer Ina Strømstad som også mener kvinnenes konklusjoner er misvisende.

Ikke overraskende, mener bistandsadvokat

Bistandsadvokat Hege Salomon synes forskningen og konklusjonene er interessante, og mener det ikke er overraskende at utenlandske dømmes hyppigere enn nordmenn.

– Jeg er dessverre ikke overrasket over at menn med utenlandsk bakgrunn blir hyppigere dømt, sier hun til VG.

Innvandrere dømmes ikke hyppigere fordi de er overrepresentert i voldtektssaker, mener bistandsadvokaten, men fordi de ofte har et negativt kvinnesyn, noe hun mener slår negativt ut i en rettssal.

Fakta om Bitsch

Bitsch oppgir på sin personlige side på Universitetet i Oslo at hennes faglige interesser blant annet er utviklingsstudier, menneskerettigheter, transnasjonal feministisk teori og maskulinitet.

På sin Twitter-side legger hun regelmessig ut innlegg som er kritiske til Donald Trump og Russland, samt positive til masseinnvandring, flerkultur, feminisme og antirasisme.

Kilde:
Gjennomgang av voldtektsdommer: Etnisk norske får mildere straff