Hjem Artikler Vampyrer oppdager ny blodåre i fotballen, liket er ikke kaldt

Vampyrer oppdager ny blodåre i fotballen, liket er ikke kaldt

GLOBALISME Den endelige seieren for kapitalen over det som kanskje var igjen av det organiske og genuine ved fotballen er nå et faktum: 12 spesielt inviterte internasjonale klubber bryter ut av, og mest sannsynlig på grunn av dette blir kastet ut av de øvrige internasjonale ligaene og cupene, og danner sin egen «superliga». En superliga som er kreert utelukkende for å generere penger til klubbenes eiere, hvor de utvalgte lagene møter bare hverandre, i en boble avsondret fra idretten, og dets idealer, for øvrig.

Foto: Bildbyrån/Viasat sport

Det er lenge siden man hadde noen illusjoner vedrørende fotball, men man hadde kanskje likevel ikke forestilt seg at sporten kunne klare å ødelegge så mye for seg selv som deler av den nå legger opp til. Det er i utgangspunktet 12 klubber som er «invitert», de fleste fra England, men også klubber fra Spania og Italia er med og allerede varsler UEFA at de motsetter seg dette, det gjør også flere nasjonale forbund. Flere av disse klubbenes stjerner vil heller ikke kunne spille i større internasjonale turninger etter gjeldende regler. Uten at det ser ut til å affisere verken eiere eller spillere nevneverdig. Tilbake står små og mindre attraktive klubber, som vil måtte kjempe om en betydelig mindre pott idet lagene i superligaene vil tiltrekke seg det meste av interessen, og dermed pengene.

Foto: REX-Cal/Sport Media

Fotballen har over flere tiår blitt en tumleplass for den internasjonale kapitalen, et slags oligarkenes sandkasse, men man har hele tiden sett en utvikling hvor klubbenes eiere har gått fra et passivt, rent eierforhold i klubber til også å bli sterkt involverte i selve politikken som regulerer denne, i tillegg til andre aspekter som ikke umiddelbart er relevant til idretten. I tråd med de nyliberale prinsippene så har fotballen blant annet blitt aktivt brukt til å promotere identitetspolitikk, anti-rasisme og liberale verdier. Blant annet så er de største klubbene Chelsea, Tottenham, Liverpool og Manchester United jødisk eid, mens de øvrige er fordelt mellom øvrige amerikanske kapitalister og arabiske investorer. (den ikke-jødiske John W. Henry blir ofte fremhevet som eier av Liverpool, noe som ikke stemmer. Liverpool er eid av selskapet Fenway Sports Group, grunnlagt av jøden Thomas Charles Werner, hvor Henry har en liten posisjon. Werner er imidlertid offisielt oppgitt som både eier og styreformann i Liverpool F.C., han er imidlertid svært upopulær i klubben og Henry har mest trolig bare lånt bort navnet sitt, som en lynavleder.)

Veggmaleri til minne om «Holocaust» på Chelseas hjemmebane, Stamford Bridge Foto: Chris Lee / Chelsea FC via Getty Images

Utviklingen i fotball er dermed et mikrokosmos av hvordan de liberal/konsum-demokratiene i Vesten etter hvert styres, det styrende og eneste prinsippet er maksimal profitt, alt annet er underlagt dette. Nasjoner uten identitet, uten inn-gruppe markører som hudfarge, rase, etnisitet til å bygge tillit, uten andre felles markører enn flagget og passet til å forene, blir det samme makrokosmisk som en fotballklubb uten identitet og lokal/regional tilhørighet og andre felles markører enn klubblogoen til å forene: begge blir forsvarsløse kasteballer og lette å undergrave og manipulere for kapitalmakten og andre interessegrupper.