Hjem Motstandsbevegelsen Vår vei – punkt 1

Vår vei – punkt 1

56
DEL

VÅR VEI Her følger første punkt i Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest «Vår vei – Ny politikk for en ny tid».

Vår vei3

«Vår vei – Ny politikk for en ny tid» er Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest. Skriften består av ni punkter som redegjør for organisasjonens politiske vilje. Skriften finnes tilgjengelig for salg i organisasjonens nettbutikk HER og kan lastes ned i gratis PDF-utgave HER.

1. Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.

Vår rases overlevelse og frihet er det absolutt viktigste målet med Den nordiske motstandsbevegelsens politiske kamp. Mot dette mål finnes det mange trusler, hvorav den mest alvorlige og akutte i dag er masseinnvandringen av rasefremmede mennesker til Norden. Dette i kombinasjon med lave fødselstall blant nordiske kvinner, samt det faktum at innvandrere i blant får barn med nordiske kvinner og menn, gjør at den etnisk nordiske populasjonen stadig minsker i relasjon til den ikke-nordiske. Kort oppsummert innebærer den såkalte flerkulturen og masseinnvandringen en fysisk fordrivelse av og et folkemord på Nordens befolkning.

De nordiske folkene har historisk levd adskilt og separert fra innblanding av fremmende folkeslag, og har derfor i all hovedsak bevart sin unike gensammensetning, kultur- og samfunnsbyggerånd. Sammenlignet med andre folkeslag, er forskjellene åpenbare og stikker langt dypere enn de rent visuelle. Egenskaper som samarbeidsvilje, oppfinnsomhet, ordenssans, disiplin, troskap og altruisme har blitt skapt gjennom tusenvis av år med rasemessig separasjon og utvikling.

Masseinnvandringen er en stor belastning på vårt velferdssamfunn, den øker kriminaliteten og skaper kulturelle konflikter – men alt dette er i det store og det hele små problemer sett i forhold til at vårt folk skulle opphøre å eksistere. Vår rase- og innvandringspolitikk handler hverken om hat eller undertrykkelse, men om overlevelse og hva som er best for vårt folk. Om de nordiske folkene utryddes, er det irreversibelt.

Stoppe masseinnvandringen

Millioner av mennesker av fremmed rase befinner seg i dag i Norden, og stadig flere ankommer hver eneste dag. I Sverige har masseinnvandringen medført at befolkningen har økt med flere prosent. At det pågår en masseinnvandring til Norden, er i dag et ubestridelig faktum.

Krefter fiendtlig innstilt til Norden og dets folk har i flere tiår bevisst sanksjonert en innvandring til nordiske nasjoner – fullstendig uten hensyn til de nordiske folkenes kulturelle og rasemessige overlevelse. At våre land skal være flerkulturelle og akseptere masseinnvandring er avgjørelser tatt fullstendig uten folkelig støtte eller forankring. Omfattende lobbyvirksomhet, ofte maskert som debatt i folkefiendtlig og ofte jødisk-eid presse, har vært sterkt bidragsgivende til dette.

Masseinnvandringen er et gigantisk demografisk problem, og vil på sikt lede til at vi blir minoriteter i våre egne nasjoner. En mer restriktiv innvandringspolitikk vil kun utsette problemene.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Innføre totalstopp for all ikke-nordisk innvandring. Dette gjelder uten unntak frem til repatrieringsprosessen er gjennomført.
 • Betydelig styrke grensekontrollen inn til Norden. Dette er også nødvendig for å stoppe kriminalitet på tvers av landegrensene.

Innled repatriering

Det er den sammenlagte folkekroppens overlevelse og genbasseng (genpool) som må sikres. En mindre mengde mennesker av fremmede raser ville ikke kunne gjøre særlig skade på denne. Masseinnvandringen har dog allerede vært av så enorme proporsjoner under lang tid, at på det nåværende tidspunktet er det å kun innføre totalstopp av innvandringen ingen løsning. Repatriering av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere, eller nærbeslektede folkeslag, må innledes så raskt som overhode mulig etter innvandringen har blitt stoppet.

Staten skal stå for transport tilbake til hjemlandet. I de tilfeller hvor dette er umulig, skal nærmeste land som er fredelig og villig til å ta imot menneskene benyttes. Unntak for tvangsrepatriering kan i spesielle tilfeller gjelde for personer hvor det rent medisinsk kan utgjøre en fare dersom individet flyttes. Dette kan også gjelde for adopterte, raseblandede og de som er født i Norden og ikke har slekt eller annen tilkopling til sitt hjemland.

Mennesker som sterkt har støttet og hjulpet Nordens folk, kan utnevnes til æresborgere og få bli værende i Norden. Eventuelle mennesker som kommer til å tillates å bli værende i Norden, vil aldri være av en slik mengde at de skulle kunne true vårt folks overlevelse på sikt.

Repatrieringen vil også være positiv for landene eller regionene disse menneskene kommer ifra. Den enorme utenlandske kompetansen som våre politikere mener kommer hit i sammenheng med masseinnvandringen, vil jo følgelig også drenere deres respektive hjemland for livsviktig kunnskap. Vi kan like gjerne beskylde våre såkalte folkevalgte for en slags nykolonialisme, ettersom de i så fall suger ut kompetanse fra vanskeligstilte land, kun for å berike sine egne. Innvandrere som er hjernekirurger og sivilingeniører, gjør større nytte i sine respektive hjemland, enn de gjør i Norden.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Opprette et statlig institutt som effektivt kan bedømme den rasemessige tilhørigheten til mennesker som har ankommet Norden gjennom innvandring. Instituttet skal benytte moderne genetiske metoder for å gjennomføre dette.
 • Snarest mulig påbegynne repatrieringen av de rasefremmede mennesker som befinner seg innenfor Nordens grenser. Dette skal skje på mest mulig humane måte for å ikke skape unødvendig lidelse.

Etniske nordeuropeere eller nærbeslektet folk

At det eksisterer ulike menneskeraser – med ikke bare ulikt utseende, men også ulike mentale egenskaper som intelligens og karakter- og personlighetstrekk – er bevist utenom all tvil gjennom vitenskapelig forskning så vel som sunt fornuft. Vår innvandringsmotstand hviler først og fremst på rasepolitikk, ettersom vi ønsker å bevare vårt folk. Vårt mål er ikke først og fremst å skape en helt ren nordisk rase, men snarere å bevare de nordiske folkene slik de er i dag, hvor den nordiske rasetypen er et dominerende innslag i det nordiske genbassenget.

Ettersom raseforskning har vært tabubelagt i Norden siden 1945, eksisterer det dessverre en stor brist på moderne og konkrete rasebegrep. Dette forenkler til en viss grad jobben for mennesker og grupperinger som fornekter at menneskeraser i det hele tatt eksisterer. Sannheten er dog at det i de aller fleste tilfeller er ganske åpenbart hvilke det er som er av nordisk opphav, eller nærbeslektede. I mer tvilsomme tilfeller skulle vi med moderne genetiske metoder enkelt kunne avgjøre hvilke mennesker som er av hovedsaklig nordisk opphav. De som kommer til å få bli værende i Norden er blant annet samtlige som er av nordeuropeisk etnisitet, større deler av de av sentral- og østeuropeisk etnisitet, deler av de søreuropeiske, samt de med nordeuropeisk opphav som kommer fra andre deler av verden. Altså ser vi at majoriteten av urbefolkningen i den såkalte vestlige verden vil få bli boende i Norden uansett på hvilket tidspunkt de kom inn i landet.

Bistandshjelp og hjelp på plass

Naturens ressursfordeling i verden er ikke rettferdig. Klima- og naturkatastrofer er heller ikke noe som fordeles rettferdig. Forutsatt at det ikke skjer på bekostning av vårt eget folks grunnleggende behov, så ser vi positivt på en nordisk bistandspolitikk. Dette forutsetter dog at visse etiske regler følges av det landet som vil ha hjelp. Vi kunne for eksempel ikke hjulpet land som, etter egne forutsetninger, ikke førte en ansvarsfull miljøpolitikk. En stat som bevisst handlet imot nasjonalsosialismens grunnleggende prinsipper, gjennom å for eksempel tillate masseinnvandring, vil heller ikke motta bistand.

Foruten om å bidra humanitært i katastrofeområder, kan vi også være behjelpelige med å diplomatisk, eller i verste fall militært, bekjempe imperialistiske stater som fører krig mot suverene stater og der-i-gjennom skaper flyktningkatastrofer i verden.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Sikre de nordiske folkenes grunnleggende behov innen vi legger våre ressurser på andre land.
 • Føre en generøs bistandspolitikk, om mulig, for land som følger det nye Nordens grunnleggende etiske regler.
 • Bistå humanitært i katastrofeområder og motvirke imperialisme.

Nordens fremtidige innvandringspolitikk

Etter at masseinnvandringen har blitt stoppet og repatrieringen er avklart, kan Norden potensielt være noe mindre restriktiv hva gjelder innvandring. Eksempelvis kunne vi tillatt en kontrollert innvandring av nærbeslektede folkeslag. Det frie Norden skulle også kunne innvilge asyl til personer av vår egen rase, som blir forfulgt på grunn av sitt rasemessige opphav der de er bosatt.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
 • Føre en ansvarsfull innvandringspolitikk, som på ingen måte vil utgjøre en trussel for vårt folk.
 • Bevilge asyl til personer av vår egen rase, som forfølges i vår omverden.

Les også:
Vår vei – punkt 1
Vår vei – punkt 2
Vår vei – punkt 3
Vår vei – punkt 4
Vår vei – punkt 5
Vår vei – punkt 6
Vår vei – punkt 7
Vår vei – punkt 8
Vår vei – punkt 9

DEL
 • Arne Johansen

  Mensagjengen har hatt møte ser jeg. Alltid artig at det er bunnskrapet i samfunnet som vil redde «rasen», kommer vel som regel som en konsekvense sine egne feil og mangler. Alltid enklere å legge skylden på andre…

  • Norges psykopatforbund sender en representant for å rakke ned på nordmenn som faktisk står opp og kjemper for sitt folk og sin nasjon ser jeg. Hva er neste på skjemaet? Slenge dritt til brannvesenet som redder spedbarn ut av brennende hus?

   • Arne Johansen

    Motstandsmann du lissom. Du er en skam mot som faktisk var det under krigen som kjempet mot akkurat det dere holder på å bygge opp under nå.

    • Six-Million-Muffins

     Det er forskjell på motstandsrørsla og motstandsrøysa. Den første er en bevegelse, og den andre er et troll som eter stein.
     http://www.nullrefer.com/?http://kongsverre.no/oppskrift-pa-seks-millioner-muffinser.pdf

    • Henry Hastings

     Min far var krigsseiler, men på sine eldre dager lurte han på om Europa ikke hadde vært bedre om Hitler hadde vunnet.
     Min far var et klokt menneske.

    • Invictus

     En motstandsmann er en mann som gjør motstand mot noe. En motstandsbevegelse er en bevegelse som gjør motstand mot noe. «Motstandsmann» er ikke synonymt med en som kjempet mot «nazismen» under krigen.

  • VHK

   Av de jeg omgås som støtter Frihetskamp.net, er det snakk om universitetsstudenter, hardtarbeidende unge menn/kvinner og ektepar med barn. Forklar gjerne hva du mener med at disse kvalifiseres som «bunnskrap» i samfunnet.

   Gjerne også hva du har fått for deg at de feilaktig beskylder andre (hvem?) for.

   Alltid artig at samtlige av våre politiske meningsmotstandere som KAN skrive norsk og formulere seg nyktert, likevel utelukkende tyr til usakligheter og personangrep, og kun lykkes med å fremstå som svært ignorante og usympatiske.

   • Arne Johansen

    Jeg fikk med meg hva som ble skrevet på det flyeren som har blitt delt ut i Bergen…..det holder for å si det sånn…..

    • Henry Hastings

     Jeg tror du heller bør kommentere rosa-bloggere. Eller er nivået der for høyt for deg?

    • Six-Million-Muffins

     Motstandsrøysa? Det må være den syttende potetrekke som kommer marsjerende. Tranlampekompaniet i trefjerdedels takt!

  • Velden

   Som du skjønner så er vi vinnere i dette søppelsamfunnet hvor alle og enhver skal hjernevaskes fra tidligst mulig alder. De som våger seg å stå opp mot tyranniet vil måtte betale store represalier allerede som barn. Vi betaler konsekvensene for å verne om fornuft, noe du tydeligvis har mistet forholdet til.

   Du kan stikke hodet inn i barne/ungdomskolesituasjonen og våkne opp til utallige norske barn som har store problemer med å opprettholde et sunt forhold til skolesystemet av åpenlyse grunner. For til og med barn føler galskapen på seg hvor fornuft til stadighet skal måtte vike for solidaritet med mennesker som ikke engang skulle eksistert i vårt samfunn.

   Du urinerer på ditt eget folk og forsøker mobbe dem for at de stinker urin.

   Også. Ikke har du noe å komme med foruten hat og videreutvikling av dine folke-forræderske synspunkter. Du representerer bunnskrapet som har ledet landet vårt til det søppelsamfunnet du ser ut til å foretrekke, hvor egen befolkning ligger i rennesteinen for stat prioriterer hele verden fremfor eget folk. Du er medskyldig i at tusenvis av norske barn lider av ekstrem omsorgsvikt i regi av stat Norge gjennom instanser som barnevernet og nav. Og hva forventer du, at vi alle skal gladelig akseptere landsforræderiet og akseptere utdanningen som en av djevelens lakeier? Nei dessverre så finnes det gode fremdeles. Tenk på det før du urinerer på ditt eget folk som arbeider for ditt eget folks beste.

   • Arne Johansen

    Jeg urinerer på folket? Aldeles ikke, det er dere som pisser på minnet til de som kjempet for dette landet 1940-45. Fremgangsmåten dere har er akkurat lik det som det det ble kjempet mot den gangen. Historieløse taper.

    Hvilken side jeg eventuelt står i politikken og hva jeg mener om det som skjer nå vet du faktisk ingenting om. Forskjellen er at jeg greier å skille snørr og barter, og skjønner at å bevege seg inn i nasseland IKKE er måten å takle dette på.

    • Velden

     Virkelighetsfjern du er. Vi hyller de som kjempet for landet vårt. Forskjellen er at du ikke ser forskjell på en landsforræder og en nasjonalhelt. Så opptatt som du er av vemmeligheter så skjønner man at du representerer avskum.

    • Invictus

     Flere av nordmennene som «kjempet» mot Tyskland 1940-45 har i senere tid innsett at de gjorde feil. Jeg hyller heller minnet til de over 5000 norske frontkjemperne og flere hundre frontsøstrene som kjempet for Norge ved å samarbeide med den eneste makten som gjorde motstand mot organisert ondskap og som ble ofre for en umenneskelig heksejakt i etterkrigstiden.

     «Historieløse taper» til diskusjonspartner – hva tror du dette sier om personligheten din?

     Hvilket «nasseland» snakker du om? Det i Hollywood-eventyrene antar jeg?

  • Henry Hastings

   Det er i alle fall åpenbart at din søknad om medlemskap i Mensa ble avslått.

 • Disqustus

  Så denne frihetskampen er på linje med vanlige simple taggere, forsøple vakre Bergen sentrum?

  • VHK

   På lik linje med taggere? Hva mener du?

  • Tror muligens du kommenterer på feil artikkel.

  • Nordboer

   Vår vei del 2 vil utelukkende omhandle vår plan for Bergen sentrum 😀

 • Nordboer

  Endelig et politisk program for oss ariske nordboere! Venter spent på del 2.

 • Kim Larsen

  Denne tekst er utrolig viktig og jeg gleder meg og lese de neste som kommer.

 • Dan Holt

  Er dere et politisk parti, eller definerer dere organisasjonen som noe annet? Dere er ganske usynlige utenfor denne nettsiden..Som politisk parti kommer dere mest trolig aldri til å bli slagkraftige nok til å realisere noe av dette, etter min mening, usammenhengende og lite gjennomtenkte vissvasset. Uansett hvor amatørmessig, denne teksten fremstår i form som et politisk program, så dere har muligens en strategi for å øke oppslutning som går litt videre enn å være en liten håndfull som holder på i kommentarfeltet her inne?
  Hva er strategien i et litt lengre tidsperspektiv for å få økt oppslutning? Hvis dere forblir så ubetydelige som politisk aktør som dere er i dag, hvor langt er dere villige til å gå for å bli hørt? Historisk har jo deres meningsfeller vært veldig villige til å ty til både terror og våpen.

  • Du har her lest punkt 1, av 9.
   Og mener du dette er vissvass, så …deg om det.
   Ta istedet for deg ethvert annet politisk program, så kan vi heller snakke om vissvass og destruktivitet.

   Ellers viser teksten til at du ikke helt følger med, samt har en rekke forestillinger du burde jobbet med.

   • Dan Holt

    Du svarer ihvertfall som en politiker.. dvs ikke i det hele tatt på noe av det du blir spurt om. For å overbevise må man argumentere for sitt syn. Enig?
    Hva er det du mener jeg ikke følger med på? Hvilke forestillinger sikter du til?

    • Rolf Gunnar Rolfsson

     Jeg er bare en helt alminnelig runologisk aktivist med egen hjemmeside: kongsverre.no. Nasjonalsosialismen brukte runene dekorativt. I dag vet vi, at runesystemet er et politisk program. Det betyr, at vi bygger på erfaring gjennom 2000 års presedens. Naturligvis skal runene inn i sammenhengen.

     http://www.nullrefer.com/?http://kongsverre.no/blueprint.jpg

  • Beskrivelse av organisasjonen finnes her: https://www.frihetskamp.net/den-nordiske-motstandsbevegelsen/

   Den nordiske motstandsbevegelsen er Nordens desidert største nasjonalistiske organisasjon, og er aktiv i både Finland, Sverige, Norge og Danmark. Den er synlig gjennom sine nettsider, regelmessige gateaktivisme, torgmøter, demonstrasjoner og blir stadig omtalt i massemedia. I Sverige er det i tillegg dannet et politisk parti, og organisasjonen er allerede representert i en svensk kommune. At den er usynlig for deg avhenger kanskje av at du har feil prioriteringer i livet.

   Artikkelen ovenfor er punkt én av ni i et politisk manifest. På hvilket grunnlag anser du at den er amatørmessig? Eller usammenhengende? Eller vissvass?

   På hvilken måte er Motstandsbevegelsen ubetydelig? Hva vet du om organisasjonens innflytelse, støttespillere, sympatisører, medlemstall, leserantall og så videre?

   Både historisk sett og i dagens samfunn så er det meningsmotstandere som tyr til vold og terror. Meningsfeller derimot, til berettiget selvforsvar.

   • Dan Holt

    At en org er representert i flere land sier svært lite om oppslutning. Derimot kan man trekke noen konklusjoner ang oppslutning ut av at dere f eks ikke stiller lister ved valg hverken som parti eller forslagsstillere. Ved å være registrert som politisk parti følger det også noen forpliktelser, samt et visst offentlig innsyn. Politiske partier i Norge mottar også statsstøtte, noe som ville muliggjort en større aktivitet for dere. Det forutsetter jo da en viss oppslutning. Ved sammenligning med det øvrige politiske kartet i landet ser vi jo at støtten til dere veldig langt ute til høyre, eller de i andre ekstreme retninger, ikke finnes.
    Programmet deres forutsetter at Norge bryter så mange internasjonale konvensjoner og avtaler at vi måtte være helt selvforsynt med mat, energi, arbeidskraft osv. Norge ville blitt fullstendig isolert, for i virkeligheten er det litt mer komplekst i bilaterale forhold enn det som er skissert i del 1 av 9. Man kan lese i mellom linjene at en nordisk union er ønskelig, adskilt og separert ifra verden på bakgrunn av overlegen rasetilhørighet. Derav lite gjennomtenkt og amatørmessig.
    Det blir spennende å lese de neste 8 delene. interessant å se hva dere vil på andre områder som justis, finans og ikke minst utenrikspolitikk,
    De fleste politiske partier og org har en ideologisk visjonær eller grunnlegger. Hvem er deres?

    • Velden

     Blant alt vissvasset ditt så kommer det frem at du skulle så gjerne sett at MB ble hørt og anerkjent av massene, men siden dette ikke skjer så synes du MB er noe vissvass. Spesielt siden der ikke er noe etablert politisk gren.

     Dette vil du at vi skal argumentere for/mot? Forventer du at vi skal komme til forsvar når du kaller oss voldelige ekstremister?

     Dessverre så gidder vi ikke argumentere på slikt barnehagenivå hvor du forventer at vi er representanter for ondskapen selv.
     Der du ikke har noe som helst å argumentere med foruten feilaktig ønsketenkning så er der lite å diskutere med deg om, foruten deg personlig. Dersom du er uenig med MB’s standpunkter så legg press på det, ellers så får vi anta du er enig i det meste da du ikke sier deg uenig på annet en den organisatoriske delen.

     Vi har mange ideologiske visjonærer. Om du hadde brukt to minutter på å finne svar her inne på sida så hadde det kanskje gått opp for deg at din oppfatning av MB er helt på jordet, men det spiller vel ikke noe rolle der du er fiksert på å slenge vissvass på medmennesker du ikke engang forstår.

    • Rolf Gunnar Rolfsson

     Kong Sverre er ideolog/runolog for Motstandsbevegelsen, som taler Roma midt imot. Nasjonens ide utledes logisk av Tinget. Derfor vil internasjonale relasjoner også utledes og reguleres av Tinget.

     Samfunnsstyre utledes av Tyrrunens gudemyte, som betyr Tinget, og som er et fredhellig Ve, som logisk utledes av, at Fenrisulven – som «Varg i Veum» – bindes med Vebandet, som slår ring om Tinget.

     http://www.nullrefer.com/?http://kongsverre.no/ve-veband-veum.jpg

  • VHK

   «Er dere et politisk parti, eller definerer dere organisasjonen som noe annet?»

   Organisasjonen er foreløpig godt etablert i tre nordiske land, altså er den ikke ett politisk parti. Derimot HAR den en parlamentarisk gren til nå, altså et politisk parti, i Sverige. Målet er selvsagt å få det samme etablert i øvrige nordiske land, og artikkelen beskriver, som nevnt i den, disse partienes politiske manifest.

   «Dere er ganske usynlige utenfor denne nettsiden»

   Hva mener du med «ganske usynlige»? Mange vil nok være uenige med deg der. Såklart, om du mener at kriteriet for å være synlig utenfor egen nettside er at man snakker på TV, fyller befolkningens postkasser med sine aviser og blir reklamert for på kollektive transportmidler på daglig basis, så stemmer kanskje påstanden din.

   «Som politisk parti kommer dere mest trolig aldri til å bli slagkraftige nok til å realisere noe av dette»

   Jeg er usikker på om du faktisk tror på det du selv skriver her, eller om du har en agenda med å spre løgner, i håp om at noen tror på dem, fordi du og/eller dine arbeidsgivere frykter at påstanden er feil.

   Kom gjerne med begrunnede eksempler på noe «usammenhengende», «lite gjennomtenkt» og «amatørmessig» i artikkelen.

   Du er tydeligvis dårlig oppdatert hva gjelder kunnskap om vår oppslutning og innflytelse. Oppslutningen (i form av å støtte organisasjonens verdier og mål) er trolig allerede majoriteten av befolkningen, uavhengig av hva du ser i kommentarfeltet på akkurat denne nettsiden. Har du sjekket Nordfront.se? Sammen med andre medier som peker på flere av de samme samfunnsproblemene, er vi såpass populære nå for tiden at massemediene er i ferd med å bli utkonkurrert. Partiet med høyest oppslutning i Sverige, Sverigedemokraterna, blir omtalt som «høyreekstremt» av den politisk korrekte pressen, det sier kanskje litt om hva folk flest mener om saker og ting?

   Jeg er også usikker på om du har fått med deg at artikkelen over kun beskriver det første av ni punkter i det politiske manifestet?

   «Historisk har jo deres meningsfeller vært veldig villige til å ty til både terror og våpen.»

   Vår bevegelse har aldri noen gang i historien tydd til terror. Våpen kun ved selvforsvar. Væpnet og psykologisk terror er det våre fiender som har stått og fortsatt står for.

   • Dan Holt

    Jeg tror du skal være litt av en magiker hvis du skal finne støtte i » majoriteten av befolkningen» til dette:

    «Sammenlignet med andre folkeslag, er forskjellene åpenbare og stikker langt dypere enn de rent visuelle. Egenskaper som samarbeidsvilje, oppfinnsomhet, ordenssans, disiplin, troskap og altruisme har blitt skapt gjennom tusenvis av år med rasemessig separasjon og utvikling.»

    Ut ifra det du skriver ser ikke du på ideologien dere forfekter som ekstrem. Det er jo litt interessant, for sett i forhold til resten av det politiske Norge er det ingen tvil om at det som står i del 1 av 9 er ekstremt. En god porsjon av teksten kunne like gjerne vært skrevet i Tyskland på 1930-tallet.
    Når blir en ideologi ekstrem og ssmfunnsfiendtlig etter ditt skjønn?
    Jeg har forøvrig ingen agenda eller arbeidsgiver med behov for å «spre løgner». (?)
    Og det at høyreekstreme bevegelser aldri har tydd til våpen eller terror er jo bare feil. Jeg skjønner at dere ikke vil svare på det, for det ligger i en hver totalitær ideologi en vilje til nettopp det å ty til vold. Det viser historien oss helt klart.

    • Nordboer

     Når blir det å beskrive naturen ekstremt?

     Den nordiske motstandsbevegelsen er ikke høyreekstrem; du burde lese mer på vår nettside før du kommer med kallenavnene.

     Den nordiske motstandsbevegelsen er ikke totalitær, det er det det nåværende folkefiendtlige regimet som er. «Det skal være høyt under taket.»

    • Dan: «Jeg tror du skal være litt av en magiker hvis du skal finne støtte i «majoriteten av befolkningen» til dette.»

     Svar: Bli overrasket, motstanden vokser.

     Dan: «Ut ifra det du skriver ser ikke du på ideologien dere forfekter som ekstrem. Det er jo litt interessant, for sett i forhold til resten av det politiske Norge er det ingen tvil om at det som står i del 1 av 9 er ekstremt»

     Svar: Resten av det politiske Norge, en politikk som her tar sikte på å ødelegge helt, eller delvis, ens eget folk, nasjon og dets mange verdier, er vel heller hva du kan kalle ekstrem, rett og slett selvdestruktiv.
     Det faktum at europeiske politikere idag farer i fremmed ærend, for internasjonale krefter, på bekostning av eget folk, der fremmed invasjon er ønsket velkommen, er ekstremt negativt, et regelrett landssvik, et svik mot eget folk.

     Vår politikk derimot er ikke selvdestruktiv, men tvert imot en politikk til gunst for folket. En politikk og ideologi som står i sterk opposisjon til dagens destruktive føring.

     Det å stå imot multikulturen er ei heller synonymt med å hate andre folkeslag. Man kan faktisk respektere at der finnes andre folkeslag her i verden, uten å ønske dem alle hit, hvilket medfører ulempe for vår egen fremtidige eksistens som folk, samt de mange verdier som springer ut fra folket.
     Multikultur ødelegger på sikt ulikhetene, og er alt annet enn mangfold om man tenker langsiktig.
     Ettersom vi lever i tråd med naturen ønsker vi å bevare det mangfold naturen har skapt. Det være seg de forskjellige dyrearter, til de forskjellige menneskeraser.
     Vi er ulike, unike på hver vår måte, hvilket bør vernes om. Hvert folk bør ha rett til å verne om sitt eget folk og verdier, og utvikle seg som folk, uten fremmed overtramp, …det inkludert oss europeere.

     http://www.nullrefer.com/?https://youtu.be/02FE0j0RSCQ

     Dan: «Og det at høyreekstreme bevegelser aldri har tydd til våpen eller terror er jo bare feil. Jeg skjønner at dere ikke vil svare på det, for det ligger i en hver totalitær ideologi en vilje til nettopp det å ty til vold. Det viser historien oss helt klart.»

     Svar: Du bruker benevnelsen høyreekstrem. Her burde du nok sette deg mer inn i vår ideologi vs høyreekstrem.

     Når det kommer til vold er Den Nordiske Motstandsbevegelsen tydelig og klar; vi ønsker ikke vold, men derimot forsvarer vi oss mot angrep og sabotasje.
     Vi krever å ha rett til å ytre oss som enhver annen, hvilket vil gå fredelig for seg såfremt en ikke blir angrepet eller sabotert av politiske motstandere.

     Når du først er inne på vold, er dette langt mer praktisert hos andre politiske retninger, som f.eks: venstreekstreme/kommunister, etc., …men forskjellen her er at du sjeldent ser overskriften «voldelig kommunist» i dagens medier, ettersom deres politiske tilhørlighet ikke trekkes frem, og ikke minst er dette hendelser som ikke blåses opp i dagens medier.

     Skal vi snakke historisk, kan man her trekke frem de fleste andre politiske retninger langt mer aggressive, der de faktisk er angripere, og med langt mer drap på samvittigheten. Men lite, til ingenting av dette er noe man lærer på skolen idag, eller via dagens kontrollerte medier. Eller for den saks skyld noe dens politiske tilhengere idag blir bebreidet for.
     Et faktum er at man i skolen lærer kun en brøkdel av historie, og den historie man i etterkrigstiden har satt et enormt fokus på, er en absurd vranglære, med politisk motiv.

     http://www.nullrefer.com/?https://youtu.be/8vfdZtpx_ug

     Alt i alt, du har dine forestillinger av nasjonalsosialismen, dens historie, av vår bevegelse og dens tilhengere, hvilket fraviker noe fra virkeligheten. Mulig skyldes dette en indoktrinert politisk motivert vranglære fra skole og medier, hvilket du her har svelgt uten videre spørsmål?

     Når det er sagt; vår politikk er ny politikk for en ny tid.
     Uansett hva som har skjedd i fortiden på godt og vondt, er ikke noe vi skal hylles eller lastes for. Istedet se til hva vi selv ønsker, våre mål, og den føring vi tar, og døm utifra dette.

     http://www.nullrefer.com/?https://youtu.be/ZzzcudMmFi8

    • Invictus

     Du tror altså at majoriteten av befolkningen IKKE tror at menneskeraser finnes og at forskjellene mellom disse stikker dypere enn hudfargen? Da tar du feil. Mennesker har allid visst og kommer alltid til å vite dette. At det er mange som fornekter det kommer av sosialt press og politisk korrekthet styrt ovenfra av de som vant annen verdenskrig og ønsker å viske bort nasjonsgrenser og blande opp menneskeheten så mye som mulig, slik at det blir enklere for dem å bedrive sine forretninger.

     For noen tiår siden var homofilt samliv forbudt ved lov og du ble sett på som en raring om du var uenig i dette. For noen tiår siden var det også sosialt avvikende å være for blandingsekteskap. Hva som er «ekstremt» VS «normalt» å mene kommer ann på hvor og når man lever.

     Det var ikke bare i Tyskland på 30-tallet at rase – og arvehygiene hadde vitenskapelig verdi og ble satt i system, det samme gjaldt mange andre høyt siviliserte land, deriblant Norge og Sverige, lenge før Hitler kom til makten. I Norge vedvarte dette til helt ut på 70-tallet. Anti-rasismen og den anti-rasistiske pseudovitenskapen er faktivk veldig ny historisk sett.

     Bare det at du bruker begrepet høyreekstrem om oss og vår bevegelse både nå og historisk, sier mye om kunnskapsnivået ditt. Nei, vi har aldri tydd til terror. Jeg vet ikke hvor du har lært deg historie, men det du «vet» er i hvert fall feil og kommer fra den samme, NS-fiendtlige, løgnaktige propagandakilden. Om du vil lære deg ordentlig historie, så burde du teste å se ting fra flere sider og veie deres argumenter og faktaopplysninger opp mot hverandre.

   • Dan Holt

    Ang synlighet;
    Kriteriet sånn som jeg vurderer det må være at dere evner å oppsøke massene, ikke at noen få må lete for å finne dere.

    • VHK

     Kan du eksemplifisere det å «oppsøke massene», som du mener organisasjonen ikke gjør? Hvilke andre kjente organisasjoner er det som «oppsøker massene» i så stor grad at de ikke må letes etter, og hvordan gjør de dette mener du?

  • Jav Nordmann

   Ja..slik tenker nå jeg også..

  • Norrøn

   Da tar du feil 😉

 • Ola Nordmann

  Veldig bra! Helt riktig at punkt 1. Tar for seg folket først, for det er jo nettopp hvilke mennesker som bor i Norden som avgjør hva slags sted Norden vil være i fremtiden. Virkelig gledelig lesning.

 • Vesperian

  Interessant.

 • Stine

  Tommel opp 🙂

 • Henry Hastings

  Jeg gleder meg til fortsettelsen. Er snart tiden inne til å stifte et politisk parti for å bli mer synlige – og vinne innflytelse? Jeg minner om at Hitler nådde sin politiske innflytelse gjennom ordinært politisk arbeid og oppslutning.
  Jeg ser at noen ser ned på oss, og fraskriver oss både dannelse og utdannelse. Selv har jeg en CV som matcher det meste, og lar meg ikke tråkke på av motstandere som har ryggrad som glassmaneter.

 • «Jag säger inte att det är omöjligt för olika raser som existerar i samma land att ibland ha ett gemensamt intresse, att en ras nedärvda tendenser kan främjas like mycket som en annans av samma omständigheter. Så länge detta förhållande skulle råda, kunde både de inhemska och de naturaliserade kunna leva i fred. Men omständigheter förändras och med dem kan även de olika rasernas intressen förändras; om inte idag, så imorgon; om inte imorgon så i övermorgon kommer de naturaliserades intressen i konflikt med infödingarnas, och då kommer somligas intressen att stå i motsättning til andras och då kommer somligas intressen inte att kunna tillfredsställas utan att offra de andras; och då kommer vi att få en kamp om existens mellan två raser, med våldsamma strider som bara kan få ett slut genom antingen statens totala upplösning, eller genom att en av raserna krossas så att det återigen finns bara en dominerande ras inom staten… Ja, vår nationella historia och vardagliga erfarenheter har visat oss att det bland alle de utlänningar som kommer till oss, är turkarna och framförallt judarna de som aldrig gifter sig med oss, medan andra utlänningar; ryssar, greker, italienare, tyskar gifter sig och sammansmälter med oss, om inte i den första så i den andra eller tredje generationen, men slutligen kommer en tid då det inte finns någon skillnad mellan dessa utlänningar och oss själva, vare sig beträffande blod eller fosterlandskärlek. Men detsamma gäller inte alla…
  …Oavsett hur denna fråga ställs, eller hur den tolkas, kommer vi, om vi inte kämpar mot det judiska elementet, att försvinna som nation.»

  Vasile Conta, tale mot endring av den rumenske grunnlovens §7 til nasjonalforsamlingens ekstraordinære sesjon 4. sept. 1879. Gjengitt i Corneliu Zelea Codreanu, Till mina legionärer, s. 104-5 . Logik Förlag (2007)

 • Liv-Mari Sæbø

  Nå blir jeg snart hvit å gusten i huden…..Mitt lyse hår blir tørt og jeg kommer til å fryse ræva av meg…..Burde ikke dere som politisk parti sette dere ned med Ubaydullah Hussain og høre hvilken strategi han driver for å rekrutere tilhengere for å sikre sin rase? Litt kulturutveksling og kanskje utveksle lærdom på den politiske plattform for å sikre sin livsform? Eller kan dere ikke rett å slett bare ta å møtes oppå finnmarksvidda å slakte hverandre ned så vi blir kvitt litt av dette overskuddet av MENN som da mener DE skal sikre noe DE har en rett til?? TIl å med hva norske kvinner skal bruke livet på??? Å så jeg gleder meg til å dra over dammen til min deilige neger-kjæreste! Ikke mye hvit å gusten og tørr i det røde håret der altså…..Ikke er det så HELT dumt med omskjæring heller da??? Litt slentrete den gussne forhuden husker jeg….
  Kan dere ikke bare sette i gang da??? Politisk gruppering for å sikre den nordiske rase??? Lykke til…..Let the game begin!!! Jeg vet i allefall hva den norske kvinna her skal bruke livet til!!! (underlivet også) Hvor gamle å grå i håret med kulemage og måne kommer dere til å bli da før dere får gjennomslag!!
  Lykke til!

  • Ola Nordmann

   Veldig sær kommentar, «Å så jeg gleder meg til å dra over dammen til min deilige neger-kjæreste!» «Jeg vet i allefall hva den norske kvinna her skal bruke livet til!!! (underlivet også)»
   «Politisk gruppering for å sikre den nordiske rase??? Lykke til…..Let the game begin!!!» Tror faktisk jeg ønsker å takke deg, din kommentar er så grunnleggende anti-hvit og anti-nordisk at du sender folk rett over til oss som virkelig er glade i vårt eget folk.

   • Liv-Mari Sæbø

    Sionisme? Jeg husker ikke hvor lenge det er siden men, Israels statsminister sønn datet en norsk kvinne….Det ble skrevet i avisene at sønnen av Netanjao burde finne seg en kvinne av sine egne…Rasisme? Sionisme? Nasjonalisme? Dere får sette i gang å få unger da om dere skal bevare rasen nordiske vikinger!! Tror det at det dere har i pungen er en viktig bestand del for å drive avl? Det er masse flotte lesbiske norske lyse damer med blå øyne som kan få barn ved hjelp av litt sæd fra dere…Men vikingenes fargen var vel dominert av rødt??? Aner ikke…For dere har vel damer….Det tar tross alt ca 25 år fra nå før det statistisk sett blir tid for nye nordiske avkom å formere seg…Hvor gamle er vi da?? Å om da røde/lyse lesber kan få f.eks. gratis sæd av hvilken som helst rød/hvithåra nordmann så er jo det rent intelektuelt sett en mye sikrere måte å sikre rasen på…Så det kan jo være et politisk forslag for å sikre den nordiske rasen?? Jeg drar dit jeg koser meg….

    • Ola Nordmann

     Dra på tur du. Men ta deg en tur innom smittevernsentralen når hvis du kommer tilbake. Jeg går utifra du ikke har fått med deg det er veldig urolige tider over i statene. Og da oppholde deg med neger-elskeren din er jo å spille russisk rullet med fullt magasin. Så dra på tur du. Bon voyage.

    • Tommy Nyberg

     Liv -Mari Sædbø. Varsegod nu fick du vad du bad om.
     Go f##k yourself. Hoppas det blir en hen.

  • Tommy Nyberg

   Tack ska du ha Liv-Mari.
   Vi gleder oss vi med. Ta turen over dammen du.

   • Liv-Mari Sæbø

    «Sambaen er løs» Har inteligensen utviklet seg siden år null? To lesbiske kan være fantastiske oppdragere med å følge opp aktiviteter….Kjøpe utstyr..Vaske klær…Hvem avkommet så vil ha seg med vet ingen før puberten? Hva er nordisk liv? Hva er rase??

    • Ola Nordmann

     Rase er en undergruppe av en art. Ikke særlig komplisert 🙂

 • Finnmarking

  Antar samene er nordiske og da ikke blir kastet ut av landet?

  • Tommy Nyberg

   Altså ser vi at majoriteten av urbefolkningen i den såkalte
   vestlige verden vil få bli boende i Norden uansett på hvilket tidspunkt
   de kom inn i landet.

  • Johan Garmann

   Blir nok ikke kastet ut nei 🙂

 • Interessant!

  Er halvt norsk og halvt russisk(europeisk side og etterkommer fra kossacker som forsvarte monarkiet i Russland) innafor?

  • Il Duce

   Høres veldig innafor ut det. En slik slektshistorie styrker jo den europeiske identiteten ytterligere. Er sjølv av delvis nord-italiensk ætt, med forfedre som levde under Mussolini-tida 🙂