Hjem Nyheter Norge Venter opp mot 50 000 asylsøkere til neste år

Venter opp mot 50 000 asylsøkere til neste år

 MASSEINNVANDRING  Norske myndigheter oppjusterer sine prognoser for 2016. Forventer nå at opp mot 50 000 vil komme til å søke om asyl i Norge i løpet av neste år. Velferdsstaten vil endres, mener nestlederen i Fremskrittspartiet.

hungarian-invaders-640x399

Informasjonen er hentet fra Regjeringens justerte forslag til statsbudsjett som skal legges frem på fredag. Justeringen skjer som følge av den eksplosive økningen i antall asylsøkere som kommer til Norge.

Hvor norske myndigheter tidligere i høst anslo at mellom 16 000 til 20 000 personer ville komme til å søke om asyl i Norge i løpet av 2016, har dette nå økt til mellom 30 000 til 50 000. Forventet antall i år, er 30 000.

Regjeringen anslår at masseinnvandringen vil koste mer enn 70 milliarder kroner i de neste årene.

Per Sandberg
Per Sandberg
Velferdsstaten vil forandres

Nestleder i Fremskrittspartiet (Frp), Per Sandberg, anser at Norge kan håndtere slike antall, men dog ikke uten at noe bortprioriteres. Han mener det er viktig at man er tydelig overfor det norske folk, hva det er som prioriteres vekk.

– […] da må man være tydelig på hva man skal prioritere bort. Både i forhld til økonomi, ytelser, fordeler, bakdeler, osv. Man må fortelle det norske folk hvordan situasjonen vil være i årene som kommer.

Velferdsstaten slik vi kjenner den, vil forandres, mener Sandberg. Hvordan fremtiden bli, er opp til det norske folk, anser han.

– Så spørs det om hvorvidt det norske folk ønsker det. Og hvorvidt det blir en bjørnetjeneste både for det norske folk og for dem som kommer til Norge.

Kilde:
– Norge står foran et avgjørende veivalg