Hjem Nasjonal kamp Våre mål

Våre mål

0

 MOTSTANDSBEVEGELSEN  Den Norske Motstandsbevegelsen har påtatt seg å beskytte den norske historien, den norske kulturen og den norske identiteten. Vi bekjemper integrasjon, kulturell oppløsning og den truende utryddelsen av vårt folk gjennom sammensmeltningen av fremmede raser og folkegrupper.

IMG_108111-447x232Vi beskytter også de fysisk svakere medlemmene av vårt folk, nå når lovløsheten brer seg og spesielt eldre og kvinner har blitt lovlig bytte for utlendingers overgrep. Vi fører en aggressiv politikk og selv om vi tar tak i umiddelbare problem som nordmenn møter i hverdagen, så kjemper vi også for å møte og løse fremtidens problem.
Den Norske Motstandsbevegelsen har satt opp følgende hovedpunkter som et uttrykk for kampens retning og fokus.

1. Styrken skal være vårt våpen

Den nasjonale svakhetens politikk må knuses og globalistenes innflytelse må tilintetgjøres. Den nasjonale frihetskampen skal ikke følge noen tillatte «konvensjoner» eller regler. Motstandsbevegelsen tar avstand fra det borgerlige samfunnets utvannede politiske spill. Det eneste som skal regulere formene for kampen, er de politiske midlenes effektivitet og en politisk kompromissløshet.

Motstandsbevegelsen skal organisere seg over hele det nordiske territoriet og føre kampen over de nordiske nasjonenes grenser. Tilsammen kommer det nordiske folk å være sterke.

2. Det norske folk skal beskyttes

Motstandbevegelsen påtar seg å beskytte nordmenn som utsettes for trusler eller vold på grunn av sitt opphav eller sine nasjonale ideal og meninger. Motstandsbevegelsen skal beskytte de nordmenn som urett fengsels for sine meninger av et korrupt regime. Motstandsbevegelsen skal beskytte sitt folk fra overgrep av utenlandske ligaer og hindre utnyttelsen av folk og land.

3. Bekjempelsen av multikulturen

Den flerkulturelle propagandaen skal bekjempes med samme middel – massiv propaganda. Multikulturen innebærer oppløsning av tradisjonelle verdier og er ødeleggende for samfunnet. Den skal avsløres for hva den egentlig er; en destruktiv kraft som truer samfunnets grunnverdier. Degenerative fenomen innen kulturlivet skal bekjempes. Nordmenn skal atter en gang lære seg å være sterke og stolte.

Den sunne kjernefamilien utgjør samfunnets grunnmur. Oppløsningen av de naturlige grunnverdiene for familielivet, må bekjempes. Regimets støtte til avvikende elementer og moralsk forfall skal nøytraliseres.

4. En nasjonal regjering skal etableres

Gjennom en kompromissløs kamp skal en nasjonal regjering etableres. Denne regjering, bygget av Den Norske Motstandsbevegelsen skal gjeninnføre en mer tradisjonell, og autoritær samfunnsform med nasjonalisme og sosialisme som sitt ideologiske fundament.

5. Repatriering av utlendinger

Alle utlendinger som ikke er assimilerte skal sendes hjem. Det nordiske folkets etniske og kulturelle integritet skal beskyttes. Dette er en absolutt nødvendighet for å skape et stabilt og harmonisk samfunn.

6. Opprettelsen av det Nordiske riket

Norden er ikke automatisk en del av Europa. Norden er et eget kulturområde med særegne folkeslag og spesielle forutsetninger for sitt økonomiske liv. Motstandsbevegelsen kjemper for et selvstendig Norden.

Vårt mål er en sterk nordisk statsoppbygning helt selvstendig, mot alle fremmede interesser, inklusive EU. Denne statsoppbygning skal bestå minst av Norge og Sverige, men samtlige nordiske land burde innføres i denne statsoppbygning. Det kommende Nordiske riket.

Norden er stort nok til å hevde seg økonomisk, militær og kulturelt.

Vi vil ikke ha slaveri, vi vil ha et fritt Norden!

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg