Hjem Nyheter Globalt «Verdens smarteste mann»: Hvite folk har rett til å gjenvinne sin arv...

«Verdens smarteste mann»: Hvite folk har rett til å gjenvinne sin arv og gruppeinteresser

POLITIKK En mann hvis IQ har blitt estimert til å være rundt 200 har nå tatt standpunkt for hvit identitetspolitikk.

Christopher Langan. Foto: TeaFoamCC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Christopher Langan er en hvit amerikaner som også regnes som en av verdens mest intelligente mennesker. Hans IQ er anslått å være et sted mellom 195 og 210.

I forrige uke svarte Langan på spørsmål om hvordan han ser på «identitetspolitikk». Svaret, publisert på Quora, viser at Langan anser at den nåværende ordningen der ikke-hvite tillates å bedrive identitetspolitikk, mens hvite ikke kan gjøre det uten å bli stemplet som rasister, er forkastelig.

Langan oppsummerer sitt standpunkt slik:

Identitetspolitikk bør enten stenges ned umiddelbart, eller så burde majoritetsbefolkningen i Europa og Nord-Amerika oppfordres til å hevde sine egne etniske og kulturelle identiteter og gruppeinteresser med full styrke. Alle statlige, akademiske, religiøse autoriteter, eller autoriteter innen media som forsøker å forhindre dette, er åpenbart ikke verdig til respekt og lydighet.

Resonnementet bak konklusjonen er at det er urettferdig å bare tillate bestemte grupper å engasjere seg i identitetspolitikk da det skaper «ubalanse og urettferdighet». Langan tar også opp aspektet folkeutbytte og beskriver EU som en ikke-legitim politisk enhet:

For eksempel, når overbefolkede grupper som har overvurdert sine egne ressurser gjennom mangel på reproduktiv kontroll og innenlands oligarki er tillat å migrere til det suverene territorium av globale etniske minoriteter – det vil si folk av europeisk avstamning – og der nyter spesiell status som «undertrykte», hvilket lar dem høste spesielle fordeler som gratis mat, gratis bolig, gratis utdanning, gratis helsestell, innkvotering, barnebidrag og spesiell beskyttelse av loven, samt til og med tilskrives moralsk overlegenhet på grunn av den påståtte «undertrykkelsen», så kan dette resultere i ødeleggelse av de nasjonale, kulturelle og etniske identitetene til urbefolkningene, og i siste instans kan det føre til en fullstendig utryddelse. Innvandrergrupper som hevder sin kollektive identitet, mens de fornekter deres verter den samme rett til politisk gruppesamhold kan oppsummeres som skadelige, invasive og til slutt dødelige sosioøkonomiske parasitter. Åpenbart er alle statlige autoriteter som oppfordrer til slik asymmetri – for eksempel EU – illegitime.

Videre skriver Langan at når man gir ikke-hvite folkegrupper særskilte privilegier, så innebærer det at de ikke-hvite gruppene også må begynne å granskes som kollektiv:

For å ta et eksempel, om vi etter flere generasjoner av spesialbehandling innen utdanningssfæren (tvangsintegrasjon, spesialprogram, modifisering av utdanningens utformning, rasemessig innkvotering til høyere utdanning, osv.) ser at en spesifikk «undertrykt» gruppe svikter til tross for alle disse oppløftende tiltakene, blir deres medlemmer ikke lenger berettiget til unntaket fra objektiv karakterisering hva gjelder gruppestatistikk; om noen vil nyte de sosiale fordelene med etnisk-ladde gruppedefinerte egenskaper som å «tilhøre en undertrykt gruppe», så må man også underkaste seg rasjonelle tiltak basert på ikke bare individuell vurdering, men også basert på empirisk bekreftede gruppegenskaper som å «tilhøre en gruppe som utviser en relativt lav gjennomsnittlig IQ og en tendens til å forstyrre det pedagogiske miljøet voldsomt.»

Den form for anti-hvit identitetspolitikk som mange multietniske samfunn driver med mener Langan vil forårsake «personlig urettferdighet, sosial degradering og biologisk degenerasjon» ettersom den erstatter rasjonell seleksjon innen de sosiale, økonomiske og reproduktive sfærene med en irrasjonell jakt på «rettferdighet» på gruppenivå.

Les også:
EU-topp avslører folkemordsplan
Jødisk akademiker innrømmer at folkeutbyttet i Europa er et eksperiment
Jødisk toppolitiker hyller hvitt folkemord
Fødselsraten i fritt fall – «eksperter» jubler og vil ha økt innvandring
Apples AI har gjennomskuet holocaustbløffen og anbefaler Motstandsbevegelsens artikler