Hjem Historie «Holocaust» under lupen Ved for kremasjon – del én

Ved for kremasjon – del én

«HOLOCAUST» Vedrørende hvordan «holocaust»-fabulister uærlig fremstiller motargumenter for å unngå å stå til ansvar for hull i historien.

Illustrasjonsbilde: Foto: Pexels.com

1,4 millioner jøder ble angivelig drept i de såkalte dødsleirene under Operasjon Reinhard. Det hevdes at tyskerne brente disse kroppene på likbål utendørs for å skjule bevisene for massemordet. Brennstoff ville være nødvendig for disse kremasjonene. Holocaust Denial on Trial, eller HDoT, avviser påstanden om at betydelige mengder trevirke ville være nødvendig på en spesiell måte:

Hvor mye treverk var nødvendig for massekremeringene ved dødsleirene under Operasjon Reinhard? (Del 1 av 2)
Holocaust-benektere hevder:

Et astronomisk antall treverk ville ha vært nødvendig for å holde likbålene i gang ved dødsleirene under Operasjon Reinhard, som Treblinka, Belzec og Sobibor.

Faktaene er:

Evidens viser at treberegningene gjort av Holocaust-benektere er for høye, delvis fordi de er basert på en urealistisk vekt for levningene etter de drepte ofrene.

Holocaust Denial on Trial: OPERATION REINHARD MASS CREMATION: NOT ENOUGH WOOD

Det HDoT sier her er at fordi «holocaust»-fornektere angivelig gjorde feilberegninger, trengs det ikke en «astronomisk» mengde treverk for å brenne 1,5 millioner kropper. Jeg vet ikke nøyaktig hva en «astronomisk» mengde er i kilo, men jeg vet at jeg fikk følgende informasjon når jeg søkte på hvor mye treverk som trengs for å kremere en kropp:

En undersøkelse utført av FN viser at det kreves 400–500 kg tre for å kremere en kropp, og ifølge en rapport fra CNN brennes det 50 til 60 millioner trær under kremeringer hvert år i India.

Bare Manikarnika Ghat i Varanasi kremerer rundt 100 kropper hver dag.

Mens de siste ritene til en kjær avdød naturligvis er et svært følelsesladet tema, her er noen av alternativene som kan sikre en ukompromittert kremasjon samtidig som de garanterer mindre belastning på treverk som hogges til begravelsesseremonier.

The Better India: A Cremation Requires Some 500kg of Wood; Here Are Some Green Alternatives

La oss se hva annet HDoT har å si:

Hva sier spesifikke Holocaust-fornektere om den angivelige mangel på tre?

Den selvutnevnte «Denierbud», en amerikansk Holocaust-fornekter og YouTube-video-maker, beregnet at nazistene trengte en halv milliard pund brensel for å brenne de estimerte 600 000 levningene ved Belzec.

Carlo Mattogno, en italiensk Holocaust-fornekter, beregnet at kremasjonene ved Belzec ville ha kreve en «astronomisk» 96 000 tonn tre! Han hevder at massekremeringene ville ha krevd 19 000 lastebiler eller over 3 800 godsvogner fulle av tre. Ingen så noen gang en slik kolonne med lastebiler eller slike lange linjer med tog fylt med tre.

Hvordan beregnet Mattogno og Denierbud det nødvendige treverket?

Mattogno og Denierbud utførte hver sine egne amatørkremasjonseksperimenter. Denierbud brente 12,5 pund lammelår på et strandbål, og Mattogno brukte en grill i bakgården for å kremere flere pund storfekjøtt.

Hva Holocaust-benektere fant i eksperimentene sine:

Holocaust-benekterMengde kjøtt i kgMengde kjøtt i pundMengde treverk krevd per kgMengde treverk krevd per pund
Mattogno1 kg dyrekjøtt2.2 pund2.63 til 3.5 kg6-8 pund
*Denierbud1 kg lammelår2.2 pund10.9 kg24 pund

(*Denierbud brente 5,7 kg (12,5 pound) lammelår på grillen sin og hevder at det kreves 61,2 kg, eller 135 pund treverk. Denierbuds tall er justert for å representere 1 kilogram lammelår for formål med sammenligning med Mattognos resultater.)

For det første bør det bemerkes at det er noe galt med ett eller begge disse eksperimentene. Forskjellen mellom tallene deres er så store – et sted mellom 6 og 24 pund tre som kreves for å kremere 1 kilogram kjøtt. Én – eller begge – må være feil fra begynnelsen av.

Holocaust Denial on Trial: OPERATION REINHARD MASS CREMATION: NOT ENOUGH WOOD

Både Dean Irebodd og Carlo Mattogno utførte empiriske eksperimenter. HDoT kaller eksperimentene deres amatørmessige, men personer som åpent avviser den offisielle «holocaust»-historien får ikke akkreditering i vestlig akademia. HDoT kritiserer også at eksperimentene deres ga svært forskjellige resultater. Det HDoT ikke synes å bry seg om, selv om de påpekte det, er at de brukte forskjellige metoder.

Irebodd brukte en mindre versjon av metoden beskrevet av vitner i Yitzhak Arads bok, «Belzec, Sobibor, Treblinka: Operation Reinhard Death Camps«: «Kroppsbrenningen fortsatte dag og natt. Likene ble overført og ordnet på grillene om dagen; ved skumring ble de tent, og de brant gjennom natten. Når ilden sluknet, var det bare skjeletter eller spredte bein på grillene, og hauger med aske under» (side 176).

Skjermbilde: «One Third of the Holocaust A Documentary on Treblinka, Sobibor, and Belzec«, av Dean Irebodd.

HDoT avfeier deretter Dean Irebodd fordi han var inkonsekvent. Så jeg så dokumentaren det ble referert til, «One Third of the Holocaust—A holocaust denial movie on the subject of Treblinka, Sobibor, and Belzec», på de angitte tidspunktene i notatene. Han gir faktisk begge tallene nevnt i første avsnitt i utdraget nedenfor. Imidlertid så jeg mer av videoen for å få litt kontekst, og se der, da han sa 250 000 pund så refererte han til Treblinka-leiren alene. Han endret ikke tallene sine. Det ser ut som HDoT bør avfeies for å være villedende.

Irebodd sier 500 000 000 når grafikken på skjermen hans sier 450 000 000. Kanskje han fortalte det andre tallet fordi det var lettere å si. Hvem bryr seg? Dette er ingen grunn til å avvise ham. Videre gir ikke HDoT noen bevis eller sitat for deres påstand om at 1,4 millioner kropper kan kremeres utendørs med 50 000 000 pund [22 679 618 kg] treverk. Igjen, hvem bør avvises her?

Mangel på konsistens i Denierbuds påstander om trebruken:

Denierbud hevder at tyskerne ville ha måttet bruke 500 000 000 pund tre for å brenne levningene ved Treblinka. Imidlertid endrer han senere i samme video tallet, og halverer det (250 000 000 pund). Denne typen inkonsekvens blir en viktig del av Denierbuds såkalte beregninger i fremtiden.

Senere kommer Denierbuds beregninger, presentert som en grafikk i videoen hans «One Third of the Holocaust», ut til å være 450 000 000 pund tre, men han avrundet tallet vilkårlig opp til 500 000 000. Det er en veldig liberal «avrunding» – det representerer hele 10 prosent av det endelige tallet på 500 000 000 pund. Det er så liberalt faktisk, at den mer nøyaktige mengden tre som trengs for å kremere levningene av 1 400 000 jøder i alle tre leirene, er mindre enn bare det Denierbud la til (50 000 000 pund).

Denierbuds inkonsekvente spekulasjoner kan avvises.

Holocaust Denial on Trial: OPERATION REINHARD MASS CREMATION: NOT ENOUGH WOOD

Her er HDoTs konklusjon. Basert på HDoTs egen feilrepresentasjon hevder de at Dean Irebodd ikke fortjener ytterligere kommentar. Jeg kan bare anta at de gjorde dette fordi de ikke kan motbevise Irebodds påstander. Derfor anser jeg Dean Irebodd påstander for å ikke ha blitt motbevist.

Opprinnelig publisert av Holocaust.claims.