Hjem Nyheter Norge VG med faktafeil i leder om «antisemittisme»

VG med faktafeil i leder om «antisemittisme»

 MEDIA  Da VG denne uken på lederplass tok et «oppgjør med jødehatet», kom de med påstander de ikke har belegg for.

Ansvarlig for VGs lederartikler, politisk redaktør Hanne Skartveit.
Ansvarlig for VGs lederartikler, politisk redaktør Hanne Skartveit.

Mandag denne uken publiserte VG en lederartikkel kalt «Oppgjør med jødehatet». Budskapet var blant annet at «antisemittismen» er «grenseløs», og at den fins hos muslimske innvandrere så vel som hos europeere. Avisen kom i den forbindelse med påstander som den selv senere vedgikk at den ikke har belegg for. I sin rettelse skrev VG blant annet følgende:

I en tidligere publisert versjon av denne lederen skrev vi at «Tyske muslimer er altså mer positive til jøder enn etniske tyskere. Den samme utviklingen ser vi også i Frankrike». Dette har vi ikke grunnlag for å hevde. Utsagnet var basert på en sammenblanding av tall […]

Kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen, har skrevet en artikkel der han går VGs kildegrunnlag – eller snarere mangel på sådan – etter i sømmene. Snoen skriver blant annet at

  • en undersøkelse som VG kalte for «fersk», i virkeligheten er fra 2008
  • en av bidragsyterne til lederen innrømmet at han hadde skrevet «etter husken»

Snoen skriver også at de eneste opplysningene om «antisemittisme» hos henholdsvis muslimer og den samlede befolkningen i Tyskland som han finner hos VGs kilde, stammer fra 2006, og viser det stikk motsatte av hva VG hevdet: I Tyskland er andelen av muslimer som er negative til jøder, høyere enn andelen av den samlede befolkningen som er negative til jøder. Det samme gjelder for øvrig for Frankrike.

Kilder:
Oppgjør med jødehatet
VG villeder om anti-semittisme