Hjem Nyheter Norge Utlendinger står for mye av narkotikasalget i Oslo

Utlendinger står for mye av narkotikasalget i Oslo

0

OSLO: Siden 2010 er 2 500 utenlandske statsborgere pågrepet for narkotikasalg i hovedstaden. Politiet og Utlendingsdirektoratet mener hovedproblemet er at det er vanskelig å få dem ut av landet.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Over 2 500 utenlandske statsborgere er siden april 2010 pågrepet for å selge narkotika i Oslo. Av dem som ble tatt for narkotikasalg i fjor, har halvparten fått avslag på sin asylsøknad og er fortsatt i landet, eller venter på svar.

Oslo politidistrikt, Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet har i et brev til justisministeren påpekt at et vesentlig hinder for å få bukt med utenlandske narkotikaselgere er at det er vanskelig å sende dem ut av landet. Årsakene til dette er flere. En stor andel kommer fra land det er svært vanskelig å returnere dem til. Mange land vil ikke ta imot sine statsborgere, eller de krever at statsborgerne returnerer frivillig. En stor andel pågrepne kommer fra andre Schengen-land og kan dermed enkelt reise tilbake til Norge etter å ha blitt sendt ut. Det kan også være store problemer med å avdekke utlendingens virkelige identitet.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Et annet problem som blir tatt opp i brevet, gjelder de sakene som er så alvorlige at de fører til fengselsdom. I disse tilfellene tar det ofte lang tid før den domfelte kan starte soningen. Flere av de pågrepne kan heller ikke utvises fordi vilkårene for utvisning ikke er til stede. Dette kan for eksempel skyldes at personen har fått midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Norge.

Over 70 prosent av de pågrepne narkotikaselgerne i 2013 ble ikke fengslet. Grunnen er at de bevisst bærer en så liten mengde stoff at de ikke risikerer mer enn et forelegg. Det er også gjengangere blant de pågrepne: 80 personer tatt mer enn en gang i 2013.

Kilde:

2500 utenlandske narkoselgere tatt på fire år