Hjem Historie «Holocaust» under lupen Ved for kremasjon – del to

Ved for kremasjon – del to

«HOLOCAUST» Vedrørende mengden ved som kreves for faktisk å brenne ett lik.

Illustrasjonsbilde: Foto: Pexels.com

I del én av denne serien demonstrerte jeg hvordan Holocaust Denial on Trial, eller HDoT, presenterte Dean Irebodds dokumentar på et villedende vis for å unngå å motbevise hans påstander. I del to vil jeg dekke Carlo Mattognos påstander.

Hva Holocaust-benektere fant i eksperimentene sine:

Holocaust-benekterMengde kjøtt i kgMengde kjøtt i pundMengde treverk krevd per kgMengde treverk krevd per pund
Mattogno1 kg dyrekjøtt2,2 pund2,63 til 3,5 kg6–8 pund
*Denierbud1 kg lammelår2,2 pund10,9 kg24 pund

(*Denierbud brente 5,7 kg (12,5 pund) lammelår på grillen sin og hevder at det kreves 61,2 kg, eller 135 pund treverk. Denierbuds tall er justert for å representere 1 kilogram lammelår for formål med sammenligning med Mattognos resultater.)

For det første bør det bemerkes at det er noe galt med ett eller begge disse eksperimentene. Forskjellen mellom tallene deres er så store – et sted mellom 6 og 24 pund tre som kreves for å kremere 1 kilogram kjøtt. Én – eller begge – må være feil fra begynnelsen av.

Holocaust Denial on Trial: OPERATION REINHARD MASS CREMATION: NOT ENOUGH WOOD

HDoT klager over at forskjellen i resultatene er så stor at én eller begge må være unøyaktige. De fremsetter denne uttalelsen i håp om at du ikke vil grave for mye i kildene deres, siden Irebodd og Mattogno brukte forskjellige metoder.

Dette er Irebodds oppsett:

Skjermbilde: «One Third of the Holocaust A Documentary on Treblinka, Sobibor, and Belzec«, av Dean Irebodd.


Mattogno utførte tre ulike eksperimenter med tre forskjellige oppsett:

Foto: Combustion Experiments with Flesh and Animal Fat, av Carlo Mattogno.
Foto: Combustion Experiments with Flesh and Animal Fat, av Carlo Mattogno.
Foto: Combustion Experiments with Flesh and Animal Fat, av Carlo Mattogno.

Som du kan se, er de ganske forskjellige. Det er ikke rart det tok mye mindre tre for Mattogno, siden ilden ville ha vært beskyttet mot vinden. HDoT har satt opp et falskt scenario for å avvise sine motstandere, men det kommer ikke til å fungere denne gangen.

HDoT går deretter videre til å si at det er flere grunner til at Mattognos tall er feil, men nevner bare én av dem: at han overvurderte gjennomsnittsvekten av en kropp. Kanskje gjorde han det. Det er egentlig ingen måte å vite sikkert på. Jeg føler meg sjenerøs, så jeg kommer til å gå ut fra en gjennomsnittsvekt de beregnet på bare 55 pund [25 kg].

Hvor mye veide den gjennomsnittlige kroppen?

Det er flere grunner til at Mattognos tall er feil, men den viktigste er hans overestimering av vekten til en gjennomsnittlig kropp. Mattogno antok at en gjennomsnittlig kropp veide 46 kilo (101 pund), men forklarer ikke hvordan han valgte det tallet. Fordi han overestimerer den gjennomsnittlige kroppsvekten, overestimerer han også mengden tre som trengs for å kremere en kropp.

Faktaene om vekten av levningene:

For det første ble en tredjedel av levningene brakt rett fra gasskamrene og veide i gjennomsnitt rundt 35 kilo (77 pund). Dette tallet er realistisk fordi halvparten av levningene var fra barn og spedbarn.

For det andre hadde to tredjedeler av levningene som ble kremert på grillene, blitt gravd opp etter å ha vært begravd i flere måneder. En kvinnes kropp inneholder omtrent 50 prosent vann; en manns kropp omtrent 60 prosent vann; og et barns kropp så mye som 73 prosent. De oppgravde levningene ville ha vært tørket hud og bein med en tap på omtrent halvparten av den opprinnelige vekten. Dette senker gjennomsnittsvekten av levningene som ble gravd opp fra massegravene fra 35 kilo (77 pund) til omtrent 14 kilo (31 pund), basert på et gjennomsnitt på omtrent 60 prosent vann og det faktum at omtrent halvparten var barn og spedbarn.

Dermed er det rimelig å konkludere med at den gjennomsnittlige vekten av alle levningene var omtrent 25 kilo (35 kilo pluss 14 kilo delt på 2), eller omtrent 55 pund.

Holocaust Denial on Trial: OPERATION REINHARD MASS CREMATION: NOT ENOUGH WOOD

HDoT motbeviser ikke tallene når det gjelder mengden treverk som trengs, så vi vil bruke Mattognos data for å beregne mengden treverk som ville kreves. Ifølge studien hans krever 1 pund [0,45 kg] kjøtt omtrent 3 pund [1,36 kg] tre (se tabell ovenfor). 1,4 millioner kropper med en gjennomsnittsvekt på 55 pund [25 kg] utgjør 77 000 000 pund [34 926 612 kg]. Det tallet ganger 3 pund ved blir 231 000 000 pund [104 779 837 kg] ved. Det er mer treverk enn jeg kan forestille meg. Det virker ganske astronomisk for meg. Vi må bare se bort fra det faktum at dette bare er 165 pund [75 kg] ved per kropp, og selv moderniserte utendørs likbål krever 220–300 pund [91–136 kg] ved per person.

I disse strukturene er «likbålet» et metallbrett som varmes opp med brennved. Dette oppsettet tar mindre tid og krever mindre tre enn et tradisjonelt likbål. Det er også enklere å gå fra én kremasjon til en annen ved å fjerne metallbrettet fylt med aske og erstatte det med et nytt brett som inneholder den neste kroppen.

Akkurat nå er det omtrent 50 slike enheter spredt rundt ni indiske stater. Ifølge Anshul Garg, direktøren for Mokshda Green Cremation System, kan ett metallbål håndtere rundt 45 kremasjoner per dag. Systemet senker også mengden tre som trengs fra omtrent 880 til 1100 pund [400 –500 kg] for en konvensjonell kremasjon til 220 til 330 pund [91–136 kg}.

National Geographic: The environmental toll of cremating the dead

Vent et øyeblikk, jeg husker noe fra del én da jeg diskuterte Dean Irebodd. De påsto at 50 000 000 pund [22 679 619 kg] er mer enn nok treverk til å kremere 1,4 millioner kropper. 1,4 millioner kropper på 55 pund [25 kg] er 77 000 000 pund [34 926 612 kg]. 50 000 000 pund tre delt på 77 000 000 pund menneskelige levninger er 0,64 pund tre per pund levninger. Det er 35 pund [16 kg] ved per kropp. Kom igjen nå, HDoT, er dere seriøse?

Senere kommer Denierbuds beregninger, presentert som en grafikk i videoen hans «One Third of the Holocaust», ut til å være 450 000 000 pund tre, men han avrundet tallet vilkårlig opp til 500 000 000. Det er en veldig liberal «avrunding» – det representerer hele 10 prosent av det endelige tallet på 500 000 000 pund. Det er så liberalt faktisk, at den mer nøyaktige mengden tre som trengs for å kremere levningene av 1 400 000 jøder i alle tre leirene, er mindre enn bare det Denierbud la til (50 000 000 pund).

Holocaust Denial on Trial: OPERATION REINHARD MASS CREMATION: NOT ENOUGH WOOD

Opprinnelig publisert av Holocaust.claims.