Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Vårt potensial – Aktivistdagene 2017

Vårt potensial – Aktivistdagene 2017

MOTSTANDSBEVEGELSEN I helgen ble årets utgave av Aktivistdagene arrangert i Sverige. Temaet for dagene var «Vårt potensial».

Aktivistdagarna-6-av-24
Fredrik Vejdeland

Den 28. og 29. januar ble årets utgave av Aktivistdagene avholdt i Sverige, av Näste 4. Temaet for dagene var «Vårt potensial» og arrangementet ble avholdt i et fint lokale i Medelpad.

Aktivistdagene ble innledet klokken 11 på lørdag med at deltakerne ble ønsket velkommen og programmet for helgen ble gjennomgått.

Vårt potensial

Første taler ut var Den nordiske motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, som presenterte temaet for dagene. Lindberg understreket at vi har et enormt potensial i organisasjonen, og at vi i løpet av bare noen få år har mulighet til å vokse ti ganger så store som vi er i dag, og at vi derfor må forberede oss og skape strukturer allerede i dag slik at vi er forberedte og klare til å forvalte det ansvar og den skjebne som ligger på våre skuldre.

Aktivistdagarna-1-av-1
Simon Lindberg

Etter Lindberg var det Nordfronts sjefredaktør, Fredrik Vejdeland, sin tur til å tale om Nordfronts potensial. Vejdeland fortalte om de fremsteg og de rekorder som har blitt satt for organisasjonens nettavis, og nevnte blant annet at Nordfront har i snitt hatt 250 000 lesere i måneden i siste halvdel av 2016.

Nordfronts reelle potensial, mente dog Vejdeland, ligger i organisasjonen og det mannskap som organisasjonen innehar. Mens annen alternativ media er avhengig av noen få ildsjeler, har Nordfront hundrevis av potensielle medarbeidere som drives av en fanatisk ideologisk overbevisning og offervilje. Som nettavis for Motstandsbevegelsen har Nordfront også den unike muligheten til å være med og skape nyheter, da mange av de mest populære nyhetene handler om organisasjonen, dens medlemmer og aktiviteter.

Nye ansvarsposisjoner

Takket være mange medarbeidere har Nordfront lykkes med å legge et stabilt og bredt fundament. For å bygge videre på dette fundamentet og gjøre Nordfront til en ledende spydspiss i den alternative nyhetsrapporteringen presenterte Vejdeland to viktige ansvarsposisjoner.

Aktivistdagarna-17-av-24
Sebastian Elofsson
Kampredaksjonen

Sebastian Eloffson ble utnevnt til Nordfronts kampredaktør og har allerede rekruttert en redaksjon med korrespondenter fra alle de svenske redene, samt nordiske landene. Korrespondentenes rolle blir å rapportere om viktige aktiviteter i sine reder, samt være på utkikk etter lokalmedias løgnaktige omtaler av organisasjonen og dens aktiviteter.

På det nåværende tidspunktet skriver løgnpressen om Motstandsbevegelsen hver eneste dag og selv om det kun handler om et klistremerke som har gjort en eller annen kulturmarxist opprørt, så er strukturen alltid den samme: løgn og angrep. Sammen med Elofsson vil kampredaksjonen raskt kontre fiendemedias angrep.

Grave-redaksjonen

Den andre nye ansvarsposisjonen er en ny sjef for en grave-gruppe, som skal ha i oppdrag å granske politiske meningsmotstandere og med hjelp av offentlighetsprinsippet kunne ta frem dokumenter til Nordfronts redaksjon, for på denne måten å kunne gjøre et mer dyptgående journalistisk arbeide. Sjef for denne gruppen var Robin Boström.

Elofsson og Boström fikk begge selv prate om sine respektive ansvarsområder, og viste at de tar sine roller på alvor og ser potensialet i Nordfront.

Aktivistdagarna-7-av-24
Robert Eklund

IT-planer

Etter Vejdelands tale holdt Robert Eklund fra Nordfront-redaksjonen og Robin Hermansson fra IT-gruppen et foredrag om fremtidige planer for nettsiden og diverse nye løsninger og idéer som vil forbedre Nordfront.

Av det som ble presentert fremgikk det med all tydelighet at det i Motstandsbevegelsen ikke bare er dyktige skribenter og journalister, men også et enormt potensial og en enorm kunnskap hva gjelder IT og tekniske løsninger.

Nye redesjefer

Etter en pause hvor deltakerne fikk servert lunsj og mulighet til å både prate og handle fra Nordfront forlag, var det Simon Lindbergs tur til å igjen ta plass på scenen. Lindberg meddelte at Anders Rydberg har blitt utstedt til sjef for Rede 1, Freddy Nerman sjef for Rede 3 og Magnus Wardmo sjef for Rede 7.

nasteschefer-1
Anders Rydberg, Freddy Nerman og Magnus Wardmo.

Redesjefene avrapporterte

Neste punkt på skjemaet var at de svenske redesjefene skulle rapportere om året som har gått, hva som har vært bra og hva man kommer til å forbedre i året 2017.

Det var tydelig at motstandsbevegelsen har dedikerte aktivister fra nord til sør, som også er innovative og dyktige på å tilpasse sin aktivisme etter omstendighetene. De nye redesjefene fikk også mulighet til å presentere seg og fortelle litt om sine visjoner og ambisjoner.

Aktivistdagarna-14-av-24
Pär Sjögren

Nordiske talere

Også ledere fra andre nordiske land var tilstede og avla rapport om året 2016. Først ut var Norges riksledelse, som består av Haakon Forwald, Tommy Nyberg, Jan Christopher Pedersen og Tommy Olsen.

Forwald innledet med å fortelle at 2016 har vært et svært fremgangsrikt år for Motstandsbevegelsen i Norge, hvor organisasjonen radikalt har flyttet frem sine posisjoner på en rekke områder.

– Spektakulære aksjoner, pan-nordisk aktivisme, offentlig aktivisme, kampdager, tre publikasjoner, ny propaganda, en radikal økning i antall aktiviteter, offentlig aktivisme og mye, mye annet.

Aktivistdagarna-15-av-24
Haakon Forwald

Forwald tok også opp den økte rekrutteringen og økte aktivismen, samt trakasseringen fra systemet og hetsen fra løgnpressen.

Tommy Nyberg, sjef for Rede 1, tok deretter ordet og talte om den økende aktivismen i Norge. Nyberg nevnte blant annet de mange ulike typene av aksjoner man har utført, samt pratet om den offentlige aktivismen. Nyberg avsluttet med å konstatere at et av målene for 2017 er at Den nordiske motstandsbevegelsen skal være noe alle nordmenn prater om og bli en naturlig del av Norges gatebilde, med flere og mer regelmessige offentlige aktiviteter.

Aktivistdagarna-20-av-24
Tommy Nyberg

Ordet gikk deretter videre til Tommy Olsen, koordinator for redesjefene i Norge, som fortalte inngående om organisasjonens utvikling i året som har gått, samt en del av hva som har funnet sted «bak kulissene» som har vært litt av grunnlaget for den suksess man har oppnådd i 2016.

Avslutningsvis fortalte Haakon Forwald om utviklingen til Frihetskamp, og hvordan leserantallet har økt eksplosivt, samt at organisasjonen har utgitt hele tre skrifter i løpet av 2016. Forwald avsluttet med å meddele at sted og dato for den kommende demonstrasjonen i Norge, ville bli annonsert på Frihetskamp til våren, og oppfordret alle deltakerne til å komme.

Finland ble representert av Antti Niemi, som kunne fortelle om et svært intensivt år. 2016 i Finland hadde naturligvis vært sterkt preget av hetsen mot organisasjonen fra både media og systemet, og fremfor alt mot aktivist Jesse Torniainen. Dette som følge av at en narkoman meningsmotstander døde en uke etter en konfrontasjon med Torniainen under en offentlig aktivitet i Helsinki. Torniainen ble som følge av dette tiltalt og dømt til to års fengsel for mishandling, til tross for at retten frikjente Torniainen for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Aktivistdagarna-8-av-24
Antti Niemi

Niemi tok også opp det faktum at det finske politiet ønsker å forby organisasjonen i Finland, samt frihetsmarsjen den 6. desember i Helsinki, som ble den største nasjonalsosialistiske demonstrasjonen i landet siden 30-tallet.

Nytt for i år var representasjon fra Island, der Motstandsbevegelsen har etablert seg. Bror Vakur fortalte om tanken om et fritt og forent Norden og at den selvstendighet som Island har i dag, ikke er en virkelig selvstendighet, ettersom nasjonen står under sterkt innflytelse og kontroll av andre makter.

Jesse Torniainen ble deretter tildelt en utmerkelse for sitt mot og sin lojalitet til organisasjonen og sine kamerater, som ble møtt med rungende og stående applaus fra samtlige deltakere.  Avslutningsvis ble nye aktivister utnevnt av Simon Lindberg.

Simon Lindberg
Pär Öberg

Individets potensial

Neste punkt på skjemaet var et foredrag av Pär Öberg som omhandlet selvfølelse og selvtillit. Öberg påpekte at en person godt kunne ha god selvtillit selv om han manglet god selvfølelse. Som eksempel tok han opp at det finnes mange av toppene i næringslivet som går rundt å føler seg som en bløff, og at deres fremganger egentlig ikke er fortjente, men avhenger av flaks og tilfeldigheter. Han pratet også om tankenes kraft og hvordan vi med disse kan streve etter å nå vårt fulle potensial.

Før det var tid for middag holdt Motstandsbevegelsens leder, Simon Lindberg, en tale om «den perfekte aktivist». Lindberg forklarte hva som kjennetegner den perfekte aktivisten, og hvordan denne finnes i oss alle og som er noe vi bør strekke oss etter for å nå vårt fulle potensial. Lindbergs tale var både kraftfull og engasjerende, og ble møtt med rungende og stående applaus fra deltakerne.

Aktivistdagarna-13-av-24
Simon Lindberg

Etter aktivistene hadde fått servert middag og kaffe, var det tid for en arbeidsformidling av den svenske riksledelsen. 16 ansvarsposisjoner ble da utlyst, og deltakerne hadde mulighet til å søke om de ulike postene. Kvelden ble deretter avsluttet med sosial hygge, kaffe og kake.

Søndagen ble innledet med frokost, og klokken 9 holdt Simon Lindberg en tale hvor han informerte om en rekke spennende nyheter for 2017, som vil bli offentliggjort i løpet av kort tid.

Siste punkt på skjemaet var at samtlige aktivister fritt kunne diskutere med den svenske riksledelsen, og kunne stille spørsmål, komme med ris eller ros. Etter denne diskusjonen, ble helgen avsluttet og deltakerne startet på ferden hjem.

Tekst: Simon Holmqvist og Mikael Karlsson