Hjem Nyheter Verdens smarteste mann svarer på spørsmål om jødisk makt og sensur

Verdens smarteste mann svarer på spørsmål om jødisk makt og sensur

JØDESPØRSMÅLET Chris Langan har tidligere uttalt seg om det pågående folkemordet på hvite. Når Max Rosenfors fra Radio Nordfront stilte spørsmål om jødisk makt, ga han svært interessante svar.

Christopher Langan, verdens smarteste mann.

Christopher Langan har tidligere blitt utpekt som både «USAs smarteste mann» og «verdens smarteste mann» med en estimert IQ mellom 195 og 210. Han har tidligere kommet med kontroversielle uttalelser om 11.september og raseblanding. I 2018 skrev han et langt innlegg på Quora der han forsvarte hvit identitetspolitikk.

Senest i desember i fjor rapporterte Frihetskamp om at Langan på X kritiserte et anti-hvitt «globalt okkupasjonsregime». Siden da har han fortsatt i samme spor i en rekke innlegg, noe som har ført til at han har blitt jaget og forfulgt av jødiske krefter.

Nordfront-medarbeider Max Rosenfors, kjent fra blant annet Radio Nordfront, valgte nylig å stille mer spesifikke spørsmål om jøder og jødisk makt til Langan på X.

Nå har Langan i et langt innlegg svart på Rosenfors’ spørsmål og en rekke andre kommentarer om samme tema, som Frihetskamp har oversatt til norsk nedenfor. I denne sammenheng kan det legges til at Langan ikke kjenner Rosenfors fra før, men håndterer spørsmålene som om de kom fra noen av hans X-tilhengere.

Langan skriver at han i sine svar har til hensikt å kommentere spørsmålene om jødisk makt og sensur «så rettferdig og objektivt som mulig under omstendighetene». Han viser blant annet til en artikkel skrevet om ham av Justin Ward, der han fremstilles som antisemitt og en del av den alternative høyresiden.

Rosenfors: Hvorfor tror du jødiske medier har bestemt seg for å ikke intervjue deg?

Det er sant at media er uforholdsmessig eid og drevet av folk som identifiserer seg som jøder; Dette er åpent anerkjent på steder som New York og Israel. Men det ville være urettferdig å si at media generelt er ansvarlig for kanselleringene som har funnet sted i mitt tilfelle. Bare bestemte deler av dette kan være direkte involvert.

Med det forstått, har jeg alltid forsøkt å være høflig og sympatisk til jøder. Jeg ville ikke ha ønsket det på noen annen måte. Jeg behandler mennesker som individer der det er mulig, og etnisk bakgrunn spiller ingen rolle, bortsett fra der en bestemt gruppe insisterer på å bli behandlet statistisk eller som en helhet.

Problemet synes å være at noen innflytelsesrike deler av det jødiske samfunnet misliker noen av mine politiske synspunkter, og noen av disse menneskene ser ut til å bli helt gale ved den minste antydning til uenighet. Dette får dem til å tilfeldig kaste skjellsord som «rasist» og «antisemitt» på alle de blir fornærmet av.

I noen tilfeller er det åpenbart en skyld-offer-manøver som har til hensikt å avlede og omdirigere kritikk.

Rosenfors: Og når det gjelder antisemittisk bakvaskelse, hvorfor baktalte de [jødene] deg?

Bakvaskelsen og ærekrenkelsen kunne spores tilbake til en Justin Ward, en deltidsmusiker og gatemusiker som også er en «journalist som spesialiserer seg på høyreorientert ekstremisme». Ward kom med anklagen i en sverteartikkel han skrev for det som da var en ubetydelig meningspublikasjon i Chicago-området, «The Baffler».

Hverken Ward eller redaktørene av «The Baffler» ville forklare eller trekke tilbake anklagen. Så vidt vi kunne forstå, var det fordi jeg nevnte at min kone og jeg, på forskjellige lyssky påskudd, hadde blitt måltavler for skruppelløse New York-baserte bankfolk som prøvde å belaste oss med en ågerbetalingsplan som utgjorde nesten en million dollar for en eiendom oppført for 200 000 dollar.

Wikipedia, som angivelig ble kontrollert på den tiden av en problematisk gruppe kalt «Wikipedia-jødene», omfavnet umiddelbart anklagen, selv om jeg ikke hadde skrevet eller hvisket ordet «jøde». Tilsynelatende var Ward, The Baffler og Wikipedia alle enige om at «bankmann» er synonymt med «jøde». Når det ble stilt spørsmål ved denne absurde semantiske feilslutningen, var Wikipedias svar å true og/eller suspendere alle som prøvde å korrigere det (inkludert meg, til den dag i dag).

Med andre ord, kritiser bankfolk, og der har du din «antisemittisme». Og pass på, for som det ser ut herfra, er alt et medlem av en spesielt utilgjengelig og beskyttet gruppe trenger å gjøre, er å anklage noen for «antisemittisme» og skaden er da irreversibel. Ærekrenkelsen er ubetinget beskyttet fra det øyeblikket det skjer. Tiltaltes liv ødelegges uten forklaring eller mulighet til å anke. Sannhet og rettferdighet har ingenting med saken å gjøre.

For din informasjon, her er den støtende passasjen hvor jeg ble erklært en «antisemitt»:

«Da min kone og jeg ble nektet boliglån i New York, kort tid etter årtusenskiftet, kastet banksystemet bokstavelig talt penger på minoriteter for å ‘stoppe redlining’ [en praksis der bankene gir mindre gunstige vilkår til visse geografiske områder dominert av minoritetsgrupper. Reds. anm.] og la fargede mennesker delta i den amerikanske drømmen. En svart låntaker trengte ikke engang å ha jobb. I mellomtiden ble Gina og jeg tvunget til å finne en eierfinansiert eiendom langt borte fra NY (hvor ingenting slikt er tilgjengelig), som vi betalte fullt ut på 4 år (så mye for «økonomisk ansvar og forsiktighet» av bankfolkene). Husk at jeg allerede ble kalt «den smarteste mannen i verden» da dette skjedde, så bankene hadde egentlig ingen unnskyldning for denne typen urettferdighet».

Ward siterte også denne ikke-relaterte passasjen, en kort og objektiv beretning om Sions vises protokoller:

«Opprinnelsen til ‘Sions vises protokoller’ blir ofte trukket i tvil, og ikke uten grunn. Det er imidlertid ingen tvil om at den inneholder en genial oppskrift for å kue, ødelegge og erstatte vestlig sivilisasjon, og at denne oppskriften har blitt nøye fulgt av noen (enten ene og alene av sionister, noe som ofte og kraftig har blitt benektet, eller av en større gruppe forskjellige fraksjoner)».

Jeg har sett nøye over disse passasjene, og jeg kan ikke finne noen rasistiske skjellsord eller noe annet som det er grunn til å be om unnskyldning for. Jeg kan virkelig ikke finne noe «antisemittisk». Riktignok skrek jeg ikke, felte ikke tårer av sinne, rev ikke i stykker et eksemplar av protokollene, satte ikke fyr på dem, halshugget ikke en kylling, snurret ikke rundt og spyttet tre ganger. Mea culpa. Men en konstant anklage om «antisemittisme» var klart overdrevet.

Når det gjelder hva Justin Ward selv har skrevet, prøv dette representative eksemplet:

Justin Ward: «Hvor mye ytringsfrihet er for mye? Hvorfor det første tillegget [i den amerikanske grunnloven, reds. anm.] ikke bør være retningslinjen for å håndtere hatefulle ytringer på nettet … [Å stole på det første tillegget] er en enkel, intellektuelt lat måte å unngå å ta for seg de virkelige problemene på, samtidig som det gir inntrykk av prinsipiell troskap til amerikanske idealer. Det er et smart triks som forveksler det første tillegget, som beskytter ytringer mot statlige trusler, med ideen om ytringsfrihet generelt.»

Med andre ord, så lenge teknologimilliardærer ikke er «staten», kan de bruke nettverkseffekten til å monopolisere offentlig kommunikasjon, putte sine skitne svettesokker i munnen på kundene sine, pakke dem inn med gaffatape og på kjøpet manipulere presidentvalget.

Med den slags resonnement virker det nesten som om lille Justin sikter på å bli «Hattals-tzar» for den neste SPECTRE-klassen av Amerika-hatende kryptokommunistiske skurker som har blitt uredelig «valgt» til høyere embeter.

Kommentar: «Veldig godt uttrykt. Dessverre koker det egentlig ned til det å snakke om jøder. Det er linjen mange nekter å krysse på grunn av konsekvensene. Dette er forståelig, men skuffende. Jødene og deres allierte har gjort det til et økonomisk og sosialt selvmord å stille spørsmål.

Som du kan se, det er ikke engang nødvendig å stille spørsmål eller snakke om jøder generelt. Ingen rasistiske stereotyper er nødvendig. Det er tilstrekkelig å bruke prefikset «Zio-» eller nevne «bankfolk» og/eller «åger-interesse». (Husk at sionismen ikke er jødedom, men en relativt ny ideologi tilskrevet folk som Moses Hess og Theodor Herzl, og bankfolk trenger ikke å være jøder ELLER sionister eller engasjere seg i åger.)

Men her er vi altså.

Kommentar: «Selv om man skriver objektivt, presist og korrekt, og ikke er en ‘antisemitt’ i noen forstand, vil en eneste kritisk referanse til jøder, uansett hvor objektiv og korrekt, være tilstrekkelig nok til å bli svartelistet. Wikipedia-ærekrenkelser bidrar sannsynligvis. Vi har egentlig ikke ytringsfrihet.»

Du har rett. Men hvis jeg må velge mellom den amerikanske grunnloven og «de hvis navn aldri må snakkes, og hvis vilje alltid må adlydes!», velger jeg hva som er bak dør nummer én hver eneste gang.

For å være ærlig er jeg overrasket over hvordan dette har utviklet seg. Jeg vokste opp med respekt for visse jødiske intellektuelle, hvis ideer jeg assosierte med sannhet og rasjonalitet. Dette førte til at jeg forventet rettferdig behandling fra det jødiske samfunnet generelt.

Dessverre synes jeg å ha undervurdert det tankeløse overforbruket og underrapporteringen av det allestedsnærværende «antisemittisme»-trikset. Selvfølgelig var mine positive forventninger urealistiske gitt perspektivene og atferdsmønstrene hos visse parter som det jødiske samfunnet har lagt sin fortroende på.

Dette gjør at jeg har ingenting å tape ved å gå rett på sak. Så her er det: Noen av problemene dreper oss. Det verste av dem er den systematiske forflytningen og avfolkningen av det hvite flertallet i vestlige land. I utgangspunktet blir vi demografisk overveldet og gradvis utryddet, og folketellingsdataen beviser dette.

Selvfølgelig snakker jeg om et Amerika som var omtrent 90 prosent hvitt og vil være omtrent 50 prosent hvitt innen omtrent 60 år, en katastrofal demografisk omveltning som bryter med enhver tenkelig standard for nasjonal suverenitet, sammen med viljen og interessene til det amerikanske flertallet, og har derfor ikke skjedd ved en tilfeldighet. Hvite ikke-jøder har blitt systematisk redusert til en stadig mer hatet og forfulgt numerisk minoritet i vårt eget land.

Både jøder og sionister, som i overveldende grad (men ikke universelt) støtter masseinnvandring fra den tredje verden til kun vestlige nasjoner, har vært uforholdsmessig involvert. Dette er faktisk veldig merkelig, fordi mange jøder og sionister ligner alt for mye på hvite ikke-jøder til å dra nytte av denne politikken – den kan umulig være til fordel for dem i det lange løp.

Mens foretaks-finansielle «store jøder» er velstående nok til å unnslippe når hjulene faller av deres bankier-limousiner – tross alt kan de trekke seg tilbake til sine egne private øyer, i sine superyachter og karbonspyttende private jetfly – så står de «små jøder» i en mye svakere posisjon. De vil ende opp med å holde sekken som syndebukker for sine stadig svulmende fete katter, og alle vet hva som kan skje da.

Problemer kan ikke løses uten å snakke åpent om dem, og alle involverte grupper er fair game. Ingen får gjemme seg – det ville verken være rettferdig eller effektivt utfra et problemløsningsformål. Jeg oppfordrer derfor respektfullt alle velmenende jøder til å «bryte transen», slik den kan være, og avvise den samordnede agendaen for hvitt folkemord som fremmes og utføres av mindre velsmakende elementer i det jødiske samfunnet.