Hjem Nasjonal kamp Ventetiden er omme!

Ventetiden er omme!

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Forrige helg var det tid for Den Norske Motstandsbevegelsens første store offentlige gateaktivitet, med påfølgende sosialt samvær med kamerater fra Sverige og rundt om i Norge. Jeg vil her rede ut litt om helgens hendelser og sette de litt i et historisk perspektiv.

Torgmøte i Trondheim, 2012.
Torgmøte i Trondheim, 2012.

Et historisk vakuum ble brutt
Sist gang Norges befolkning opplevde en reell offentlig nasjonalsosialistisk aktivitet på linje med hva beboerne i Trondheim opplevde forrige uke – må være over minst 67 år siden. Aktiviteten markerte således et brudd på et vakuum på nesten 70 år. Det var duket for offentlig gateaktivisme fra Motstandsbevegelsens medlemmer fra Norge og Sverige. Trondheims kampgruppe var arrangører for aktiviteten, og stod for lokale, mat osv. Hele arrangementet bar preg av å være svært profesjonelt utført. Trondheims kampgruppe skal virkelig ha skryt for dette!

Den offentlige gateaktiviteten
Midt på dagen på lørdag dro aktivistene ut på gaten i Trondheim for å spre Motstandsbevegelsens budskap til folket i Trondheim. Aktivister fra over hele landet, samt aktivister Den Svenske Motstandsbevegelsen hadde alle tatt turen til Trondheim for å ta del i aktiviteten og samlingen etter. Etter vi hadde ankommet byen, gikk vi samlet og med fanebærere til Trondheim torg. I nærmere to timer var vi tilstede der uten noe som helst problem. Folket var i all hovedsak svært positive til vårt budskap og vårt nærvær. Mange livlige diskusjoner ble holdt og en eldre dame var så glad for å se oss at hun gav en av aktivistene en stor og varm klem. Det hele forandret seg dog da politiet meldte sin ankomst. Vi diskuterte selv med politiet, og gav beskjed om at vi kun var ute etter å dele ut vårt flyveblad og diskutere med folket. Kort tid etter, begynte politiet å samtale med den antinasjonale pøbel som hadde samlet seg rundt 100 meter fra der hvor vi stod. Tilfeldig eller ikke, så gikk de antinasjonale til angrep på våre aktivister rett etter deres samtale med politiet. De møtte motstand! Politiet var raskt på plassen og skilte oss fra de antinasjonale, og etter dialog med politiet, besluttet vi at aktiviteten hadde vært vellykket og kunne avsluttes.

Torgmøte i Trondheim, 2012.
Torgmøte i Trondheim, 2012.

Da vi samlet gikk vekk – fulgte de antinasjonale etter. Nytt bråk oppstod, og nesten alle av Motstandsbevegelsens aktivister ble arresterte.

I ettertid vil jeg si at alle av Motstandsbevegelsens aktivister handlet helt korrekt. Vi ble angrepet – og slo tilbake. At Motstandsbevegelsens aktivister var de eneste som ble arrestert er vel mer et vitne til politiets politiske agenda. Hendelsen ble også god lærdom og erfaring for norske aktivister som sammen med mer erfarne aktivister fra Den Svenske Motstandsbevegelsen stod imot angrep fra den antinasjonale pøbelen!

Media har på sin side opptrådt nøyaktig slik vi forventet oss. De har gitt spalteplass til meningsmotstandere, personer som benytter vold for å fremme sitt budskap, såkalte «eksperter» på høyreekstremisme, PST og politiet. Alle som en har de spydd ut sitt hatske og fordomsfulle budskap i landets aviser.

Godt mot og gode kamerater
Etter noen langsomme timer ble alle de arresterte ble sluppet fri. Vi samlet oss i vårt lokale og spiste en god og velfortjent middag. Jeg holdt selv en tale, mange livlige diskusjoner fant sted og kameratslige bånd ble knyttet!

Jeg vil takke alle aktivister, medlemmer og støttemedlemmer som tok del i denne historiske hendelsen!

Så nordmenn! Vakuumet er brutt! Ventetiden er omme! Det er på tide å kjempe for Nordens frihet!

Haakon Forwald
Haakon Forwald på talerstolen i Trondheim, 2012.