Hjem Nyheter Globalt Venstreradikale utvikler mentale lidelser i langt større omfang enn sine meningsmotstandere

Venstreradikale utvikler mentale lidelser i langt større omfang enn sine meningsmotstandere

VITENSKAP Forsker Emil O. W. Kirkegaard og hans team ved «Ulster Institute for Social Research» har gjennomført en studie med tittel «Mental Illness and the Left», hvor utgangspunktet var å undersøke hvordan den mentale helsen fordelte seg langs det politiske spektrumet. Undersøkelsen ble utført som en kumulativ tversnittstudie, med data helt tilbake til 1972, og med nærmere 65000 deltakere. Tittelen kom etter at testresultatene var så pass utvetydige. Hovedkonklusjonen i studien var at forekomsten av mentale lidelser var opp til 150% større blant «ekstremt liberale» enn blant «ekstremt konservative».

Mentale lidelser er ofte en alvorlig materie og alle som lider under psykiske diagnoser bør få all den hjelp de kan få. Nå viser altså en studie at mentale sykdommer og selvmord var langt mer utbredt desto lengre til venstre man kom på det politiske spektrumet. Hvorfor det er slik har man imidlertid ikke kunnet fastslå, og det gjør man heller ikke denne gangen. Tidligere har det vært hevdet at en tro på Gud, noe hellig over og bakenfor en selv, en tradisjonell kjernefamilie med kjønnsrollene klart definert rundt seg og generelt en ikke-materialistisk holdning til tilværelsen (verdier tradisjonelt forbundet med en konservativ holdning), er med på å begrense utbredelsen av mentale lidelser. Liberale og venstreradikale vil imidlertid dyrke individet, undergrave den tradisjonelle familiemodellen og har lite til overs for det hellige.

Spørsmålet er her, som også forbindelsen mellom veganere og mentale lidelser, hva kom først: den mentale lidelsen, eller ideologien/dietten? Søker de med mentale lidelser til venstreradikalisme og veganisme, eller skaper den liberale og venstreekstreme konteksten mentale lidelser i seg selv? Det venstreekstreme, mørke utsynet på omgivelsene har nettopp som basis en form for erkjennelse av egen utilstrekkelighet, at alle er bedre enn en selv. Det aksepterer ikke den liberale og projiserer selvhatet på resten av samfunnet: har jeg det jævlig skal alle andre ha det jævlig.

Studien viser også at mentale lidelser har økt blant studenter, og da spesielt doktorgradsstudenter. Studien konkluderer ikke, men spør om det er noe ved det å være i et universitetsmiljø som skaper mentale lidelser og antakelig virker tiltrekkende på de med dårlig mental helse.

Konklusjonen samsvarer for øvrig med resultatet av utallige andre studier gjennom flere tiår og bekrefter bare disse.

Les også:
Studie: Venstrevridde er oftere psykisk syke – problemet er størst blant marxister
Studie: Fire av fem «transeksuelle» lider av mentale forstyrrelser