Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Uttalelse om danske medlemmer som ble dømt for hærverk på gravstein

Uttalelse om danske medlemmer som ble dømt for hærverk på gravstein

MOTSTANDSBEVEGELSEN Offisiell uttalelse fra Den Nordiske Motstandsbevegelsens Nordenråd

I forbindelse med den såkalte Krystallnatten i 2019 ble to medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen i Danmark anholdt, mistenkt for å ha kastet ballonger med maling på en bank og for å ha tømt maling på og veltet en gravstein på et jødisk gravsted i Randers. De ble deretter holdt i varetekt i nesten fire måneder, mens politiet foretok husransakelser og beslagla mobiltelefoner og datautstyr.

Gjennom den innledende etterforskingen fikk politiet også flere mistanker om lovbrudd begått av Jacob Vullum Andersen, som på det tidspunktet var redesjef for Rede 3 i Danmark. Blant annet ble han mistenkt for involvering i skadegjørelse mot et sted forbundet til venstreekstremistiske AFA og for å ha malt over en LGBT-sittebenk, samt flere tilfeller av såkalt «hatforbrytelser» ved å ha delt forskjellige innlegg på den sosiale plattformen VK.

I samtlige medier i Danmark ble de mistenkte forhåndsdømt, og Vullum Andersen ble også uthengt med sitt navn og bilde som skyldig i omtrent alle landets aviser.

Den Nordiske Motstandsbevegelsen har tidligere dekket saken i den offisielle podkasten Lederperspektiv, hvor organisasjonens leder Simon Lindberg presiserte at vi naturligvis ikke støtter hærverk på kirkegårder, men også at lytterne oppfordres til å sitte stille i båten, ikke dra forhastete konklusjoner og ikke tro på alt som skrives i mediene.

Retten kunngjorde sin dom for omlag en måned siden, og de to tiltalte ble dømt for alt det de ble mistenkt for. Vullum Andersen ble idømt ett års fengsel. Den andre personen venter fremdeles på å få sin straff meddelt.

I årenes løp har vi ved flere anledninger sett hvordan medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen har blitt dømt for saker som de har vært uskyldige i, helt uten troverdige vitner eller tekniske bevis. I stedet er folk blitt dømt på rene indisier i politiske rettsaker, og dette har vært en enda mer vanlig praksis når presset fra mediene, «den fjerde statsmakt», har vært stor.

På grunn av dette har Den nordiske motstandsbevegelsen som vanlig gjennomført sin egen utredning av saken, hvor bevisene er gjennomgått grundig, og de berørte personer er blitt avhørt. Under både den innledende etterforskningen og rettsaken har de tiltalte valgt å være tause om alt, men i vår egen etterforskning har Jacob Vullum Andersen innrømmet at han aksjonerte mot banken i Randers, at han var involvert i handlingen mot AFA-lokalet, samt å ha malt over en LGBT-sittebenk. Begge mistenkte benekter imidlertid enhver innblanding i hærverk på gravplassen.

Det finnes heller ingen vitner eller tekniske bevis, som på noen måte peker på noe annet. Det er ingen DNA-spor, ingen fotspor, ingen kommunikasjon eller noe annet som skulle koble de dømte til hærverket på gravplassen.

Hva retten har valgt å dømme dem for, er at de ifølge tekniske beviser ser ut til å ha vært i Randers det samme døgnet som hærverket på gravplassen mistenkes å ha funnet sted, at et klistermerke av en Davidsstjerne ble anbrakt på en gravstein svarende til de som ble funnet i Vullum Andersens hjem (dog ikke nøyaktig de samme), og at maling ble funnet hjemme hos den andre personen som ble dømt, og som «kan ha vært» den samme fargen som den som var på gravsteinen.

Da Vullum Andersen under vår egen etterforskning innrømmet at begge var i Randers samme natt for å gjennomføre en fargeaksjon mot banken der, er det absolutt ingenting av dette som strider mot deres benektelse om hærverk på kirkegården. Det finnes altså ingen som helst beviser for at de skulle ha hatt noe å gjøre med dette hærverket.

Som vi nevnte i Lederperspektiv da saken ble diskutert, har det historisk vært veldig vanlig med «falske flagg»-aksjoner mot forskjellige jødiske mål utført av jøder selv, eller av såkalte «antirasister», for å få økt sympati, forsikringspenger, samt for å kunne få systemet til å gå hardere til verks i behandlingen og bekjempelsen av nasjonale krefter. I dette tilfellet, selv om man skulle velge å ikke tro på de dømtes uttalelse, er det minst like mye – eller lite – som antyder at så skulle være tilfellet også denne gangen.

Det eneste vi vet med sikkerhet, er at de to dømte utførte en aksjon mot banken i Randers under Krystallnatten, og at vitner neste dag så at gravplassen var blitt vandalisert med en lignende farge som ble brukt mot banken. Hvor og når hærverket på gravplassen faktisk fant sted er uklart, men det kan altså dreie seg om flere timer etter aksjonen mot banken.

På bakgrunn av denne utredningen velger Den nordiske motstandsbevegelsen å frikjenne de to anklagete for mistanken om hærverk på gravplassen.

Jacob Vullum Andersen taler i København i 2019

De øvrige punkter, som de ble tiltalt for, skal ikke ses som alvorlige nok til en utestengelse fra organisasjonen, og derfor byr vi i stedet Jacob Vullum Andersen tilbake i kampen for et fritt og forent Norden i regi av Den Nordiske Motstandsbevegelsen!

/ Nordenrådet, Den Nordiske Motstandsbevegelsen