Hjem Nasjonal kamp Aktivisme – Vi avanserer!

– Vi avanserer!

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer mars måned.

Mars måned er avklart og det er på tide med en oppsummering av månedens høydepunkter, og de er det mange av! Landsdekkende aksjoner, spektakulære aktiviteter, vinterhjelp, offentlige aksjoner, propaganda-offensiver, polititrakasserier, mediahets, motstand fra folkeforræderpakk, boklansering og STASI-metoder fra PST – er bare noe av det som har funnet sted i løpet av mars.

Mars måned har ikke bare vært en viktig måned på gaten, men også hva gjelder Frihetskamp og organisasjonens nye nettsted Motstandsbevegelsen.org har gjort store fremsteg. Viktige ideologiske artikler har blitt publisert, som blant annet Simon Lindbergs «Nasjonalsosialismen – det nordiske folkets naturlige verdensanskuelse», Martin Saxlinds «Svar på spørsmål om nasjonalsosialismen» og min egen «Radikal og revolusjonær kamp vil lede oss til seier». Gode artikler som redegjør for og forklarer vår nasjonalsosialistiske verdensanskuelse, og hvorfor organisasjonens revolusjonære kamp må være bred og føres på alle fronter.

Et annet høydepunkt er naturligvis lanseringen av organisasjonens jubileumsbok «Motstandsbevegelsen – 20 år av revolusjonær kamp». Foruten om å være et viktig historisk dokument som redegjør for organisasjonens historie fra oppstart og frem til i dag, er det også en bok fylt med personlige artikler fra en håndfull sentrale medlemmer.

Boken – både det historiske, men kanskje først og fremst de personlige artiklene – utstråler fanatisme, dedikasjon og en brennende tro på organisasjonen og nasjonalsosialismen. Den er etter min mening et ypperlig komplement til organisasjonens aktivisthåndbok, hvor man får en bredere og mer dyptgående innblikk i Motstandsbevegelsens kamp, ideologi og organisasjonskultur.

Sist, men ikke minst, vil jeg også nevne den omfattende miljørapporten som nylig ble utgitt av IPBES (Inergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) og om jeg selv gav en kommentar på i en artikkel her på Frihetskamp.

I den ferske rapporten advarer verdens ledende forskere og eksperter for menneskets rasering av det biologiske mangfoldet i naturen og spår en totalkollaps som vil true selve livsgrunnlaget til menneskeheten – en masseutryddelse.

Ifølge rapporten skyldes den dystre utviklingen blant annet overbefolkning, forurensning, rasering og rovdrift på naturen, ikke-bærekraftig bruk av naturressurser, krig og konflikter, samt masseinnvandring. Høres det kjent ut? Det er det moderne sionistiske helvetet vi i dag lever i – det såkalte liberale demokratiet!

Hva er så løsningen, mener forskerne? Snu ødeleggelsen av naturen, leve mer naturlig, fokus på å produsere og forbruke naturvennlig, forhindre konflikter og unngå flyktningkriser og masseinnvandring. Høres det kjent ut? Det er Motstandsbevegelsens politikk og heter nasjonalsosialisme!

Summa sumarum så kan vi uansett trygt konstatere at det har vært en svært viktig og meget bra måned for Den nordiske motstandsbevegelsen. En måned hvor vi atter igjen har flyttet frem våre posisjoner og gjort store fremsteg – på alle fronter. Vi avanserer!

Vinterhjelp-aksjon i Oslo sentrum

Rede 1 gjennomførte fredag den 2. mars en Vinterhjelp-aksjon i Oslo sentrum for å hjelpe trengende og vanskeligstilte nordmenn. Varmt tøy som sympatisører har donert til organisasjonens Vinterhjelp-initiativ, samt vintertøy som redet hadde kjøpt inn, ble delt ut. Matpakker som medlemmer fra Rede 1 hadde laget ble også delt ut.

Les også:

Rede 4 gav folkeforræderne svar på tiltale

Aktivister fra Rede 4 sperret i starten av mars av både Kristiansund rådhus og redaksjonen til lokalavisen Tidens Krav. Dette da lokale folkeforræder-politikere enstemmig hadde erklært Kristiansund for en «antirasistisk sone», som følge av økt aktivitet fra Motstandsbevegelsen.

Initiativtager til å få byen erklært som en «antirasistisk sone» var den velkjente kommunisten Stein Kristiansen, som sprang til både kommunestyret og lokalmedia etter han hadde sett Motstandsbevegelsens propaganda.

Til lokalavisen Tidens Krav uttrykte Kristiansen uro over at Motstandsbevegelsen vokser og er stadig mer aktive, og frykter at organisasjonen vil vokse i byen. Artikkelen til Tidens Krav var for øvrig fylt med løgner om organisasjonen, noe som medførte at også redaksjonens lokaler ble sperret av.

Les også:

Propaganda-offensiv i Bergen

Medlemmer fra Rede 3 gjennomførte i starten av mars en større propaganda-offensiv i Bergen. Medlemmene delte seg inn i grupper og fikk hvert sitt område som skulle dekkes med propaganda.

Store mengder klistremerker og plakater ble satt opp, og byen ble nær sagt renset for folkefiendtlig propaganda.

Les også:

Offentlige aksjoner i Halden, Nordby og Svinesund

Aktivister fra Rede 1 og svenske Rede 2 gjennomførte lørdag den 17. mars offentlige aktiviteter i Halden, på Nordby og Svinesund.

Aktivistene delte seg opp i to grupper hvor den ene gjennomførte en offentlig flyvebladsutdeling i Halden sentrum og den andre en offentlig aktivitet utenfor og inne i Nordby kjøpesenter. Gruppen som var i Halden avsluttet dagen med en offentlig aktivitet på Svinesund.

Les også:

Se film fra aksjonene nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=LeBCojF3Oxs

Omfattende aktivisme i Bergen

Mandag den 19. mars ble store deler av Bergen dekket med plakater og klistremerker. En stor mengde folkefiendtlig propaganda ble fjernet, og naturligvis erstattet med Motstandsbevegelsens.

Et medlem fra Rede 3 uttalte følgende om aksjonen til Frihetskamp:

– Aksjonen var ekstremt vellykket, og vi fikk dekket store områder. Vi startet i sentrum, beveget oss utover og regelrett bombarderte byen med propaganda!

Les også:

Propaganda-offensiv og polititrakasserier i Sandnes

Motstandsbevegelsens sympatisører fra Rogaland gjennomførte nylig en større propaganda-aksjon i Sandnes sentrum og fylte store deler av byen med organisasjonens propaganda.

Plakater av typen «Nasjonalsosialistisk sone» ble satt opp en rekke steder og blant annet på rådhuset. Da aksjonen var avsluttet ble sympatisørene omringet av hele 12 politimenn. Disse ønsket informasjon med da dette ikke gav resultat, besluttet de å bortvise nasjonalsosialistene fra Sandnes sentrum i 12 timer.

Les også:

Kamp mot den sionistiske eliten

Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte helgen 23. til den 25. mars en landsdekkende aksjon med fokus på punkt 2 i organisasjonens politiske manifest.

Fokus for helgen var å informere folket om den globale sionistiske eliten og hvordan de opererer for å destabilisere, splitte og herske i Norden.

Over hele landet ble propaganda satt opp med anti-sionistiske, anti-globalistiske og israel-kritiske budskap satt opp. Samtidig som det ble utført aktivisme, ble også en rekke artikler spredt i sosiale medier og på kommentarfelt, som f.eks. «Jødenes rolle»«Hva er kulturmarxisme?»«Hvordan opererer den sionistiske eliten?» og ikke minst punkt 2 i organisasjonens politiske manifest.

Les også:

Jubileumsboken lansert!

Den 10. mars ble det avholdt en pressekonferanse med organisasjonens svenske riksledelse og Motstandsbevegelsens jublieumsbok ble offisielt lansert og lagt ut for salg.

Boken, som heter «Motstandsbevegelsen – 20 år med revolusjonær kamp», inneholder alt i fra fakta om organisasjonen og dens virksomhet de siste 20 årene, personlige artikler fra medlemmer og et omfattende fotoarkiv.

>> Klikk her for å bestille boken

PST oppfordrer til angiveri

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk i starten av mars ut i Dalane Tidende og oppfordret lokalbefolkningen til angiveri av politiske dissidenter. Bakgrunnen for uttalelsen er en rekke aksjoner som har blitt utført av sympatisører av Motstandsbevegelsen den seneste tiden. En av aksjonen var i Egersund, hvor det ble satt opp store mengder propaganda.

Stig Ledaal fra PST uttalte til avisen at det ikke var noe ulovlig eller kriminelt ved hverken aksjonen eller plakatene som hadde blitt satt opp, men oppfordret likevel til angiveri ettersom PST ønsket å holde politiske dissidenter under oppsyn.

Les også:

En oppfordring!

For å runde av denne månedsrapporten vil jeg avslutte med en oppfordring og en film. Den 1. mai arrangeres Den nordiske motstandsbevegelsen ikke bare én, men to demonstrasjoner. Den ene vil finne sted i Ludvika og den andre i Boden.

Mer informasjon om demonstrasjonene vil bli publisert her på Frihetskamp, men vi vil allerede nå informere om at personer som er interessert i å delta, men har problemer med transport, kan ta kontakt med organisasjonen på [email protected].

Vi ses på gatene den 1. mai!

https://www.youtube.com/watch?v=9sXLlHEdi6o