Hjem Historie «Holocaust» under lupen «Vergasungskeller»-dokumentet

«Vergasungskeller»-dokumentet

«HOLOCAUST» Vedrørende det mye omtalte «Vergasungskeller»-dokumentet og hvorfor det ikke beviser eksistensen av draps-gasskamre.

«Vergasungskeller»-dokumentet.

«Vergasungskeller»-dokumentet (Nürnberg-rettssak-dokument NO-4473) var et brev skrevet 29. januar 1943 av SS-Hauptsturmführer Karl Bischoff til SS-Oberführer Hans Kammler angående Krema II i Birkenau (se forsidebildet). Jeg har tidligere skrevet om et annet brev tilskrevet Bischoff i denne artikkelen. Begge brevene brukes av «holocaust»-fabulister til å fremme sitt narrativ, men dessverre for dem så mislykkes begge brevene i å bevise deres historie etter nærmere undersøkelse.

Bare for å unngå å bli anklaget for å konstruere en stråmann så vil jeg presentere et par påstander fra «holocaust»-fabulister. Følgende er en påstand om Vergasungskeller-dokumentet fra en «holocaust»-fabulist på Twitter (jeg mener X):

Skjermbilde: Twitter/X.

Et av de andre dokumentene som kaller kjellerrommet i Krema II en likkjeller, eller Leichenkeller, ville være bygningstegningene (se bilde nedenfor). Det er ingenting uhyggelig med et lagringssted for lik i et krematorium. Når det gjelder påstanden om at det var dusjhoder i rommet til det påståtte gasskammeret, er det ingen fysiske bevis for det, ettersom bygningen ble ødelagt før Birkenaus frigjøring. Offisielle «holocaust»-fabulister innrømmer også at de ikke vet sikkert hvordan døren til det påståtte gasskammeret så ut. Dessuten gjør det å ha en gass-sikret dør ikke automatisk et rom til et draps-gasskammer.

Bygningstegningen for Krematorium II ved Birkenau. Foto: AAVV, Les chambres à gas secret d’Etat, via Insitute for Historical Review.

«Holocaust History Project» (HHP) sier følgende om «Vergasungskeller»-dokumentet:

I dette brevet brukes ordet «Vergasungskeller» for å beskrive den angivelige «likkjelleren». Det ordet betyr nøyaktig hva det høres ut som: «gass-kjeller», et draps-gasskammer. Dette var en glipp som ikke bare beviser at det var et gasskammer i Krema II, men at arkitekten Bischoff visste nøyaktig hva han konstruerte.

Holocaust History Project: «Vergasungskeller»

HHP er ganske sikker på at dette brevet er ubestridelig bevis for de påståtte draps-gasskamrene. Imidlertid er ikke alle «holocaust»-fabulister enige. Den feirede «holocaust»-fabulisten Jean-Claude Pressac er uenig i HHPs harde standpunkt i saken. I sin bok «Auschwitz: Technique and operation of the gas chambers», uttaler han:

Å fastslå, ene og alene på grunnlag av brevet datert 29. januar 1943, at beskrivelsen «Vergassungskeller» betegnet et draps-gasskammer installert i Leichenkeller 1 / likkjeller 1 av Krematorium II var uansvarlig, for selv om «gasskammer» var korrekt, var det ingen bevis for at det var «ment for drap» . . . . Brevet viser at SS kalte Leichenkeller 1 av Krematorium II for Vergassungskeller /gasskjeller. Eksistensen av et gasskammer i kjelleren til Krematorium II er dermed bevist, MEN DET ER ALT. Det er ikke før denne «glippen» sammenlignes med og forenes med andre, at bevisene for at dette faktisk var et draps-gasskammer blir overveldende.

«Auschwitz: Technique and operation of the gas chambers av Jean-Claude Pressac», side 503.

Ifølge Pressac beviste brevet i seg selv ikke eksistensen av et morderisk gasskammer. Selvfølgelig støtter Pressac seg deretter på «sett i sin helhet»-tropen for å si at «Vergasungskeller» skal brukes som bevis på et draps-gasskammer. Jeg antar at både HHP og Pressac kaller bruken av beskrivelsen «Vergassungskeller» en «glipp» fordi ordet var understreket i det originale dokumentet. Imidlertid er det ingen virkelig måte å vite når eller hvorfor dette ordet ble understreket. Det legger bare til mysteriet.

For å løse dette mysteriet, la oss se hva brevet faktisk sier. Følgende oversettelse er fra HHP:

Bortsett fra noen mindre konstruksjonsarbeider så ble Krematorium II ferdigstilt ved å jobbe med alle tilgjengelige krefter dag og natt, til tross for uttrykkelige vanskeligheter og frostvær. Ovnene ble fyrt opp i nærvær av den øverste ingeniør Prüfer fra utførende firma, Topf and Sons, Erfurt, og de fungerer feilfritt. Det armerte betongtaket til likkjelleren kunne ennå ikke fjernes på grunn av frostværet. Dette er imidlertid ikke signifikant, da gasskjelleren kan brukes til dette formålet.

På grunn av forbudet mot jernbanevogner kunne selskapet Topf and Sons ikke levere lufting- og avluftingsutstyr på det tidspunktet som ble etterspurt av Zentralbauleitung. Etter at luftings- og avluftingsutstyret ankommer, vil installasjonen imidlertid begynne umiddelbart, slik at det antageligvis vil være helt klart for drift innen 20. februar 1943.

Vedlagt følger en rapport fra inspeksjonsingeniøren fra firmaet Topf and Sons.»

Holocaust History Project: «Vergasungskeller»

Ja, beskrivelsen «Vergasungskeller», eller «gasskjeller», er der. Oversettelsen ovenfor er imidlertid litt forvirrende. Hva mener Bischoff med at det forsterkede betongtaket til likkjelleren ikke kunne elimineres? For å klargjøre la oss se på følgende oversettelse fra Carlo Mattognos bok, «The Real Case for Auschwitz»:

Krematorium II er fullført, bortsett fra mindre detaljer, ved å bruke all tilgjengelig arbeidskraft, til tross for ekstreme vanskeligheter og alvorlig frost, og ved å jobbe i skift dag og natt. Ovnene ble fyrt opp i nærvær av senioringeniør Prüfer fra entreprenørfirmaet, Messrs. Topf & Söhne i Erfurt, og fungerer perfekt. Plankingen av armeringsbetongtaket til likkjelleren kunne ennå ikke fjernes på grunn av frostværet. Dette er imidlertid ikke viktig, fordi gasskjelleren kan brukes til dette i stedet.

På grunn av fraktbegrensninger har Topf & Söhne ennå ikke klart å levere luftings- og avluftingssystemet i tide, som etterspurt av Zentralbauleitung. Ved ankomst av luftings- og avluftingsutstyret vil installasjonen umiddelbart fortsette, og det forventes at enheten vil være klar for drift den 20. februar 1943.

«The Real Case for Auschwitz» av Carlo Mattogno, side 52.

Du kan se hvorfor HHPs oversettelse av dokumentet er forvirrende, fordi det ser ut til å utelate detaljer av en eller annen grunn. Man kan bare spekulere i hvorfor.

For at denne referansen til en «gasskjeller» skal være bevis for det offisielle «holocaust»-historien så må Bischoff kalle likkjelleren, eller Leichenkeller 1, i Krema II for en gasskjeller. Hvis han refererer til en gasskjeller et annet sted enn det som påstås å være et morderisk gasskammer, så er hele greia ubetydelig. Det er ikke klart at «gasskjelleren» er i samme bygning. Selv om det er argumenter for hvorfor det henvises til samme bygning, så tror jeg personlig ikke man kan utelukke muligheten for at Bischoff refererer til en annen bygning.

Både Pressac og Mattogno er enige om at likkjelleren med lamellene som ikke kan tas ut, er Leichenkeller 2. La oss se på dette bildet igjen som en guide. Leichenkeller 2 er der jødene angivelig kledde av seg før de gikk inn i det påståtte gasskammeret. Hvis Bischoff virkelig refererer til Leichenkeller 1 som «gasskjelleren», ville han si at den kan brukes som avkledningsrom. Som du vil huske, sa «Vergasungskeller»-dokumentet: «Armeringen av betongtaket til likkjelleren [Leichenkeller 2] kunne ennå ikke fjernes på grunn av frostværet. Imidlertid er dette ikke viktig, da gasskjelleren [Leichenkeller 1] kan brukes til dette formålet.» Hvordan kan det samme rommet fungere som både avkledningsrom og gasskammer samtidig? Det gir ikke mye mening.

Bygningstegningen for Krematorium II ved Birkenau. Foto: AAVV, Les chambres à gas secret d’Etat, via Insitute for Historical Review.

Men det er mer. Vi må ta resten av «Vergasungskeller»-dokumentet med i betraktningen ettersom Bischoff snakker om utstyr som ikke kunne leveres i tide. For å sitere Mattogno:

Topf hadde ennå ikke sendt «luftings- og avluftingssystemet» «på grunn av fraktrestriksjoner», «Vergasungskelleren» kunne ikke ha vært operativ som et draps-gasskammer. Tolkingen av offisiell historiografi – avkledningsrommet for ofrene er ikke operativt, men det er av liten betydning ettersom draps-gasskammeret kunne brukes til dette formålet – er derfor nonsens a fortiori: hvis det påståtte draps-gasskammeret ikke var operativt, hvorfor skulle det brukes som et avkledningsrom for ofrene? Og ofre for hva, hvis draps-gasskammeret ikke virket?

«The Real Case for Auschwitz» av Carlo Mattogno, side 54,

For å si det rett ut så fungerer ikke det offisielle «holocaust»-historien innenfor rammen av brevet. Noe annet foregikk. Mattogno tror at på grunn av tyfusepidemien som Auschwitz/Birkenau opplevde så var det planer om å bruke «gasskjelleren» som et avlusningskammer. Du kan se hans fulle argument med støttedokumenter på sidene 54–65 i boken hans som jeg tidligere har nevnt, «The Real Case for Auschwitz«. Jeg synes Mattognos argument er det mest overbevisende. Imidlertid finnes det andre teorier, f.eks. bruk av «gasskjelleren» som et luftvernskjul.

«Holocaust»-fabulister bruker sirkulær logikk for å erklære at «Vergasungskeller»-dokumentet er bevis på draps-gasskamre. Imidlertid finnes det, som jeg har vist, ikke bare flere plausible forklaringer, men det offisielle narrativet gir ikke mening innenfor rammen av brevet. «Vergasungskeller»-dokumentet er ikke det klare beviset som noen «holocaust»-fabulister fremstiller det som.

Opprinnelig publisert av Holocaust.claims.

«Holocaust» under lupen