Hjem Artikler Vår overlevelseskamp – fiksjon eller fakta?

Vår overlevelseskamp – fiksjon eller fakta?

FOLKEMORD Gjesteskribent Sverre Mortensen skriver i dette leserinnlegget om virkeligheten av det pågående folkemordet på nordboerne.

Hvis man deltar i den offentlige debatten og tar standpunkt for vårt politiske tankegods får man ganske ofte høre hvor narsissistisk man er, hvor dum man er, om hvordan man bidrar til å spre angst og dommedagsprofetier, eller at man er historieløs, rasistisk eller en gal konspirasjonsteoretiker som er frakoblet virkeligheten. Men kan dette virkelig regnes som argumenter, eller begynner våre fiender å miste grepet? Er vår kamp for å sørge for videreføringen av vår genetikk basert på fiksjon, eller fakta?

Statistisk sentralbyrå kom i 2013 med en prognose på hvordan den demografiske fremtiden vil utarte seg for det norske folket. I rapporten kommer det frem at andelen etniske nordmenn har sunket fra 85 til 77 prosent i tidsperioden mellom 2004 og 2013. Altså, på ni år har bestanden av etniske nordmenn sunket med omlag 8%. I samme tidsrom har antallet mennesker innenfor landets grenser økt fra 4,6 til 5,1 millioner innbyggere. Dette er informasjon som for oss alle ligger tilgjengelig på Internett, og er støttet opp av både vitenskapelig fakta samt rasjonell tenking. Det kan også tenkes at prosentandelen er høyere som så, da SSB aldri har redegjort for hva de regner som etniske nordmenn.

Et klasserom i «det nye Sverige».

Våre motstandere som fortsatt har et lite snev av argumentasjonell verdighet igjen, kan argumentere med at dette er statistikk som er tatt ut fra sin opprinnelige kontekst da det nødvendigvis ikke er en konsistens i befolkningsnedgangen vår som folkegruppe. Selv om det fødes færre barn ett år betyr det ikke at dette er en utvikling som kommer til å avta med tid, hevdes det. Det hevdes også at det er ingen som har gitt oss en gave i form av et sykdomsinfisert teppe for å holde varmen, og at det er ingen korrelasjon mellom vår negative befolkningsvekst og definisjonen på folkemord. Vel, vær nå ikke så sikker på det. Vi som ikke er blendet av systemets løgner vet at slike utsagn ikke er basert på annet enn naivitet eller meninger formet av det vanvittige propagandasystemet som til daglig omgir vårt folkeslag, og forsøker å dytte på oss en selvutslettende mentalitet.

Statistisk sentralbyrå sin rapport har ingenting med dommedagsprofetier eller rasisme å gjøre – det er kun ren skjær biologisk realitet. Det er et paradoks hvordan våre meningsmotstandere har så lett for å hyle om folkemord, når vi hører om etniske spenninger utenfor Europa eller gjennom historien generelt. Ikke for å fyre opp under hvit skyld, men heller for å forsøke å sette problemstillingen litt i perspektiv – så kan du jo forsøke å si det til indianerne som nå lever som en totalt degenerert befolkningsgruppe fordi de tapte kampen mot en fremmed makt. Du kan godt legge historien om indianernes undergang på den hvite manns kappe, men det er én ting de som benytter seg av følelsesmessige argumenter ikke forstår: at verden er brutal, og det er den sterkestes rett til å overleve. Nordboeren er ikke akkurat i sin storhetstid i disse dager, og man kan derfor konkludere med at det er derfor vi er på vei ned i avløpet.

En statue skapt av olmekerne.

Man har jo også palestinerne, som også er i eksistensiell kamp mot en langt større og sterkere okkupasjonsmakt. Ingen av disse befolkningsgruppene har forsvunnet fra jordens overflate enda, selv om deres folkeslag er i en dårlig forfatning – det er riktig. Men det eksisterer også vitenskapelige bevis for at det i tidligere tider har vært folkeslag som har vandret jordens overflate, som ikke lenger har en plass med sin opprinnelige etniske tilstand i jordens naturlige mangfold av folkeslag. Et eksempel på dette kan være olmekerne, som anses som ett av de første mesoamerikanske folkeslagene som bosatte seg på det amerikanske kontinentet. Det må riktig nok nevnes at den olmesiske sivilisasjonens arvemateriale lever videre i de «moderne» latin-amerikanske befolkningsgruppene som vi kjenner dem i dag, men ikke i sin opprinnelige form.

Noe av det samme kan også sies om diverse befolkningsgrupper i Midtøsten, hvor man har funnet arvemateriale samt benstrukturer som er mistenkelig likt vårt eget. Et eksempel kan jo være en rekke studier utført av paleontologer i Egypt, som viser at de arkaiske egypterne hadde mer til felles med folkeslag bosatt i datidens Europa, Tyrkia, og langs middelhavet generelt, enn hva de har med nåtidens egyptere. I de siste århundrene av det egyptiske riket som vi kjenner det fra historiebøkene, beveget riktignok den genetiske sammensetningen av landet seg mer i retning av en sub-saharisk innflytelse, ifølge de utførte studiene.

Som jeg nevnte i begynnelsen blir det påstått at vi er historieløse. Jeg mener dog, at det å påstå at de som påpeker at en sivilisasjon eller et folkeslag kan risikere å gå under biologisk hvis man ikke setter i gang motvirkende tiltak er historieløse, er ganske så historieløse selv – tatt tidligere folkeslags historier i betraktning.

Våre motstandere hevder at rasebiologien hører 30-tallet til, og har ingen plass i et «opplyst» samfunn – man kan diskutere rasebegrepet ut i evigheten, og det er ikke sikkert det leder noen som helst vei.

For å spille etter våre meningsmotstandere sine regler – så kan vi si at rasebegrepet ikke har noen rot i virkeligheten. Men det er dog bemerkningsverdig at med en gang våre motstandere utvikler personlig affeksjon for et land skryter de dette landets folkeslag opp i skyene, og kjemper for deres selvråderett og rettigheter til et område som et folkeslag på denne jorden – uten å ta med i ligningen at de faktisk tilhører et folkeslag selv.

Uansett om man tror på den nylige avkreftede «Out of Africa teorien», om man benekter tidligere folkeslags undergang, eller mener at 30-tallets rasebiologi hører fortiden til – så slipper man fortsatt ikke unna følgende faktum: De nordiske folkeslagene har sin særegne historie, sine særegne kulturer, tradisjoner og tro som har blitt formet gjennom årenes lange løp.

Jeg vil avslutningsvis oppmuntre alle som leser dette til å elske sitt eget folkeslag, og stille opp for sine brødre og søstre uansett hva det måtte være!

Systemets løgner rakner, og vi er enda et steg nærmere seier!

/Sverre Mortensen