Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Våpen gir frihet!

Våpen gir frihet!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Den Nordiske motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, skriver her om frihet, demokrati og våpen.

Begreper som frihet og demokrati anvendes svært vilkårlig av forskjellige individer, myndigheter og organisasjoner som hevder å representere det samme. Dagens rådende etablissement sidestiller begrepene med liberalisme og kulturmarxisme. At homofile får adoptere barn, at landets grenser står vidåpne for lykkesøkere fra alle verdens hjørner, at raseblanding ikke bare aksepteres – men dessuten oppmuntres, og ikke minst at barn skal trykke i seg massevis av lykkepiller – det er bare noen av de sakene som for tiden betegnes som frihet og demokratiske rettigheter i den vestlige verden.

Demokrati i sin opprinnelige form har dog veldig lite med noen av disse subversive fenomenene å gjøre. I stedet betyr ordet demokrati folkestyre. I samsvar med hva de antikke grekerne anså – altså de som oppfant begrepet og sikkert blant de første til å anvende seg av systemet – så var det ikke meningen at alle som tilhørte dette folket fikk være med på å styre. For eksempel hadde verken kvinner eller innvandrere stemmerett. Allikevel var det demokrati.

Hvor ordet frihet stammer fra og nøyaktig hva det innebærer er litt mer omstridt. Frihet for meg er absolutt at man skal kunne forsørge seg og ha tak over hodet, at man skal kunne leve sitt liv slik som man selv ønsker – så lenge det ikke er skadelig for andre – og retten til å få tenke og tale det man vil. Frihet for meg er dog også noe mye større enn hva som strekker seg til kun individet. Frihet er nemlig også for eksempel at nasjonen man lever i er suveren og selvforsørgende, samt at staten finnes der for folket og aldri omvendt.

Staten i Sverige, år 2020, på lik linje med mange andre land i den stadig mer åpne verden, er verken suveren eller selvforsørgende, og den handler knapt heller i samsvar med folkets vel. I stedet er dagens stat en parasitt som suger ut folket til fordel for globalismen. Dagens stat er folkets fiende.

Staten er meget bevisst over dette og har derfor kommet til å frykte folket mer og mer. Det oppvåknede folket er nemlig på samme vis statens fiende. For at denne fienden ikke skal bli overmektig så kveles ytringsfriheten. Derfor settes tankeforbrytere i fengsel. Derfor legges stadig mer av statsbudsjettet hvert år på å forfølge og trakassere dissidenter – på å bekjempe uliktenkende. Derfor beslaglegges også lovlige jakt- og sportskyte-våpen fra gode og lovlydige borgere, kun på grunn av at de forfekter politiske meninger som strider mot statens.

Med dette kommer vi også til denne artikkelens kjerne. For et avvæpnet og passivisert folk er nemlig drømmen for en totalitær stat. Samtidig som våpnene tas fra folket beholder selvfølgelig systemet sine. Om da folket en dag skulle få nok og på alvor kreve landet sitt tilbake, kommer høygafler og morakniver til å bli møtt av statens maskingevær. Slik kommer demokraturet til å kunne bestå. Forutsett at folket ikke har gjemt unna illegale våpen da.

I et ekte demokrati derimot – eller under et ekte folkestyre – i en virkelig fri stat, har alle blant folket som ønsker det og som ikke misskjøter det, tilgang til våpen. Ikke bare for å skyte på blink og jakte med, men også for at de ved behov skal kunne avsette eventuelle korrupte makthavere. Det er betydelig mere demokratisk å gi folket mulighet til å gjøre opprør i morgen enn hva det er å la de vente fire år for å siden få putte en lapp i en boks. Ikke blir det noe bedre når de dessuten under valgperioden kan bruke mangemilliardbeløp på å hjernevaske folket til å stemme «rett». Dessuten kan en avstemning manipuleres betydelig enklere enn et brennende opprør. Stemmesedler i stedet for gevær er noe meget ønskelig for et folkefiendtlig regime.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil se til at de menn og kvinner som har avtjent sin verneplikt får beholde og ta vare på sitt våpen også i det sivile livet. En sunn befolkning skal ikke behøve å frykte sine makthavere, og sunne makthavere behøver heller ikke frykte folket. Alle og enhver vil vite at fiender av Norden vil bli møtt av et folk som står klart til å forsvare sitt land med sine egne våpen.

– Vår vei, punkt 8

Det fungerer på akkurat samme vis på et større globalt plan og ulike stater imellom. Ta for eksempel USAs jakt på kjernefysiske våpen verden over. Om verden blir avvæpnet og det bare er USA og deres hellige allierte Israel som har tilgang til atombomber, så kan de også få alle andre land til å danse etter deres pipe og gi etter for deres krav. Enten det ellers bombes de til utslettelse. Således er et velbevæpnet land en nødvendighet for en suveren nasjon.

Vi må altså med all tydelighet vise en overbefolket verden, og delvis fiendtlig omverden, at et forent Norden med full kraft er forberedt på å med alle tilgjengelige midler forsvare sine grenser. Vi må ikke bare tydeliggjøre dette for vår omverden, men også for Nordens folk. Vi kommer med andre ord ikke bare til å si at beredskapen er god, men vi kommer til å samle folket for å sikre at vi har den militære kapasiteten til å forsvare oss.

– Vår vei, punkt 8

Frihet er forøvrig også trygghet. Å ikke behøve og uroe seg for at man selv, ens nærstående eller ens eiendom skal rammes av noe påtvunget ubehag er å være fri. En mann med tilgang til våpen besitter denne friheten da han kan forsvare seg selv og sine, og det uavhengig av en eventuelt korrupt eller underbudsjettert politimakt.

Å ta fra folket sine våpen er å ta fra dem sin frihet. Da det finnes individer som med våpen forsøker å skade deg og dine nære, gir egne våpen trygghet. Da det finnes stater som med våpen forsøker å underkue andre, gir egne våpen suverenitet. Da det finnes korrumperte makthavere som ikke handler i samsvar med folkets beste, gir egne våpen et reelt folkestyre.

Et bevæpnet folk er et fritt folk. Motstandsbevegelsen vil som kanskje den eneste aktive politiske organisasjonen i Norden gi deg denne friheten. Ta steget inn i kampen og hjelp til med å realisere vårt mål. Våpen gir frihet!