Hjem Nasjonal kamp Velkommen til Frihetskamp!

Velkommen til Frihetskamp!

 FRIHETSKAMP  Motstandsbevegelsen lanserer i dag sine nye nettsider. Her følger en presentasjon.

FK-banner-introarticle

Velkommen til Frihetskamp!

Det er med stolthet og stor glede at vi i Den nordiske motstandsbevegelsen i dag, fredag den 20. november, lanserer vårt nye norske nettsted Frihetskamp.net. Frihetskamp vil fra og med i dag erstatte vårt tidligere nettsted Nordfront.net, og fungere som det offisielle kamporganet på internett for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge.

Fra Nordfront til Frihetskamp

Det var allerede vinteren 2014 at riksledelsen i Norge vedtok at organisasjonens nettsider skulle fornyes. Vi ønsket et nytt og mer brukervennlig nettsted, med oppgradert design og flere nye funksjoner – deriblant sider tilpasset mobiltelefoner og nettbrett. Selve arbeidet ble påbegynt sommeren 2015, og resultatet kan dere se her i dag.

Hva gjelder overgangen fra Nordfront til Frihetskamp, dreier dette seg utelukkende om å styrke Motstandsbevegelsens posisjon i Norge og Norden. Ettersom navnet Nordfront på mange måter har blitt synonymt med den svenske siden – Nordfront.se – har den norske siden derfor ganske naturlig havnet noe i skyggen av den svenske. Et navnbytte var for oss, derfor en nødvendighet for å styrke nettsidens posisjon i Norge og de øvrige nordiske landene og derigjennom legge grunnlaget for videre vekst og ekspansjon.

Det nye nettstedet fikk navnet Frihetskamp. Et navn vi anser perfekt speiler Den nordiske motstandsbevegelsens misjon og virke.

Så kjære leser, oppdater dine bokmerker, og igjen – velkommen til Frihetskamp!